M
15:36 | 06/04/2018

Băn khoăn, bức xúc về quyền và nghĩa vụ của NLĐ được giải quyết kịp thời

Thực hiện NQ số 20 của Trung ương và Chỉ thị 32 của Thành uỷ, các cấp công đoàn Thủ đô đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình cụ thể và hiệu quả. Trong đó các cấp công đoàn đặc biệt chú trọng công tác chăm lo, đại điện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

tin nhap 20180406151726 Quyền và lợi ích của NLĐ được đảm bảo lâu dài và bền vững
tin nhap 20180406151726 Nhận thức về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân được nâng cao
tin nhap 20180406151726 Báo Lao động Thủ đô góp phần thực hiện Nghị quyết 20 của Đảng

Các cấp công đoàn Thành phố và đã tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm đóng góp ý kiến vào các dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Bộ Luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi), Luật BHXH, BHYT, Luật Việc làm; Bộ luật Lao động (BLLĐ) và Luật Công đoàn (năm 2012), Nghị định số 191/NĐ-CP, Nghị định số 23/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ đối với lao động nữ, Nghị định số 88/2015/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP của Chính phủ; nghiên cứu, tham gia xây dựng dự thảo các dự án Luật, xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố…

tin nhap 20180406151726
LĐLĐ Thành phố tổ chức hoạt động tư vấn và khám sức khỏe miễn phí cho CNLĐ nhân dịp lễ phát động Tháng Công nhân năm 2017

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật như: tìm hiểu BLLĐ năm 2012 thu hút 177.493 cán bộ, đoàn viên và NLĐ tham gia, thi tìm hiểu Bộ Luật dân sự sửa đổi năm 2015 thu hút trên 30.000 CNVCLĐ tham gia, ... Tích cực tham gia với chuyên môn đồng cấp trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, nội quy, quy chế thuộc ngành, địa phương, đơn vị và doanh nghiệp, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp đến đoàn viên và NLĐ.

Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết TƯLĐTT, cụ thể hóa các quy định của pháp luật với các điều khoản cụ thể thiết thực, có lợi hơn cho NLĐ, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT cho cán bộ CĐCS; hướng dẫn các đơn vị chưa có CĐCS thương lượng, xây dựng và ký kết TƯLĐTT. Tăng cường tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động; đến nay đã có 59,76% doanh nghiệp ký kết được TƯLĐTT vời nhiều điều khoản, nội dung có lợi hơn cho NLĐ.

Hàng năm, phối hợp với Uỷ ban nhân dân Thành phố tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại với CNLĐ, cán bộ CĐCS và người sử dụng lao động các KCN&CX Hà Nội, đã có gần 200 kiến nghị của CNLĐ và người sử dụng lao động được UBND Thành phố tiếp thu và chỉ đạo các Sở, ngành, chính quyền các cấp xem xét giải quyết.

Đồng thời, các cấp công đoàn Thành phố đã phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp tổ chức hàng trăm cuộc đối thoại giữa Công đoàn - Người sử dụng lao động – NLĐ, kịp thời nắm bắt diễn biến, tình hình tư tưởng, giải quyết những kiến nghị, băn khoăn, bức xúc, những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đoàn viên và NLĐ góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp từng bước nâng cao chất lượng Hội nghị CBCC,VC và Hội nghị NLĐ, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở theo tinh thần Nghị định 60/CP và Nghị định 04/CP của Chính phủ. Hàng năm đã có 99,79% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị CBCC,VC; 65% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ; trên 40% đơn vị xây dựng được Quy chế Hội nghị NLĐ; 36,71% đơn vị xây dựng được quy chế đối thoại tại nơi làm việc; 97,09% đơn vị bầu Ban Thanh tra nhân dân; 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ký được Quy chế phối hợp với chính quyền đồng cấp, tham gia đóng góp ý kiến vào xây dựng nội quy lao động của doanh nghiệp, góp phần phát huy dân chủ, ý thức của NLĐ trong tham gia quản lý, chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp.

tin nhap 20180406151726
Công đoàn các KCN-CX Hà Nội truyền thông về sức khoẻ cho cán bộ CĐ và CNLĐ

Ký kết nhiều chương trình phối hợp công tác với UBND Thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Cục thuế, BHXH, Tòa án nhân dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, Công an Thành phố phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo cho CNVCLĐ; Phối hợp kiểm tra, thanh tra 1390 doanh nghiệp về thực hiện pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn, công tác ATVSLĐ, trong đó hậu kiểm việc nợ đọng BHXH tại 105 doanh nghiệp, thu được gần 450 tỷ đồng tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã phối hợp kiểm tra trên 6.000 doanh nghiệp; phối hợp giải quyết kịp thời 59 cuộc tranh chấp lao động; phát hiện và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm, bảo vệ quyền lợi cho 55.345 lao động; đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và trực tiếp hướng dẫn, giải đáp về pháp luật cho cơ sở và NLĐ. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật của người lao động, tạo sự đồng cảm của người lao động, cùng doanh nghiệp chia sẻ khó khăn, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng tạo trong lao động sản xuất đóng góp tích cực cho quá trình phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Thực hiện quyền khởi kiện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, NLĐ theo quy định của pháp luật, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức hướng dẫn, tập huấn kỹ năng trong khởi kiện, trong tố tụng tại Tòa án, kỹ năng tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tập thể; cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo kỹ năng nghề luật sư; cụ thể hóa nội dung ký kết chương trình phối hợp công tác với Tòa án và BHXH Thành phố; ... tích cực chuẩn bị các điều kiện để các cấp công đoàn thực hiện quyền khởi kiện đối với các hành vi vi phạm pháp luật Công đoàn, kinh phí công đoàn, BHXH, ATVSLĐ.

Tính đến tháng 6/2017, tổ chức Công đoàn đã nhận được 317 hồ sơ doanh nghiệp nợ, đọng BHXH và có 29 hồ sơ Công đoàn gửi ra Tòa án đề tiến hành khởi kiện. Sau khi Công đoàn thông báo khởi kiện đã có 79 doanh nghiệp tự giác nộp số tiền doanh nghiệp nợ đọng là 29 tỷ đồng.

Công tác Tư vấn pháp luật được các cấp Công đoàn quan tâm, thông qua hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội và các Tổ Tư vấn pháp luật các cấp Công đoàn, đã tổ chức trên 700 cuộc đối thoại, tư vấn pháp luật cho 120.000 lượt đoàn viên, NLĐ về các chế độ, chính sách có liên quan; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và NLĐ. Phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức phát động phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, tham gia công tác BHLĐ, phòng chống cháy nổ (PCCN).

Tổ chức nhiều hoạt động nhân hưởng ứng tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ, Tháng hành động về ATVSLĐ, tổ chức Hội thảo, hội nghị tọa đàm, tăng cường các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác ATVSLĐ tại cơ sở; … thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia.

10 năm qua, đã có 2.470 CĐCS tổ chức tập huấn công tác cho 180.347 lượt cán bộ ATVSV cơ sở; tham gia kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, PCCN tại 589 doanh nghiệp; 6.678 doanh nghiệp thực hiện đo môi trường lao động, 5.880 doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CNLĐ theo qui định pháp luật; phát hành trên 100.000 tờ rơi, 17.400 ấn phẩm tranh tuyên truyền, sổ tay sách pháp luật, tạp chí BHLĐ; thăm và tặng quà cho 1.994 gia đình CNLĐ bị TNLĐ với tổng tiền hơn 600 triệu đồng, 1.336 CĐCS tổ chức Hội thi ATVSV giỏi, tìm hiểu về công tác ATVSLĐ tại cơ sở tiến tới Hội thi ATVSLĐ thành phố năm 2017, làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của NLĐ, người sử dụng lao động về ATVSLĐ; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”.

Nguồn :