M
07:55 | 13/08/2017

Công tác tiếp xúc cử tri ngày càng thực chất

Với phương thức lãnh đạo, chỉ đạo được đổi mới, triển khai quyết liệt, toàn diện, hoạt động HĐND các cấp ngày càng thiết thực, hiệu quả. Trong đó công tác giám sát được triển khai bài bản, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, thực hiện các công việc theo thẩm quyền của Thường trực HĐND TP được đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định và ngày càng thực chất hơn.

tin nhap 20170811081342 Cần coi trọng công tác tiếp công dân
tin nhap 20170811081342 Các chính sách đều nhằm ổn định cuộc sống người dân

Trong hoạt động giám sát, điểm mới nổi bật là sự phối hợp chặt chẽ, chủ động của các Ban HĐND để vừa nắm chắc thông tin, vừa không chồng chéo đơn vị khảo sát. Do vậy, các cuộc giám sát của Thường trực, các Ban đều có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm và trúng vào những vấn đề bức xúc của thực tiễn, được cử tri quan tâm. Các kết luận giám sát có chất lượng hơn, không những chỉ ra những khó khăn cần tháo gỡ, những mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục mà còn đề xuất được giải pháp khắc phục.

tin nhap 20170811081342
Đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri tại quận Thanh Xuân. Ảnh: Trần Vũ

Đặc biệt với công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đại biểu HĐND các cấp đã thực hiện đúng quy định công tác tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND. Thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri được thông báo công khai trên các báo, đài địa phương để cử tri biết và đến dự. Các đại biểu thể hiện trách nhiệm cao trước cử tri, tham dự cơ bản đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; phản ánh và tổng hợp trung thực, khách quan các kiến nghị của cử tri. Một điểm nổi bật trong công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND TP là sau khi tiếp nhận, phân loại đơn, thư, chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, Văn phòng HĐND TP còn tham mưu cho Thường trực HĐND TP xem xét trực tiếp các vụ việc có nội dung phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm.

Nhiều vụ việc Thường trực HĐND TP đã kết luận, yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền sớm triển khai thực hiện, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân. 7 tháng đầu năm, đã có 243 lượt đại biểu HĐND Thành phố tiến hành tiếp công dân theo lịch tại trụ sở tiếp công dân của 30 quận, huyện, thị xã. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân với vai trò đại biểu HĐND tại đơn vị ứng cử, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố cũng đã thực hiện tiếp công dân theo vụ việc tại trụ sở Tiếp công dân Thành phố để chỉ đạo, giải quyết những vụ việc khó, chậm được giải quyết dứt điểm.

Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND Thành phố đã tiếp nhận 902 đơn thư dân nguyện, khiếu nại, tố cáo từ các nguồn gửi đến. Qua nghiên cứu phân loại, đã xử lý chuyển đến các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền và thông báo cho công dân biết; ngoài ra ban hành các văn bản hướng dẫn công dân, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị chậm giải quyết đơn thư của công dân, lưu đơn do trùng hoặc đã được xử lý...

Theo Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, từ nay đến cuối năm, HĐND TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND các cấp theo hướng giám sát có trọng tâm, trọng điểm, giám sát đến cùng, giám sát sâu ở cơ sở. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu HĐND, tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri chuyên đề. Tổng hợp đầy đủ ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri. Đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhanh, đúng quy định và thông báo kết quả tới cử tri, nhân dân. Thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND các cấp.

Trần Vũ

Nguồn :