M
21:01 | 11/07/2018

Chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Để tăng cường công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động (NLĐ) nói chung và nhân viên y tế nói riêng, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 2830/KH-SYT về việc chăm sóc sức khỏe cho NLĐ, phòng chống bệnh nghề nghiệp đến năm 2020.

tang cuong cham soc suc khoe va phong chong benh nghe nghiep cho nguoi lao dong Đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động
tang cuong cham soc suc khoe va phong chong benh nghe nghiep cho nguoi lao dong Điểm tựa vững chắc cho đoàn viên, công nhân lao động
tang cuong cham soc suc khoe va phong chong benh nghe nghiep cho nguoi lao dong 335 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Mục tiêu của kế hoạch nhằm hướng tới nâng cao năng lực quan trắc môi trường lao động, chẩn đoán, giám định, điều trị và phục hồi chức năng cho người mắc bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe NLĐ.

tang cuong cham soc suc khoe va phong chong benh nghe nghiep cho nguoi lao dong
Nang cao hiệu quả của các tổ chức công đoàn tại các cơ sở y tế (Ảnh: Minh Khuê).

Cụ thể, đối với nâng cao năng lực ngành y tế có ít nhất 1 phòng khám bệnh nghề nghiệp đủ điều kiện theo quy định; trên 80% người làm công tác y tế cơ sở được huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động; trên 80% người thuộc lực lượng sơ cấp cứu tại nơi làm việc được huấn luyện và cập nhật về sơ cấp cứu.

Đối với chỉ tiêu chuyên môn về y tế lao động và bệnh nghề nghiệp: Trên 70% doanh nghiệp lớn và 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguy cơ về bệnh nghề nghiệp thực hiện quan trắc môi trường lao động định kỳ hàng năm; trên 50% người lao động làm việc tại cơ sở có yếu tố có hại được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; 100% người lao động bị tai nạn lao động, chẩn đoán bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh liên quan đến nghề nghiệp được sơ cấp cứu, điều trị phục hồi chức năng.

Đặc biệt, 100% đơn vị, cơ sở lao động thực hiện lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động. Khám sức khỏe cho người lao động trước khi bố trí việc làm, khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động. 100% người lao động được trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân phương tiện cấp cứu, cứu hộ cần thiết để phòng ngừa, đối phó, ứng cứu sự cố và tai nạn lao động trong quá trình làm việc.

Đối với chỉ tiêu về thông tin truyền thông: Trên 90% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động được truyền thông và tập huấn nâng cao năng lực về an toàn, vệ sinh lao động và kiểm soát bệnh nghề nghiệp.

Ngoài ra, về chỉ tiêu an toàn, vệ sinh lao động đối với nhân viên y tế: 100% số đơn vị, cơ sở lao động trong ngành y tế được lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; 100% người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động; 100% người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được huấn luyện và cấp thẻ an toàn, vệ sinh lao động; 100% người lao động được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động.

Để đáp ứng các chỉ tiêu đề ra, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe NLĐ, phòng chống bệnh nghề nghiệp. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động nâng cao nghiệp vụ y tế lao động, chăm sóc sức khỏe NLĐ tại nơi làm việc...

Theo Sở Y tế, công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe NLĐ và phòng chống bệnh nghề nghiệp phải được báo cáo định kỳ, thường xuyên theo hệ thống y tế dự phòng. Khi có tình huống đột xuất cần xử lý gấp, các đơn vị thực hiện báo cáo ngay qua điện thoại, thư điện tử.

Sở Y tế sẽ định kỳ hoặc đột xuất thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ, chăm sóc sức khỏe cho NLĐ, cơ sở khám bệnh nghề nghiệp, đào tạo cấp giấy chứng chỉ y tế lao động, huấn luyện sơ cứu, cấp cứu thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn.

Nguồn :