M
17:59 | 25/08/2019

Chương Mỹ: Tốc độ tăng trưởng trong sản xuất nông nghiệp đạt 11,5%/năm

(LĐTĐ) Huyện Chương Mỹ có tổng diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện là hơn 16.491ha. Trong đó diện tích gieo trồng hàng năm đạt 24.524 ha; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 4.231 tỷ đồng; cơ cấu nội ngành: trồng trọt 35%; chăn nuôi, thủy sản 65%; tốc độ tăng trưởng trong sản xuất nông nghiệp đạt 11,5%/năm.

chuong my toc do tang truong trong san xuat nong nghiep dat 115nam Khen thưởng gần 100 tập thể, cá nhân xuất sắc trong hoạt động Công đoàn trường học
chuong my toc do tang truong trong san xuat nong nghiep dat 115nam Huyện Chương Mỹ phấn đấu năm 2020 trở thành huyện nông thôn mới
chuong my toc do tang truong trong san xuat nong nghiep dat 115nam Tạm giữ 3 đối tượng chống lại Cảnh sát giao thông

Trong lĩnh vực trồng trọt, huyện Chương Mỹ đã triển khai xây dựng và phát triển mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao với hệ thống nhà màng, nhà lưới và hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt tại Chúc Sơn.

Đồng thời ứng dụng hệ thống camera giám sát và truy xuất minh bạch rau VietGap trên điện thoại thông minh, với diện tích giám sát truy xuất nguồn gốc 15 ha, sản lượng 600 tấn; diện tích nhà lưới và hệ thống tưới là 1,1ha. Ứng dụng trên cây bưởi kỹ thuật thụ phấn chéo bổ sung cho cây bưởi Diễn, đưa năng suất bưởi Diễn lên gấp 3 lần. Hỗ trợ phát triển sản xuất lúa hữu cơ tại Đồng Phú.

chuong my toc do tang truong trong san xuat nong nghiep dat 115nam
Huyện Chương Mỹ tích cực mở rộng diện tích sản xuất các giống lúa chất lượng cao. (Ảnh: Kim Thoa).

Huyện Chương Mỹ đã xây dựng được 12 chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Tiêu biểu đó là: Chuỗi giá trị sản xuất rau an toàn do Hợp tác xã rau, quả sạch Chúc Sơn; chuỗi giá trị sản xuất bưởi hữu cơ với diện tích 5ha tại Nam Phương Tiến; chuỗi giá trị sản xuất lúa hữu cơ do Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú thực hiện với quy mô diện tích 40 ha, mỗi năm tiêu thụ khoảng 100 tấn gạo. Một số Hợp tác xã nông nghiệp trong huyện đã hợp đồng liên kết với Công ty Giống cây trồng Trung ương sản xuất các giống lúa chất lượng cao với diện tích 300 ha/năm.

Trong lĩnh vực chăn nuôi: Huyện Chương Mỹ đã triển khai thực hiện giải pháp chuyển từ chăn nuôi hộ nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại tập trung xa khu dân cư, ứng dụng công nghệ cao và hợp đồng liên kết gia công với các công ty nước ngoài; xây dựng được chuỗi giá trị sản xuất trứng thương phẩm của Hợp tác xã chăn nuôi Nam Việt.

Lĩnh vực chăn nuôi thủy sản ngày càng phát triển với tổng diện tích nuôi thủy sản trên địa bàn toàn huyện là trên 2.326 ha. Huyện Chương Mỹ đã ứng dụng nuôi cá công nghệ cao của Isarel với mô hình nuôi cá “sông trong ao” năng suất nuôi cá đạt 80 tấn/ha tăng gấp 6 - 8 lần so với nuôi truyền thống, tăng chất lượng sản phẩm và hạn chế dịch bệnh.

Minh Khuê

Nguồn :