M
15:57 | 11/03/2018

LĐLĐ Thành phố đôn đốc tiến độ tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018

Mới đây, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng đã ký văn bản số 96/LĐLĐ gửi LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đôn đốc việc chỉ đạo tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức (CBCC, VC), Hội nghị Người lao động (NLĐ) năm 2018 và ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT).

tin nhap 20180311140414 Sẽ tuyên dương 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2018
tin nhap 20180311140414 Hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
tin nhap 20180311140414 5 năm, trên 1 triệu nữ CNVCLĐ Thủ đô “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Theo LĐLĐ Thành phố, qua thống kê, báo cáo của các công đoàn cấp trên cơ sở, tính đến ngày 01/3/2018 có: 1412/1464 cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC,VC, chiếm 96,4%; khối Giáo dục tổ chức theo năm học; có 762/3353 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức Hội nghị NLĐ, chiếm 22,72%. Nhiều đơn vị đã tập trung chỉ đạo hoàn thành 100% tiến độ tổ chức Hội nghị CBCC,VC.

Tuy nhiên, một số đơn vị triển khai còn chậm, tỷ lệ đạt thấp hơn so với tỷ lệ chung của toàn Thành phố. Ngoài ra, việc thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2017 tại các đơn vị cơ sở còn đạt tỷ lệ rất thấp cả về số lượng và chất lượng so với chỉ tiêu, kế hoạch LĐLĐ Thành phố đã đề ra; việc triển khai thực hiện Đề án “Thư viện thoả ước lao động tập thể” của Tổng LĐLĐ Việt Nam theo Kế hoạch số 26/KH-LĐLĐ ngày 19/4/2016 của LĐLĐ Thành phố cho đến nay vẫn còn một số đơn vị Công đoàn cấp trên cơ sở chưa hoàn thành việc chấm điểm, đánh giá, phân loại các bản TƯLĐTT.

Để đảm bảo chất lượng, tiến độ tổ chức Hội nghị CBCC,VC, Hội nghị NLĐ năm 2018 và số lượng, chất lượng các bản TƯLĐTT, cũng như hoàn thành việc thực hiện Đề án “Thư viện thoả ước lao động tập thể”, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tập trung thực hiện tốt 5 nội dung quan trọng.

tin nhap 20180311140414
LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp công đoàn tập trung chỉ đạo tốt Hội nghị CBCC,VC và Hội nghị NLĐ để giúp NLĐ được phát huy quyền dân chủ. Ảnh minh họa.

Trong đó, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tập trung chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBCC,VC và Hội nghị NLĐ năm 2018 nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, thời gian theo Hướng dẫn số 237/HD-UBND-LĐLĐ ngày 27/11/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố và LĐLĐ Thành phố.

LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần chỉ đạo công đoàn cơ sở tiến hành thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Trong quá trình thương lượng, ký kết cần nâng cao chất lượng TƯLĐTT, đưa nội dung đảm bảo bữa ăn ca của người lao động với mức thấp nhất là 15.000 đồng (khuyến khích các doanh nghiệp nâng mức bữa ăn ca cao hơn) theo Nghị quyết số 07c/NQ-BCH ngày 25/02/2015 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI). Cùng đó, các đơn vị cần tập hợp, chấm điểm, phân loại (A,B,C,D), lập trang bìa tổng hợp các bản TƯLĐTT của các đơn vị, cơ sở theo Hướng dẫn số 1580/HD-TLĐ ngày 21/10/2014 của Tổng Liên đoàn và Hướng dẫn số 24/HD-LĐLĐ ngày 15/12/2014 của LĐLĐ Thành phố.

Đặc biệt, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần chỉ đạo công đoàn cơ sở chủ động đề xuất với chính quyền, người sử dụng lao động xây dựng: quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế tổ chức Hội nghị NLĐ, quy chế đối thoại tại nơi làm việc; tổ chức đối thoại định kỳ; chủ động phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng thang, bảng lương theo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu vùng ngày 07/12/2017 của Chính phủ.

Ngoài ra, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần thực hiện công tác báo cáo nhanh định kỳ tiến độ tổ chức Hội nghị CBCC,VC, Hội nghị NLĐ (vào thứ 6 của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng); báo cáo 06 tháng và 01 năm kết quả thực hiện quy chế dân chủ và kết quả chấm điểm kèm bản sao TƯLĐTT về LĐLĐ thành phố Hà Nội theo phụ lục báo cáo đính kèm (qua ban Chính sách Pháp luật, chậm nhất ngày 20/6 và 20/12/2018) để tổng hợp, làm cơ sở đánh giá thi đua cuối năm. (Riêng trang bìa tổng hợp chấm điểm TƯLĐTT gửi mail về LĐLĐ Thành phố, địa chỉ mail: chinhsachphapluat@ congdoanhanoi.com).

Nguồn :