M
14:37 | 06/11/2018

LĐLĐ quận Thanh Xuân:

Đạt chỉ tiêu xây dựng tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên

(LĐTĐ) Sáng 6/11, Đoàn kiểm tra số 3 của LĐLĐ TP Hà Nội do Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Thanh Xuân về công tác công đoàn năm 2018.   

dat chi tieu xay dung to chuc cong doan va phat trien doan vien Quận Long Biên: Thêm 315 đoàn viên gia nhập tổ chức Công đoàn
dat chi tieu xay dung to chuc cong doan va phat trien doan vien LĐLĐ huyện Thường Tín: Trao kinh phí hỗ trợ Mái ấm công đoàn

Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra các công tác về báo cáo, thi đua khen thưởng, chăm lo bảo vệ đời sống cho người lao động; công tác xây dựng Thỏa ước lao động tập thể; quỹ tài chính và việc thực hiện thu phí công đoàn; công tác tuyên truyền; công tác nữ công…Qua đó, có một số vấn đề nổi cộm đã được LĐLĐ Thành phố chú ý.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Cao Đắc Tiến, Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân cho biết: LĐLĐ quận Thanh Xuân hiện có 259 CĐCS trực thuộc với 12.887 đoàn viên. Năm 2018, LĐLĐ quận đã tham gia tích cực, hiệu quả trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ); hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên vàNLĐ; tuyên truyền vận động giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, NLĐ.

dat chi tieu xay dung to chuc cong doan va phat trien doan vien
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP đánh giá về về kết quả hoạt động công đoàn của LĐLĐ quận Thanh Xuân từ đầu năm đến nay (Ảnh: Nguyễn Hoa)

Công tác xây dựng tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên đạt nhiều kết quả: đến nay LĐLĐ quận đã thành lập được 30/27 công đoàn cơ sở (đạt hơn 111% so với kế hoạch) 1.183/1100 đoàn viên công đoàn (đạt 107,5 % so với kế hoạch) thành lập 1/1 công đoàn cơ sở với 22 đoàn viên; công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), công tác tài chính,... , trong đó đặc biệt chú trọng đến việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể (có 68 doanh nghiệp tổ chức Công đoàn ký Thỏa ước lao động tập thể).

Nhấn mạnh rõ hơn những kết quả LĐLĐ quận đã thực hiện ông Nguyễn Xuân Hải (Phó trưởng ban dân vận) cho biết: Trong năm 2018, điểm nổi bật của LĐLĐ quận Thanh Xuân dự kiến tổ chức 3 hội nghị đối thoại, trong đó tới hiện tại đã tổ chức được 2 hội nghị đối thoại: giữa đại diện các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn và hội nghị đối thoại trong ngành giáo dục với các đoàn viên công đoàn với nội dung nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, quản lý tài chính, khoán chi, thực hiện quy chế dân chủ, diễn ra rất thành công.

Đồng thời, quận thực hiện rất tốt về Nghị định 04, xây dựng quy ước quy chế, kiểm tra đánh giá hàng năm, rà soát lại và ban hành bộ quy chế mẫu cụ thể và triển khai trong tất cả các đơn vị sự nghiệp, đặc biệt là khối trường. Năm 2018, 100% các đơn vị hành chính sự nghiệp và khối trường đã xây dựng được bộ quy chế chuẩn. Ngoài ra, LĐLĐ quận tích cực tham gia giám sát độc lập phối hợp với các ngành, các đơn vị để tổ chức giám sát, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đánh giá về kết quả hoạt động công đoàn của LĐLĐ quận Thanh Xuân từ đầu năm đến nay, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Ngô Xuân Tuyến nhấn mạnh: Năm 2018, được sự quan tâm của lãnh đạo quận, sự chỉ đạo của LĐLĐ TP, hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ của quận Thanh Xuân là một trong những quận, huyện tập trung khá toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm công tác của LĐTP chỉ đạo cũng như bám sát nhiệm vụ chính trị của quận, thực hiện tốt các công việc trọng tâm được quận đề ra. Theo đó, Thanh Xuân là một trong những đơn vị đạt và vượt hai chỉ tiêu về số lượng công đoàn cơ sở và số lượng đoàn viên được phát triển.

LĐLĐ quận quan tâm làm tốt việc quán triệt thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền giáo dục pháp luật và đi tới chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 60 và Nghị định 04 của Chính Phủ, đặc biệt làm tốt thỏa ước lao động tập thể.

Đồng thời, LĐLĐ quận đã tổ chức các hoạt động Tháng công nhân, các hoạt động thăm hỏi hỗ trợ CNLĐ, con em CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần tỷ đồng. Quan tâm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua truyền thống, đặc biệt quan tâm, cụ thể hóa bằng các việc thiết thực ở cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại mà LĐLĐ quận cần khắc phục như: Việc bảo vệ lợi ích cho cán bộ đoàn viên chưa rõ nét, đặc biệt nhận thức pháp luật còn hạn chế. Phong trào thi đua cần phải chọn lựa, bám vào phong trào nòng cốt gắn với nhiệm vụ chính trị của khối doanh nghiệp, khối hành chính sự nghiệp, khối trường học,... của quận để thúc đẩy sự phát triển của quận. Đồng thời quận cần vận dụng hiệu quả hơn nữa Thỏa ước lao động tập thể để đi vào đời sống doanh nghiệp.

Về định hướng công tác năm 2019, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội đề nghị LĐLĐ quận, tích cực bám sát nhiệm vụ bảo vệ người lao động; vấn đề liên quan đến tuyên truyền giáo dục cần nắm bắt được tư tưởng của người lao động; chuẩn bị kế hoạch đánh giá hoạt động năm và báo cáo tham mưu xin ý kiến của quận ủy, thành phố để làm tốt tổng kết năm 2018,....

Tuy nhiên công việc trước mắt Phó chủ tịch LĐLĐ TP đề nghị LĐLĐ quận quan tâm xây dựng các kế hoạch, hoạt động chỉ đạo cho dịp Tết Nguyên đán như: chăm lo công nhân về que ăn Tết, lương thưởng việc làm, hỗ trợ khó khăn, rà soát các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn gửi lên thành phố, tham mưu ủy đạo quận để có thể chia sẻ hỗ trợ cho dịp Tết,....

Nguồn :