M
12:14 | 14/12/2018

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP

Công tác giám sát đảm bảo trọng điểm, thiết thực

(LĐTĐ) Các hoạt động giám sát, khảo sát trong năm 2018 được Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP thực hiện tích cực, trọng điểm, đảm bảo thiết thực, nhiều đổi mới đạt hiệu quả cao.

Công tác tiếp xúc cử tri ngày càng thực chất

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội khảo sát về hiện trạng các trường mầm non trên địa bàn huyện Đông Anh.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP đã giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2015 đến nay.

Cùng với đó Ban giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội; Giám sát việc chấp hành pháp luật về khám, chữa bệnh cho nhân dân và công tác quản lý, sử dụng quỹ BHYT trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố; Khảo sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Khảo sát công tác tổ chức, quản lý lễ hội Xuân năm 2018 trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra Ban khảo sát việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội phục vụ phiên giải trình của HĐND Thành phố; Khảo sát về tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm 115 Hà Nội; Khảo sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách tuyển chọn, đào tạo huấn luyện viên, vận động viên; chế độ đặc thù đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của thành phố Hà Nội; Khảo sát công tác triển khai năm học mới tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố; Khảo sát kết quả thực hiện mô hình trường chất lượng cao trên địa bàn thành phố.

Công tác giám sát, khảo sát của Ban được thực hiện đổi mới chất lượng. Trong đó, kế hoạch giám sát xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung và hình thức giám sát, đối tượng giám sát, thời gian thực hiện, đề cương báo cáo giám sát kỹ càng, phân riêng đối với từng đơn vị, kèm các biểu bảng cụ thể. Các thông tin, tài liệu, văn bản phục vụ giám sát được chuẩn bị đầy đủ, cung cấp trước tới các thành viên giám sát để nghiên cứu.

Đồng thời có sự phân công một số thành viên am hiểu về nội dung giám sát để nghiên cứu sâu và tham gia chủ trì chuẩn bị nội dung làm việc, thống nhất nội dung, yêu cầu và trao đổi những vấn đề cần quan tâm, thảo luận.

PV

Nguồn :