M
17:13 | 21/08/2019

Huyện Chương Mỹ phấn đấu năm 2020 trở thành huyện nông thôn mới

(LĐTĐ) Đến năm 2019, toàn huyện Chương Mỹ có 25/30 xã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay huyện đang tập trung chỉ đạo 5 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới, chỉ đạo 3 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí của huyện nông thôn mới.

huyen chuong my 2530 xa duoc cong nhan xa dat chuan nong thon moi Xã Đan Phượng: Nâng cao nhóm tiêu chí về Văn hoá, xã hội và môi trường
huyen chuong my 2530 xa duoc cong nhan xa dat chuan nong thon moi Huyện Thanh Trì: Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
huyen chuong my 2530 xa duoc cong nhan xa dat chuan nong thon moi Xây dựng nông thôn mới gắn với nghề trồng hoa

Đây là những thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Chương trình 03 - CTr/HU của Huyện ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” trên địa bàn huyện Chương Mỹ, do huyện Chương Mỹ vừa tổ chức.

Thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội, Chương trình số 03 của Huyện ủy, huyện Chương Mỹ xác định nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân theo là một nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

huyen chuong my 2530 xa duoc cong nhan xa dat chuan nong thon moi
Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 03 của huyện Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Hoài Lưu)

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện trong 10 năm đạt 11,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 15,6 triệu đồng/người/năm (năm 2010) lên đạt 47 triệu đồng/người/năm (năm 2019), tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2019 ước giảm còn 1,91%; Ngành Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng cơ bản có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 12,8%.

Hiện nay, toàn huyện có 35 làng nghề, có 1 khu công nghiệp, 9 cụm công nghiệp, 488 doanh nghiệp và trên 9.000 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản. Ngành Dịch vụ - Thương mại của huyện ngày càng phát triển. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 4.231 tỷ đồng, giá trị thu nhập trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 120 triệu đồng.

Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dồn điền đổi thửa và đến nay đã thực hiện dồn điền đổi thửa được trên 10.500 ha, đạt 100,75% kế hoạch thành phố giao; Tổng diện tích chuyển đổi sau dồn điền đổi thửa là trên 608,23 ha, nâng diện tích đã chuyển đổi của huyện lên trên 1.544 ha.

Tỷ lệ cơ giới hóa làm đất và thu hoạch đạt gần 100% diện tích. Huyện đã có sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị, đã xây dựng và triển khai Đề án “Phát triển chuỗi giá trị nông sản an toàn, bền vững huyện Chương Mỹ giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến năm 2025”.

Năm 2009, xã Thụy Hương được chọn là một trong 11 xã thực hiện thí điểm mô hình xây dựng nông thôn mới của cả nước. Đây là mốc đầu tiên đánh dấu công cuộc xây dựng NTM của huyện Chương Mỹ.

Trong 10 năm qua, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” huyện đã huy động kinh phí là 4.504 tỷ đồng. Ngoài ngân sách của Trung ương, Thành phố, huyện và xã, nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp đã ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới 176,5 tỷ đồng, hiến 57 ha đất nông nghiệp, 1.312 mét vuông đất thổ cư và trên 33.800 ngày công để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, xây dựng các công trình phúc lợi; huyện Chương Mỹ đã nhận được sự hỗ trợ xây dựng nông thôn mới của 6 quận nội thành với số tiền trên 126 tỷ đồng.

Thực hiện nâng cao đời sống nông dân, huyện Chương Mỹ đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân được quan tâm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 82%; 30/30 xã đã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế.

Tại hội nghị tổng kết, Ban chỉ đạo chương trình đã nghiêm túc chỉ ra những hạn chế tồn tại. Đồng thời đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục thực hiện trong năm 2020 và phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới.

Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng phát động phong trào thi đua: Phấn đấu xây dựng huyện Chương Mỹ trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn tiếp theo.

Tại hội nghị này, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã biểu dương khen thưởng cho 70 tập thể, 130 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy, Chương trình số 03 của Huyện ủy.

huyen chuong my 2530 xa duoc cong nhan xa dat chuan nong thon moi
Các đại biểu thăm gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu của huyện Chương Mỹ. (Ảnh: Hoài Lưu)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 03 của huyện Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đạt được trong 10 năm thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân.

Những kết quả đạt được trong 10 năm qua đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng huyện ngày càng phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu cần phấn đấu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; Tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới"; Tập trung phát triển hạ tầng thiết yếu nông thôn theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, giữ vững an ninh trật tự; Trước mắt cần tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2015; Rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện để có giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Hiện nay trên địa bàn huyện Chương Mỹ có 3 Trung tâm Văn hóa - thể thao, 192 nhà văn hóa thôn, xóm; có 30/30 xã có Làng văn hóa; 66.168 hộ bằng 88,1% hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa; 152 làng được công nhận làng văn hóa, chiếm 74,8% trong tổng số thôn, xóm toàn huyện...

Minh Khuê - Hoài Lưu

Nguồn :