M
13:18 | 10/07/2018

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội:

Biểu dương 83 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác gia đình, Sở Y tế cùng Công đoàn ngành đã tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) hướng dẫn CNVCLĐ trong ngành xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, để mỗi gia đình thực sự là tổ ấm và là tế bào lành mạnh của xã hội.

bieu duong 83 gia dinh cnvcld tieu bieu Đan Phượng: Hoàn thành khóa học bơi cho con em CNVCLĐ
bieu duong 83 gia dinh cnvcld tieu bieu Biểu dương 25 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm cho biết, mặc dù trong điều kiện hiện nay còn nhiều khó khăn, thách thức, song các phong trào thi đua, luôn được công đoàn ngành y tế Hà Nội duy trì như phong trào thi đua xây dựng gia đình “Ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với các phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

bieu duong 83 gia dinh cnvcld tieu bieu
Trong năm 2018, công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã biểu dương 83 gia đình tiêu biểu trong ngành.

Trong năm 2018, với chủ đề truyền thống “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, gắn với chủ đề truyền thông “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”, công đoàn ngành đã hướng dẫn các CĐCS trực thuộc thực hiện các chương trình công tác nữ công, tuyên truyền Luật Bình đẳng giời, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình…

Hoạt động biểu dương gia đình cán bộ, CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu đã được triển khai rộng rãi tới 100% CĐCS trực thuộc, với mục đích nhằm biểu dương, tôn vinh các gia đình CNVCLĐ trong ngành đã đạt thành tích cao trong lao động, học tập, công tác và giúp đỡ cộng đồng, nuôi con ngoan, học giỏi.

Đặc biệt, là biểu dương nam cán bộ CNVCLĐ tiêu biểu vừa hoàn thành tốt công tác chuyên môn, vừa giúp đỡ công việc gia đình… Đồng thời triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội năm 2018, triển khai Tháng Hành động vì trẻ em năm 2018…

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn ngành, trong năm 2018, ngành y tế Hà Nội vinh dự được LĐLĐ Thành phố khen thưởng 3 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp thành phố. Trong hội nghị biểu dương gia đình tiêu biểu ngành y tế Hà Nội, đã có 83 gia đình tiêu biểu và khen thưởng 70 học sinh là con của cán bộ CNVCLĐ đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2017-2018.

Trong thời gian tới, các cấp công đoàn ngành y tế Thủ đô sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa viêc thực hiện nhiệm vụ xây dựng gia đình cán bộ CNVCLĐ đạt tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đây chính là mục tiêu, đồng thời là giải pháp để chăm lo và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động.

Thông qua đó, thúc đẩy thi đua lao động hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành. Ngoài ra, để xây dựng gia đình cán bộ CNVCLĐ ngày một tốt hơn, các cấp công đoàn sẽ tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông về giới, kiến thức giới, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho nam và nữ cán bộ, CNVCLĐ thông qua các chương trình phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Nội.

Minh Khuê

Nguồn :