M
18:57 | 09/07/2019

Đảm bảo tiến độ, chất lượng Hội nghị cán bộ công chức, viên chức khối trường học

(LĐTĐ) Mới đây, LĐLĐ Thành phố đã có Công văn số 333/LĐLĐ chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (CBCC,VC) khối các trường học năm học 2019-2020.

dam bao tien do chat luong hoi nghi can bo cong chuc vien chuc khoi truong hoc 100% Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức
dam bao tien do chat luong hoi nghi can bo cong chuc vien chuc khoi truong hoc Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai năm 2019
dam bao tien do chat luong hoi nghi can bo cong chuc vien chuc khoi truong hoc LĐLĐ Thành phố đôn đốc tiến độ tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018

Theo đó, LĐLĐ Thành phố yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội khẩn trương thực hiện một số nội dung. Trước hết, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cần chủ động phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đôn đốc, chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020 tại các trường học thuộc đơn vị địa phương trực tiếp quản lý.

dam bao tien do chat luong hoi nghi can bo cong chuc vien chuc khoi truong hoc
Ảnh minh họa

Cùng đó, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cần chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng đơn vị chuẩn bị chu đáo nội dung, điều kiện tổ chức Hội nghị đảm bảo dân chủ, thiết thực, đúng trình tự, nội dung, thành phần theo quy định đồng thời tiếp tục phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới Quy chế dân chủ phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.

Thông qua hội nghị cần kiện toàn tổ chức và chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010; Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Hướng dẫn số 1271/HD-TLĐ ngày 7/8/2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc công đoàn với việc tỏ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định 159/2016/NĐ-CP; tổ chức hướng dẫn và tập huấn cho Ban Thanh tra nhân dân đảm bảo phát huy có hiệu quả các chức năng theo quy định.

LĐLĐ Thành phố yêu cầu, thời gian tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức khối trường học hoàn thành trước ngày 15/10/2019 và nêu rõ, kết quả tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2019-2020 sẽ được đánh giá vào hoạt động năm 2019 của các đơn vị.

P.Diệp

Nguồn :