Kinh nghiệm phát triển đảng viên trẻ nhìn từ Quận ủy Thanh Xuân

(LĐTĐ) Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ quận Thanh Xuân đã kết nạp 691 đảng viên, đạt 70% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra. Trong đó, tính đến tháng 5/2024, đã kết nạp 8 học sinh trung học phổ thông (THPT).
Hà Nội sơ kết việc thực hiện một số nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng Kết nạp quần chúng ưu tú vào đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng

Vượt mức chỉ tiêu của Thành ủy giao

Ngày 8/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án số 20-ĐA/TU, ngày 24/10/2022 về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới”; Quy định số 09-QĐ/TU, ngày 24/10/2022 về “Một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên; rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thuộc Đảng bộ Thành phố”; Kế hoạch 121-KH/TU, ngày 22/12/2022 về “Triển khai và ứng dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử và Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”.

Tham luận tại hội nghị về công tác phát triển đảng viên là học sinh trung học phổ thông (THPT) và người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn quận Thanh Xuân, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân cho biết, hiện nay, Đảng bộ quận Thanh Xuân có 77 tổ chức cơ sở Đảng, với 379 chi bộ trực thuộc và 20.772 đảng viên.

Trong đó, trực thuộc Quận ủy có 4 trường THPT công lập, 18 tổ chức cơ sở Đảng doanh nghiệp, 1 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (có 83 chi bộ trực thuộc, trong đó có 10 chi bộ trường học dân lập).

Trong những năm qua, công tác kết nạp đảng viên luôn được Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân quan tâm thực hiện hiệu quả, đảm bảo số lượng và chú trọng nâng cao chất lượng. Ngay từ những năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội, quận Thanh Xuân đã quyết tâm thực hiện tốt chỉ tiêu của Đại hội, công tác kết nạp đảng viên luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của Thành ủy giao.

Cụ thể, năm 2021, đã kết nạp được 213 đảng viên, đạt 102%; năm 2022 kết nạp 210 đảng viên, đạt 105%; năm 2023 kết nạp 213 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu được giao; 4 tháng đầu năm 2024, đã kết nạp 72 đảng viên, đạt 34,5% chỉ tiêu được giao.

Kinh nghiệm phát triển đảng viên trẻ nhìn từ Quận ủy Thanh Xuân
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Quyết định kết nạp Đảng cho học sinh Hoàng Thanh Tùng và Chu Tuấn Nghĩa, Trường THPT Trần Hưng Đạo.

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ quận Thanh Xuân đã kết nạp 691 đảng viên, đạt 70% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra. Đảng viên mới có tuổi đời từ 18 đến 35 tuổi có xu hướng tăng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại học trở lên đạt 91%.

Đặc biệt, năm 2022, khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án số 20-ĐA/TU ngày 24/10/2022 về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới”, Ban Thường vụ Quận ủy đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 112-KH/QU và quán triệt đến 100% cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng.

Qua đó đã nâng cao nhận thức cấp ủy các cấp về sự cần thiết nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên. Với quyết tâm của các cấp ủy, cùng với sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị xã hội, Đảng bộ quận Thanh Xuân đã đạt được những kết quả tốt, đặc biệt bước đầu trong công tác kết nạp đảng viên là học sinh THPT.

Năm 2023, Đảng bộ quận Thanh Xuân đã kết nạp 6 học sinh THPT (đạt 150% chỉ tiêu kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy); tính đến tháng 5/2024 đã kết nạp 8 học sinh THPT (đạt 100% chỉ tiêu Thành ủy giao).

100% học sinh được kết nạp đều có thành tích tốt trong học tập, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của nhà trường, là những điển hình học sinh ưu tú được kết nạp vào Đảng, từ đó tạo được hiệu ứng tích cực trong toàn thể giáo viên, đặc biệt là các em học sinh.

Quan trọng là công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng

Về công tác kết nạp Đảng với người lao động trong doanh nghiệp, ông Nguyễn Minh Tiến cho biết, năm 2022, quận kết nạp được 43 đảng viên, đạt 20,47% so với tổng số đảng viên kết nạp; năm 2023 kết nạp 56 đảng viên, đạt 26,66% (trong đó người lao động trực tiếp chiếm 67%; người lao động gián tiếp 33%; kết nạp chủ doanh nghiệp: 2 trường hợp).

Để công tác kết nạp đảng viên là học sinh THPT, người lao động trong doanh nghiệp đạt kết quả tốt, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân cho biết, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo các chi bộ trường THPT trên địa bàn quận phối hợp với Quận đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Quang cảnh hội nghị
Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án số 20-ĐA/TU, Quy định số 09-QĐ/TU, Kế hoạch 121-KH/TU. Ảnh: Nguyễn Công.

Trong công tác kết nạp đảng viên là công nhân, lao động trong các doanh nghiệp, Ban Thường vụ Quận ủy cũng thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy Đảng trong các doanh nghiệp, đặc biệt là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và công nhân lao động về pháp luật lao động, về vai trò của tổ chức Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Chính trị quận mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành riêng cho học sinh và công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp vào ngày cuối tuần, để không ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh và hiệu quả làm việc của công nhân.

Xác định kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng là nhiệm vụ quan trọng

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Minh Tiến cũng cho biết, công tác kết nạp đảng viên của Đảng bộ quận Thanh Xuân vẫn còn có mặt hạn chế, số lượng kết nạp đảng viên là lao động trong doanh nghiệp chưa thật sự tương xứng với nguồn lực và tiềm năng.

Nguyên nhân chính xuất phát từ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Người lao động trong doanh nghiệp phải chịu nhiều áp lực về thời gian, năng suất, định mức lao động… nên việc học tập, bồi dưỡng kiến thức về Đảng còn khó khăn, dẫn đến nhận thức, động cơ và mục đích phấn đấu vào Đảng còn hạn chế...

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án số 20-ĐA/TU của Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân đã đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác kết nạp đảng viên và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên. Đặc biệt, khắc phục tư tưởng tuổi 18 còn quá trẻ, nhận thức chính trị chưa đủ vững vàng, lý tưởng chưa rõ ràng để kết nạp vào Đảng.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về Đảng trong trường học, trong doanh nghiệp. Đổi mới nhận thức cấp ủy các cấp trong công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, xác định việc kết nạp đảng viên là kết nạp cho toàn Đảng chứ không chỉ cho Đảng bộ quận; có thể phân chia nhóm đối tượng xét cảm tình Đảng thành 2 nhóm: Đối tượng được kết nạp tại chi bộ, đảng bộ; đối tượng chuyển tiếp nguồn kết nạp về nơi khác...

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ký ức của người bạn học cùng lớp Ngữ Văn về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ký ức của người bạn học cùng lớp Ngữ Văn về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Đưa mắt nhìn xa xăm, ông Kính bồi hồi nhớ lại câu nói của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mà có lẽ cả đời này ông sẽ không quên: “Tôi bây giờ là Tổng Bí thư của Đảng nhưng có làm Tổng Bí thư hay Chủ tịch nước cũng như một đám mây bay qua thôi.
Hà Nội áp dụng “chuyển đổi số” trong triển khai dự án đầu tư xây dựng

Hà Nội áp dụng “chuyển đổi số” trong triển khai dự án đầu tư xây dựng

(LĐTĐ) Theo lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hà Nội đang bước vào giai đoạn đầu tiên với trọng tâm là đào tạo, tập huấn nhằm tháo gỡ hàng loạt vướng mắc cho các đơn vị quản lý, chủ đầu tư. Mục tiêu của Thành phố giúp các bên liên quan chủ động ứng dụng BIM vào quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.
Thẻ Bảo hiểm y tế - “phao cứu sinh” cho nhiều gia đình

Thẻ Bảo hiểm y tế - “phao cứu sinh” cho nhiều gia đình

(LĐTĐ) Đối với những người không may ốm đau, bệnh tật, tai nạn, nhất là người dân có hoàn cảnh khó khăn, thì tấm thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) thực sự là “phao cứu sinh” giúp các gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính, giúp người bệnh yên tâm điều trị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng Nhân dân Nam Bộ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng Nhân dân Nam Bộ

(LĐTĐ) Tài đức và những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc đã để lại ấn tượng sâu sắc và tình cảm đặc biệt trong lòng cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước, trong đó có người dân Nam Bộ.
Cấm ô tô rẽ trái từ Giải Phóng vào Kim Đồng giờ cao điểm

Cấm ô tô rẽ trái từ Giải Phóng vào Kim Đồng giờ cao điểm

(LĐTĐ) Nhằm phục vụ việc thi công các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn, Sở Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, tổ chức cấm ô tô (trừ xe buýt) từ Giải Phóng (hướng trung tâm thành phố đi Ngọc Hồi) rẽ trái vào Kim Đồng trong giờ cao điểm (từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h30).
Nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội

Nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2024, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 662 đơn vị, qua đó ghi nhận các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) với tổng số tiền 139 tỷ đồng.
100% cán bộ, viên chức hoàn thành cài đặt ứng dụng iHanoi trước ngày 30/7

100% cán bộ, viên chức hoàn thành cài đặt ứng dụng iHanoi trước ngày 30/7

(LĐTĐ) Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, quán triệt, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện cài đặt và tạo tài khoản cá nhân trên iHanoi đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, hoàn thành trước ngày 30/7/2024.

Tin khác

Huyện Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Huyện Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), huyện Gia Lâm đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý uống nước, nhớ nguồn, quan tâm tri ân các thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách.
Ra mắt mô hình Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Khu dân cư Thăng Long, Đông Anh

Ra mắt mô hình Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Khu dân cư Thăng Long, Đông Anh

(LĐTĐ) Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Đông Anh đã tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Khu dân cư Thăng Long, xã Hải Bối.
Quận Tây Hồ: Nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng dịp 27/7

Quận Tây Hồ: Nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng dịp 27/7

(LĐTĐ) Với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), lãnh đạo quận Tây Hồ đã đến thăm, tặng quà người có công với Cách mạng và các thương, bệnh binh tiêu biểu trên địa bàn quận.
Chung khảo Hội thi “Dân vận khéo” quận Đống Đa năm 2024

Chung khảo Hội thi “Dân vận khéo” quận Đống Đa năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 18/7, Quận ủy Đống Đa tổ chức chung khảo hội thi “Dân vận khéo” năm 2024. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.
Sơn Tây: Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực

Sơn Tây: Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực

(LĐTĐ) Theo Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác an sinh xã hội trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, việc quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động đã được triển khai đồng bộ.
Ra mắt mô hình “Thanh Trì xanh”

Ra mắt mô hình “Thanh Trì xanh”

(LĐTĐ) Sáng nay (18/7), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Thanh Trì xanh”, tập huấn quy trình xử lý, phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững.
Cử tri quận Hà Đông kiến nghị tập trung giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường

Cử tri quận Hà Đông kiến nghị tập trung giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường

(LĐTĐ) Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri quận Hà Đông (Hà Nội) đã nêu các vấn đề liên quan đến vấn đề tài nguyên và môi trường, giải quyết vấn đề hỗ trợ người dân cải tạo nhà ở trong hành lang thoát lũ khu vực sông Đáy… Đặc biệt, các cử tri cho rằng, hiện nay hồ Đầm Khê đang bị lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, gây mất vệ sinh môi trường, phá vỡ cảnh quan hồ, đề nghị cấp có thẩm quyền sớm có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm.
Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm của huyện Mỹ Đức

Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm của huyện Mỹ Đức

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh có những điều kiện thuận lợi, song cũng có không ít khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố, Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện và bằng nhiều biện pháp, giải pháp tích cực, UBND huyện Mỹ Đức đã tập trung chỉ đạo, quyết liệt, bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế xã hội, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt được những kết quả nổi bật.
Gìn giữ bình yên nơi cửa ngõ Thủ đô

Gìn giữ bình yên nơi cửa ngõ Thủ đô

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm tốt an ninh chính trị, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nơi của ngõ phía Tây Thủ đô.
Nỗ lực phát triển làng nghề truyền thống ở huyện Phú Xuyên

Nỗ lực phát triển làng nghề truyền thống ở huyện Phú Xuyên

(LĐTĐ) Được mệnh danh là “đất trăm nghề” với nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng như: Khảm trai Chuyên Mỹ; may Vân Từ; đan cỏ tế Phú Túc, tò he Xuân La… những năm qua, các làng nghề ở Phú Xuyên (Hà Nội) góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Xem thêm
Phiên bản di động