M
12:48 | 14/02/2020

Đẩy mạnh thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể

(LĐTĐ) Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải chỉ đạo công đoàn cơ sở trực thuộc rà soát, sửa đổi bổ sung Thỏa ước lao động tập thể cho phù hợp với các văn bản pháp luật và tình hình mới. Đối với những công đoàn cơ sở chưa ký kết hoặc Thỏa ước lao động tập thể đã hết hạn, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể theo quy định.  

day manh thuong luong ky ket thoa uoc lao dong tap the Điểm tựa vững chắc của người lao động
day manh thuong luong ky ket thoa uoc lao dong tap the LĐLĐ quận Hà Đông: Kết quả nổi bật trên các mặt hoạt động
day manh thuong luong ky ket thoa uoc lao dong tap the Thỏa ước lao động tập thể có phải là bắt buộc không hay là khuyến khích?

Mới đây, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Lê Đình Hùng đã ký công văn số 66/LĐLĐ gửi LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đôn đốc công tác thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2020.

Công văn nêu rõ: Thực hiện Hướng dẫn số 1580/HD-TLĐ ngày 21/10/214 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về hướng dẫn, đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể của công đoàn cơ sở, LĐLĐ Thành phố đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn thực hiện thông qua các buổi tập huấn, hội thảo, tọa đàm và thành lập Tổ tư vấn thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

Tuy nhiên, đến nay, số Thỏa ước lao động tập thể được ký kết trên địa bàn Thành phố vẫn còn ở mức rất thấp, chất lượng Thỏa ước lao động tập thể chưa cao.

day manh thuong luong ky ket thoa uoc lao dong tap the
Nhờ ký kết được Thỏa ước lao động tập thể có chất lượng, quyền lợi của người lao động Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam luôn được đảm bảo, nâng cao. Ảnh minh họa.

Năm 2020, để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao số lượng, chất lượng Thỏa ước lao động tập thể theo chỉ đạo và chỉ tiêu giao của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố Hà Nội yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện một số nhiệm vụ.

Trước hết, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các Công đoàn cấp trên cơ sở phải chỉ đạo công đoàn cơ sở trực thuộc rà soát, sửa đổi bổ sung Thỏa ước lao động tập thể cho phù hợp với các văn bản pháp luật và tình hình mới. Đối với những công đoàn cơ sở chưa ký kết hoặc Thỏa ước lao động tập thể đã hết hạn, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể theo quy định.

Cùng đó, LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện chấm điểm, xếp loại (A,B,C,D) thỏa ước lao động tập thể, lập trang bìa tổng hợp gửi về LĐLĐ Thành phố (qua Ban Chính sách Pháp luật) để cập nhật, quét vào phần mềm cơ sở dữ liệu và báo cáo Tổng LĐLĐ Việt Nam.

LĐLĐ Thành phố xây dựng mẫu thỏa ước lao động tập thể để các cơ sở tham khảo khi thương lượng, ký kết và hướng dẫn, trường hợp cần sự hỗ trợ về quy trình, kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp; LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở liên hệ Tổ tư vấn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể LĐLĐ Thành phố để có sự hỗ trợ kịp thời.

LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thủ đô trong năm 2020 vì vậy, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần khẩn trương triển khai thực hiện.

Phạm Diệp

Nguồn :