M
13:24 | 07/07/2016

Quy định về khám sức khỏe cho người lao động

Hỏi: Xin luật sư cho biết, pháp luật quy định như thế nào về vấn đề khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động? Hoàng Hoài Loan (Trung Liệt, quận Đống Đa)

tin nhap 20160707091728 Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc
tin nhap 20160707091728 Trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong công tác VSATLĐ
tin nhap 20160707091728 Quyền và trách nhiệm của đoàn viên công đoàn

Trả lời:

Theo Điều 21 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 thì, khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động được quy định như sau:

Hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất một lần cho người lao động; đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 6 tháng một lần.

Khi khám sức khỏe theo quy định tại Khoản 1 Điều này, lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm việc trong môi trường lao động tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp phải được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

Người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi bố trí làm việc và trước khi chuyển sang làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn hoặc sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phục hồi sức khỏe, tiếp tục trở lại làm việc, trừ trường hợp đã được Hội đồng Y khoa khám giám định mức suy giảm khả năng lao động.

Người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe cho người lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm yêu cầu, điều kiện chuyên môn kỹ thuật.

Người sử dụng lao động đưa người lao động được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện chuyên môn kỹ thuật để điều trị theo phác đồ điều trị bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

Chi phí cho hoạt động khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động do người sử dụng lao động chi trả quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp và hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp không có hoạt động dịch vụ.

L.S Trịnh Khánh Toàn 
(Đoàn luật sư TP.Hà Nội)

Nguồn :