M
08:35 | 06/04/2018

Sau 10 năm thực hiện NQ 20-NQ/TW:

Nhận thức về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân được nâng cao

Sáng nay (6/4), Thành uỷ Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20 – NQ/TW, ngày 28/1/2008 của BCH TW Đảng (khoá X) “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Đồng chí  Ngô Thị Thanh Hằng – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ chủ trì hội nghị.

nhan thuc ve vai tro vi tri cua giai cap cong nhan duoc nang cao 71440 Kỳ 1: Từ những ước muốn giản đơn
nhan thuc ve vai tro vi tri cua giai cap cong nhan duoc nang cao 71440 LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Tổ chức tốt nhiều phong trào thi đua
nhan thuc ve vai tro vi tri cua giai cap cong nhan duoc nang cao 71440 Một “thế giới” khác không thể thiếu

Cùng dự có Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư Nguyễn Lam; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý và các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành, quận huyện…

Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của BCH TW Đảng (khoá X), Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội (khoá XIV), đồng chí Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban dân vận Thành uỷ Hà Nội cho biết: Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của BCH TW Đảng (khoá X), Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội (khoá XIV), nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH-HĐH) và hội nhập kinh tế quốc tế có chuyển biến tích cực.

nhan thuc ve vai tro vi tri cua giai cap cong nhan duoc nang cao 71440
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các cấp, các ngành đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với địa phương, đơn vị; xây dựng triển khai, thực hiện nhiều đề án, dự án nhằm bồi dưỡng, đào tạo và căm lo cho CNLĐ; phối hợp cùng các doanh nghiệp chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Các cấp các ngành đã phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với tuyên truyền, vận động CNLĐ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ CNLĐ Thủ đô; phát triển các điểm văn hoá cho CNLĐ, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho CNLĐ.

nhan thuc ve vai tro vi tri cua giai cap cong nhan duoc nang cao 71440
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ phát biểu tại hội nghị.

Các cấp uỷ đảng chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố phối hợp phát triển tổ chức Đảng , các đoàn thể nhân dân và kết nạp đảng viên , đoàn viên hội viên. Cùng với đó đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định vai trò của tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị xã hội trong doang nghiệp.

Ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ chuyên môn, tác phong công nghiệp và bản lĩnh chính trị của CNLĐ được nâng lên.

Đặc biệt tổ chức Công đoàn từ Thành phố đến cơ sở đã nỗ lực cố gắng trong việc triển khai thực hiện, tổ chức các nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20, đã nghiên cứu, tìm tòi đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức của người lao động và chủ doanh nghiệp.

Đẩy mạnh thực hiện quy hoạch phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong những năm tới, theo đồng chí Nguyễn Lan Hương, các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân tình hình mới.

nhan thuc ve vai tro vi tri cua giai cap cong nhan duoc nang cao 71440
Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Trong đó các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là cho đội ngũ CNLĐ về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Trung ương (khóa X) và Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Thành ủy (khóa XIV), Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư TW Đảng (khóa X) “về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”, Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”.

nhan thuc ve vai tro vi tri cua giai cap cong nhan duoc nang cao 71440
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương báo cáo tại hội nghị.

Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung các đề án, dự án của Thành phố, các địa phương, đơn vị liên quan đến CNLĐ và tập trung thực hiện đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

Các cấp chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố phối hợp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đối với công nhân lao động, chủ doanh nghiệp những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ; làm tốt công tác giáo dục truyền thống, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của Thủ đô, về tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân, qua đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của công nhân lao động, tinh thần cảnh giác cách mạng, chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đồng thời biểu dương những điển hình tốt, phê phán những biểu hiện không lành mạnh trong đời sống và sinh hoạt của công nhân.

Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo UBND các cấp làm tốt công tác quản lý của Nhà nước trong việc xây dựng, thực hiện các cơ chế, chính sách đối với CNLĐ và doanh nghiệp.

Rà soát các cơ chế, chính sách của Thành phố liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và những vấn đề liên quan đến CNLĐ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án về nhà ở, các thiết chế văn hóa; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, nhất là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất tập trung đã đi vào hoạt động. Nghiên cứu cơ chế phù hợp, chính sách đầu tư ưu đãi, đặc biệt là đầu tư cơ sở vật chất, đẩy nhanh việc xây dựng các công trình phúc lợi công cộng lâu dài, đồng bộ, như: nhà trẻ, trung tâm y tế, nhà văn hóa, khu vui chơi... đáp ứng nhu cầu của CNLĐ, nhất là ở các khu công nghiệp, chế xuất tập trung.

Đẩy mạnh thực hiện quy hoạch phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp; xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề.

Đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ nguồn lực cho các Trung tâm giới thiệu việc làm của Thành phố để tăng tần suất và hiệu quả các phiên giao dịch tại các sàn giao dịch việc làm giúp cho người lao động và người sử dụng lao động có thể dễ dàng tiếp cận được với nhau; hình thành hệ thống thông tin - thống kê thị trường lao động, nắm bắt thường xuyên, cập nhật kịp thời về tình hình cung - cầu lao động trong từng khu, cụm và lĩnh vực chuyên ngành, qua đó giúp người lao động nắm bắt được lĩnh vực, ngành nghề cần tuyển dụng.

Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp với LĐLĐ Thành phố thường xuyên kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trong các doanh nghiệp. Thiết lập và công khai số điện thoại, để hướng dẫn, xử lý những vấn đề liên quan đến người lao động và doanh nghiệp. Hàng năm, tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, công nhân lao động, qua đó giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của công nhân lao động và doanh nghiệp.

nhan thuc ve vai tro vi tri cua giai cap cong nhan duoc nang cao 71440
Toàn cảnh hội nghị.

Tiếp tục xây dựng chính sách để tạo điều kiện thu hút phát triển doanh nghiệp, chú trọng doanh nghiệp có công nghệ cao, quy trình quản lý hiện đại và bảo vệ môi trường. Các ngành liên quan, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất cần quản lý chặt chẽ công nghệ của doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp và chế xuất, qua đó đáp ứng mục tiêu CNH, HĐH Thủ đô, thu hút lực lượng lao động có tay nghề cao vào làm việc.

Cùng với đó tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”. Nâng cao trong công tác tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp và CNLĐ thấy được lợi ích tích cực và hưởng ứng việc thành lập tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động và vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, đáp ứng với công tác vận động quần chúng trong tình hình mới.

Đẩy mạnh tổ chức cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua “Lao động giỏi”; “Lao động sáng tạo”; “Thi đua sáng kiến, sáng tạo”; “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”; “Đơn vị văn hoá”, gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với doanh nghiệp, qua đó nâng cao tay nghề, chuyên môn và xây dựng người CNLĐ Thủ đô thanh lịch, văn minh.

Thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT; mở rộng các Điểm sinh hoạt văn hoá cho công nhân. Tổ chức thực hiện có hiệu quả để “Tháng Công nhân” hàng năm thực sự là ngày hội, thiết thực nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của CNLĐ. Rà soát tình hình thu nhập trong CNLĐ, nhất là công nhân ở những khu vực, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn và phối hợp với các ngành chức năng giúp đỡ cho CNLĐ khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình, cải thiện nâng cao đời sống.

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đảng, Công đoàn và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp có đủ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ về công tác Đảng, công tác vận động quần chúng, hoạt động công đoàn và có khả năng thương lượng với chủ doanh nghiệp trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ, qua đó xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tham luận nội dung: Vai trò của NQ số 20 của Trung ương và Chương trình hành động 32 của Thành uỷ

nhan thuc ve vai tro vi tri cua giai cap cong nhan duoc nang cao 71440
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tham luận tại hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo tổng kết và ý kiến tham luận của các đại biểu. Để làm rõ hơn việc triển khai, thực hiện Nghị quyết trong các cấp Công đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đưa ý kiến tham luận của tổ chức công đoàn Thủ đô trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chương trình hành động số 32-Ctr/TU “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”:

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, đội ngũ CNLĐ thành phố Hà Nội đã phát triển nhanh chóng, không ngừng lớn mạnh và có bước trưởng thành, tiếp tục phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng, ngày càng đa dạng về cơ cấu.

So với năm 2008, số lượng CNLĐ tăng 70%; số công nhân qua đào tạo tăng 99,4%; đa số có tuổi đời còn trẻ, năng động, thích ứng nhanh với khoa học công nghệ, là lực lượng nòng cốt trong thành phần kinh tế, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thủ đô.

Với số lượng đoàn viên công đoàn lớn, trong đó có 60% đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, LĐLĐ Thành phố đặc biệt coi trọng công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và NLĐ. Đã có sự phối hợp, đồng bộ, hiệu quả giữa UBND TP, các cấp chính quyền với các cấp CĐ TP, hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực và sát với tình hình thực tế.

Cụ thể, UBND và LĐLĐ TP phối hợp chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và hội nghị NLĐ, góp phần xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Bình quân hàng năm có 99,79% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị; 65% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ.

LĐLĐ TP đã ký kết nhiều chương trình phối hợp công tác với Sở LĐTB&XH, Cục thuế, BHXH, Tòa án nhân dân, Sở NN&PTNT, Hội LH Phụ nữ Hà Nội, Công an Thành phố… trong công tác chăm lo cho CNVCLĐ.Việc ký kết nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể cũng được các cấp công đoàn tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả. Đã có 2.150 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trên địa bàn ký thỏa ước lao động tập thể, đạt 59,76%.

Các cấp công đoàn Thủ đô đã hướng dẫn lập dự án, thẩm định cho vay 803 dự án, giải ngân 195,923 tỷ đồng cho 8005 lượt hộ gia đình CNLĐ, giới thiệu việc làm cho trêm 20.000 LĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh các thành quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến thẳng thắn chỉ ra một số mục tiêu, chỉ tiêu chưa đạt được sau 10 năm triển khai Nghị Quyết 20-NQ/TW và Chương trình hành động 32-CTr/TU như vấn đề nhà ở, tiền lương và thu nhập, nơi sinh hoạt văn hóa, thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ, nhất là chính sách BHXH, BHYT…

Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới, thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Thành phố trong quá trình chỉ đạo, đổi mới, sắp xếp tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp công ích lấy NLĐ làm trung tâm, đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách, việc làm cho NLĐ và tạo điều kiện cho NLĐ được tham gia mua cổ phần ưu đã khi Nhà nước và Thành phố thoái vốn.

Đề nghị UBND Thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị và phê duyệt các đề án tăng cường hỗ trợ đời sống tinh thần cho NLĐ và các giải pháp về vấn đề trường, lớp mầm non tại các KCN, KCX.

Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng và BQL các KCN&CX Hà Nội thực hiện các kết luận của Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại Hội nghị đối thoại giữa Bí thư, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã đối với CNLĐ theo Quyết đính số 2200/QĐ-TU của Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó bí thư Thường trực quận uỷ Hoàng Mai tham luận nội dung: Công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của quận uỷ trong thực hiện NQ số 20/NQ/TW.

nhan thuc ve vai tro vi tri cua giai cap cong nhan duoc nang cao 71440
Đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Thường trực quận uỷ Hoàng Mai tham luận tại hội nghị.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Tâm, ngay sau khi có NQ số 20 -NQ/TW và Chương trình hành động số 32 của Thành uỷ Hà Nội, quận Hoàng Mai đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai. Quận Hoàng Mai xác định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đóng vai trò hết sức quan trọng và được coi là giải pháp cơ bản để bảo đảm cho việc triển khai hiệu quả nghị quyết.

Qua giám sát cho thấy, Quận uỷ đã khẩn trương tổ chức hội nghị quán triệt tới cán bộ chủ chốt, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thường xuyên chỉ đạo cơ sở Đảng, chính quyền, LĐLĐ quận xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai NQ đến 100% cán bộ, đảng viên. Các cấp công đoàn quận đã tổ chức 65 hội nghị cho gần 5 nghìn lượt cán bộ CĐ các cấp học tập nghiên cứu nghị quyết; gần 10 nhìn lượt CNLĐ tham gia dự các buổi tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Quận uỷ đã chỉ đạo UBND quận phối hợp với LĐLĐ quận, BHXH quận ký kết chương trình phối hợp hoạt động trong kiểm tra giám sát thực thi chính sách pháp luật với NLĐ.

Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể, Đảng uỷ khối DN quận tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác chăm lo bảo vệ và nghĩa vụ chính đáng cho đoàn viên, NLĐ.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Trần Đức Nguyên tham luận tại Hội nghị.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Trần Đức Nguyên cho biết, hiện trên địa bàn huyện có 1.170 doanh nghiệp hoạt động ổn định, sử dụng hơn 24 nghìn lao động. Trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất phát triển. Đồng thời tăng cường đào tạo nghề cho công nhân lao động trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Cụ thể, trong 10 năm qua, huyện đã đào tạo nghề tập trung cho gần 45 nghìn lao động; đầu tư hơn 6,6 tỷ đồng xây dựng công trình phụ trợ, nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo nghề tại Trung tâm dạy nghề huyện và 25,9 tỷ đồng tổ chức đào tạo nghề cho gần 10 nghìn lao động trên địa bàn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp đào tạo nghề cho công nhân lao động của huyện cũng đã đạt được hiệu quả cao.

nhan thuc ve vai tro vi tri cua giai cap cong nhan duoc nang cao 71440
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu tặng Bằng khen cho các cá nhận có thành tích xuất sắc.

Theo ông Nguyên, để thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động, huyện xác định cần phải tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

“Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất đã ban hành Đề án số 09-ĐA/HU ngày 20/12/2016 về “phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2016 – 2020”, nhờ đó đã tạo được sức bật lớn cho nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; giải quyết được những bức xúc của CNLĐ, từ đó mối quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp ngày càng được củng cố” - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất cho biết.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở LĐTĐ xã hội tham luận:

Theo đồng chí Quốc Khánh bình quân mỗi năm, Sở LĐTB&XH đã tổ chức tuyên truyền chính sách Pháp luật LĐ, luật BHXH cho khoảng 82500 lượt người, 42.000 lượt doanh nghiệp với nhiều nội dung phong phú, phù hợp, đa dạng, thiết thực. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của người sử dụng lao động và NLD.

nhan thuc ve vai tro vi tri cua giai cap cong nhan duoc nang cao 71440
Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở LĐTĐ xã hội Hà Nội phát biểu tham luận.

Chủ trì, phối hợp với BHXH, LĐLĐ Thành phố, các khu CN chế xuất, hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, liên minh các HTX, và các quận, huyện, thị xã tổ chức trên 100 hội nghị tập huấn, đối thoại về chính sách pháp luật, luật lao động, luật BHXH cho NLĐ và người sử dụng lao động nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trong 10 năm đã tiếp nhận trên 6000 bản thỏa ước lao động tập thể, trong đó có nhiều bản thỏa ước có lợi hơn cho NLĐ, qua đó góp phần nâng cao đời sống của CNLĐ. Hàng năm giải quyết từ 140.000 – 150.000 lượt người có việc làm, thành lập 8 điểm giao dịch việc làm vệ tinh và 2 sàn giao dịch việc làm vệ tinh nâng cao hiệu quả sàn giao dịch việc làm vệ tinh của thành phố. Tổ chức accs phiên giao dịch việc làm chuyên đề tại các quận huyện, thị xã trên địa bàn thủ đô…

nhan thuc ve vai tro vi tri cua giai cap cong nhan duoc nang cao 71440
Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng có những bất cập, hạn chế do một bộ phận NLĐ ý thức kỷ luật còn kém, chưa mang tác phong công nghiệp, còn có tình trạng doanh nghiệp cố tình vi phạm pháp luật lao động như không chi trả trợ cấp thôi việc, cho những người mất việc làm, trốn đóng, nợ đọng BHXH làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của CNLĐ.

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đồng tình, nhất trí và đánh giá cao kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của BCH TW Đảng (khoá X), Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội (khoá XIV).

Đồng chí cho biết, báo cáo tổng kết đã đánh giá toàn diện các mặt công tác, làm rõ những ưu, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt Nghị quyết.

Với những kết quả đạt được về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí nhận thấy các cấp ủy đảng, thành phố, các cấp của Thành ủy đã quán triệt triển khai nghiêm túc toàn diện có chiều sâu Nghị quyết 20, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết từ các cấp; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết, nhất là việc ban hành các chính sách đối với phát triển doanh nghiệp, chăm lo giai cấp công nhân, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ; luôn coi trọng và làm tốt công tác kiểm tra sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết để tìm tòi, rút kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đồng chí cũng đánh giá, công tác kết hợp giữa tổ chức công đoàn với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong triển khai thực hiện Nghị quyết, nhất là công tác tuyên truyền phối hợp tổ chức hoạt động với các phong trào thi đua trong lao động sản xuất ngày càng đồng bộ và có hiệu quả thiết thực. Hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên và hội phụ nữ trong doanh nghiệp được phát huy và có nhiều đổi mới phù hợp trong từng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20 của Đảng trong thời gian tới, đồng chí đồng tình và nhất trí cao với các chủ trương và giải pháp được xác định trong báo cáo đã nêu.

Đồng chí kiến nghị đề xuất: Tiếp tục xây dựng công trình nhà ở xã hội cho CNLĐ trong các KCN&CX, ưu tiên dành quỹ đất xây dựng trường học, nhà trẻ phục vụ cho con em CNLĐ.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội khẳng định: Thực hiện Kế hoạch của Thành ủy, các địa phương, đơn vị đã nghiêm túc chỉ đạo tổng kết và đánh giá việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20 của Trung ương, Chương trình hành động số 32 của Thành ủy trên địa bàn theo tinh thần chỉ đạo của Thành ủy. Qua báo cáo tổng kết và 5 ý kiến tham luận của các đơn vị, có thể nhận thấy những kết quả đáng khích lệ.

Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 32 của Thành ủy (khóa XIV) đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể Thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH được nâng lên.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố, nhất là tổ chức Công đoàn với vai trò là nòng cốt đã tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tổ chức nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, qua đó tạo môi trường để đội ngũ công nhân Thủ đô học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực cũng chỉ ra những hạn chế cần phải tiếp tục tập trung khắc phục và thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, đó là: Một số cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về nội dung Nghị quyết và Chương trình hành động; về vai trò của giai cấp công nhân trong tiến trình cách mạng nước ta, trong thời kỳ CNH -HĐH Thủ đô, đất nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cấp uỷ đảng chưa quyết liệt, công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên.

Việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho CNLĐ tuy đã được các cấp, các ngành, tổ chức Công đoàn phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động của các doanh nghiệp, nhưng số lượng các doanh nghiệp được kiểm tra đạt tỷ lệ rất thấp so với số lượng doanh nghiệp tăng nhanh trên địa bàn Thành phố; nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến người lao động về thu nhập, đóng BHXH, BHYT, thực hiện dân chủ trong đơn vị...

Để khắc phục những mặt còn hạn chế và tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Thành ủy trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực yêu cầu:

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI; gắn với tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 20 của BCH TW và Chương trình hành động số 32 của Thành ủy,

Các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách và đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Đồng thời, có các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng thiết bị, công nghệ đầu tư vào các khu công nghiệp và chế xuất của Thành phố, các cụm công nghiệp trên địa bàn các quận, huyện.

Các cấp chính quyền, Công đoàn, các sở, ban, ngành Thành phố phối hợp chặt chẽ trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của CNLĐ, trong đó thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ của các doanh nghiệp đối với người lao động.

Tại hội nghị Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã tặng Bằng khen của Thường vụ Thành uỷ cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện NQ số 20 của Trung ương và Chương trình hành động 32 của Thành uỷ Hà Nội

Nguồn :