Xung quanh dự thảo đề xuất quản lý thu, chi tiền công đức

(LĐTĐ) Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, ngành và các bên liên quan cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Theo Đại diện Bộ Tài chính, Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.
Bộ VH,TT&DL yêu cầu công khai tiền công đức trong mùa lễ hội 2016 Bắt giữ 3 đối tượng chuyên trộm cắp tiền công đức

Thu từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở quản lý di tích

phải nộp vào Ngân hàng hoặc Kho bạc

Về việc quyên góp, tiếp nhận các khoản công đức, tài trợ cho tổ chức lễ hội, di tích và hoạt động lễ hội, Điều 2 Dự thảo Thông tư quy định: Việc công đức, tài trợ cho tổ chức lễ hội, di tích và hoạt động lễ hội mang tính tự nguyện, không được ép buộc tổ chức, cá nhân đóng góp; không tiếp nhận tiền công đức, tài trợ kèm theo các điều kiện làm sai lệch bản chất, nội dung, ý nghĩa lịch sử, giá trị văn hóa, truyền thống của lễ hội, làm sai lệch kiến trúc di tích;

Tiền công đức không thuộc sở hữu cá nhân và không phản ánh vào ngân sách nhà nước, mà được để lại toàn bộ cho cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội, quản lý di tích sử dụng; việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức tài trợ cho tổ chức lễ hội, di tích và hoạt động lễ hội phải có sổ sách thu chi nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng mục đích.

Xung quanh dự thảo đề xuất quản lý thu, chi tiền công đức
Theo Dự thảo Thông tư, không tiếp nhận tiền công đức, tài trợ kèm theo các điều kiện làm sai lệch bản chất, nội dung, ý nghĩa lịch sử, giá trị văn hóa, truyền thống của lễ hội, làm sai lệch kiến trúc di tích. (Ảnh: Minh họa)

Dự thảo Thông tư cũng quy định cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội, cơ sở quản lý di tích tiếp nhận công đức, tài trợ phải mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội, quản lý di tích và hoạt động lễ hội. Đáng chú ý, về vấn đề quản lý tiền công đức, tài trợ cho di tích, Điều 5 Dự thảo Thông tư quy định: Tùy theo lượng tiền tiếp nhận, định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần thực hiện kiểm kê, khi số tiền tiếp nhận được từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở quản lý di tích phải nộp vào tài khoản tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước;

Đối với việc công đức, tài trợ bằng tiền mặt, người làm công đức, tài trợ sẽ bỏ vào hòm công đức, đưa cho bộ phận tiếp nhận tại di tích; đối với công đức, tài trợ bằng giấy tờ có giá trị, người làm công đức, tài trợ chuyển cho cơ sở quản lý di tích…; hòm công đức phải được niêm phong và sử dụng tối thiểu hai loại khóa, chìa của mỗi khóa được giao cho cơ sở quản lý di tích và Trưởng ban quản lý di tích quản lý độc lập…

Về Dự thảo này, một số nhà nghiên cứu pháp luật và quản lý văn hóa cho rằng để áp dụng vào thực tiễn thì có nhiều vấn đề Bộ Tài chính cần phải cân nhắc bởi các cơ sở của tôn giáo (chùa, nhà thờ…) thì đã có những quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo điều chỉnh. Ví dụ, tại Điều 56, 60 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 quy định: Việc quản lý, sử dụng tài sản của cơ sở, tổ chức tôn giáo phải đúng mục đích. Một số chuyên gia cũng cho rằng, chính quyền chỉ nên quản lý về mặt nhà nước đối với các hoạt động của di tích (đền, chùa…) sao cho đúng với Hiến chương của Giáo hội và quy định của pháp luật hiện hành. Việc chính quyền can thiệp vào việc quản lý tiền công đức của di tích là không đúng, sẽ có nhiều bất cập.

Vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn, cần làm sáng tỏ

Liên quan đến việc góp ý cho Dự thảo Thông tư trên của Bộ Tài chính, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố để cho ý kiến đóng góp về nội dung của Dự thảo Thông tư.

Hiện tại đã có một số văn bản góp ý gửi về Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Bộ Tài chính. Cụ thể, tại văn bản góp ý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho rằng Dự thảo này chỉ phù hợp áp dụng đối với việc quản lý các lễ hội và di tích bình thường, qua đó đảm bảo sự công khai, minh bạch chứ không phù hợp với lễ hội và di tích tôn giáo (như chùa của Phật giáo, nhà thờ của Công giáo…). Do đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đề nghị Bộ Tài chính không đưa vào quản lý tiền công đức đối với các di tích là chùa, nhà thờ dù đã được kiểm đếm danh mục di tích.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng cho rằng, các chùa thờ Phật là các cơ sở Phật giáo nếu có giá trị được nhà nước xếp hạng di tích thì các hoạt động Phật giáo tại các chùa đó vẫn diễn ra bình thường (Theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo). Việc xếp hạng di tích không đồng nghĩa với việc quốc hữu hóa di tích.

Xung quanh dự thảo đề xuất quản lý thu, chi tiền công đức
Việc cúng dường vào các thùng công đức tại các tự viện, chùa, cơ sở tự viện Phật giáo của bà con nhân dân, tín đồ Phật tử là sự kính tin, cúng dường Tam Bảo. (Ảnh: Minh họa)

Cùng đóng góp ý kiến cho Dự thảo Thông tư, Hòa thượng Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương cho rằng các cơ sở tự viện Phật giáo được công nhận di tích là giáo sản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, việc công nhận di tích không làm thay đổi chủ thể sở hữu công trình di tích, mà chỉ để “tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá”. Điều này đã được đề cập trong Luật Di sản văn hóa.

Các sinh hoạt tôn giáo, lễ hội, tín ngưỡng tôn giáo tại các cơ sở tự viện Phật giáo được công nhận di tích đều mang tính nghi lễ tôn giáo, không phải lễ hội mang yếu tố di tích. Việc cúng dường vào các thùng công đức tại các tự viện, chùa, cơ sở tự viện Phật giáo của bà con nhân dân, tín đồ Phật tử là sự kính tin, cúng dường Tam Bảo.

Theo Hòa thượng Thích Huệ Thông, dù Dự thảo Thông tư có đề cập tương đối về đối tượng áp dụng, tuy nhiên vấn đề này còn mập mờ, mơ hồ về việc quản lý, sử dụng hòm công đức, cũng như việc làm rõ hai yếu tố cơ sở tôn giáo và cơ sở tín ngưỡng đã được quy định tại Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Do đó, mục đích việc đề nghị là làm rõ vấn đề này, để tránh tình trạng hiểu nhầm, làm mất đi ý nghĩa và truyền thống cúng dường Tam Bảo do các tín đồ Phật giáo có niềm tin với việc ủng hộ, tài trợ tiền công đức cho lễ hội và di tích.

Cũng theo Hòa thượng Thích Huệ Thông, hiện nay có rất nhiều chùa được công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia và cấp tỉnh, những ngôi chùa được công nhận này không có tổ chức lễ hội mang tính dân gian mà chỉ diễn ra các nghi lễ mang tính thuần tuý, truyền thống của tôn giáo mình; việc cúng dường Tam Bảo là biểu hiện niềm tin tôn giáo của tín đồ Phật giáo như cầu an, cầu siêu, cúng dường nuôi dưỡng Tăng Ni,… Do đó, không thể áp dụng theo Dự thảo Thông tư này vì đây chỉ là việc cúng dường thuần tuý như các ngôi chùa không là di tích.

Từ những lý do trên, Hòa thượng Thích Huệ Thông đề nghị Thông tư nên thêm 1 điều khoản: “Các cơ sở thờ tự (chùa) là di tích lịch sử cấp Quốc gia, cấp tỉnh không tổ chức lễ hội, không sử dụng kinh phí và ngân sách nhà nước trong việc tổ chức lễ hội, không đặt hòm công đức liên quan đến di tích thì không áp dụng về quản lý tài chính theo Thông tư này; hoặc trường hợp có đặt hòm công đức, thì nên phân biệt hòm công đức chỉ dành cho việc tổ chức lễ hội, trùng tu di tích và các yếu tố có liên quan thì hòm công đức này sẽ được Ban Quản lý di tích quản lý theo quy định; hòm cúng dường Tam Bảo là để phục vụ các sinh hoạt cho công tác Phật sự, nuôi dưỡng Tăng Ni tại tự viện có di tích, không thuộc sự quản lý trong phạm vi Thông tư này”.

Trao đổi với Lao động Thủ đô về vấn đề trên, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự - Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết sau khi tập hợp các ý kiến của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ có văn bản chính thức gửi Bộ Tài chính.

H.Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gần 8.500 chỉ tiêu tại Phiên giao dịch việc làm lưu động quận Long Biên năm 2022

Gần 8.500 chỉ tiêu tại Phiên giao dịch việc làm lưu động quận Long Biên năm 2022

(LĐTĐ) Phiên Giao dịch việc làm lưu động quận Long Biên năm 2022 diễn ra ngày 2/7 có sự tham gia của 84 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, tuyển sinh ...
Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người lao động

Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người lao động

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2022, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã đẩy mạnh công tác tuyên ...
Chỉ thí điểm đấu giá với biển số nền trắng, áp dụng với ô tô trên toàn quốc

Chỉ thí điểm đấu giá với biển số nền trắng, áp dụng với ô tô trên toàn quốc

(LĐTĐ) Đại tá Đỗ Thanh Bình cho rằng, quan điểm của Bộ Công an là không có biển số xấu, biển số đẹp mà chỉ có biển số theo nhu cầu, ...
Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thanh Hóa: Càng khó khăn, càng nỗ lực phát huy sáng kiến

Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thanh Hóa: Càng khó khăn, càng nỗ lực phát huy sáng kiến

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Chương trình “Điểm hẹn sáng kiến” để sơ kết giai đoạn 1 Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ ...
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

(LĐTĐ) Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2022-2023 là 17,35 điểm.
Sớm phát triển làn đường dành riêng cho xe buýt

Sớm phát triển làn đường dành riêng cho xe buýt

(LĐTĐ) Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng thành phố Hà Nội vừa có kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng (VTHKCC). ...
Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

(LĐTĐ) Để thực hiện có hiệu quả công tác Công đoàn 6 tháng cuối năm 2022 và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiêm vụ đề ra, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) ...

Tin khác

Sắp diễn ra Hội diễn "Tiếng hát công nhân, người lao động năm 2022"

Sắp diễn ra Hội diễn "Tiếng hát công nhân, người lao động năm 2022"

(LĐTĐ) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội diễn "Tiếng hát công nhân, người lao động năm 2022" từ ngày 06-09/7, tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Hoa huỳnh anh ươm vàng sắc nắng

Hoa huỳnh anh ươm vàng sắc nắng

(LĐTĐ) Tôi muốn viết về loài hoa màu vàng gắn liền với miền ký ức khó phai. Nơi tôi đã từng đi qua, ấn tượng và ghi dấu bởi sắc vàng mơ phai như ánh nắng ngọt lịm rót lên tường nhà. Hoa huỳnh anh đấy! Hoa thường nở mỗi độ mùa xuân “chín” và kéo dài qua suốt mùa hè bỏng rát.
Khai mạc triển lãm tem bưu chính quốc gia

Khai mạc triển lãm tem bưu chính quốc gia

(LĐTĐ) Sáng 24/6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Hội Tem Việt Nam đã khai mạc triển lãm tem bưu chính quốc gia (Vietstampex 2020).
Tăng cường công tác quản lý, vệ sinh môi trường cảnh quan tại khu vực Con đường gốm sứ

Tăng cường công tác quản lý, vệ sinh môi trường cảnh quan tại khu vực Con đường gốm sứ

(LĐTĐ) Vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ… tăng cường công tác quản lý bảo vệ, vệ sinh môi trường cảnh quan tại khu vực Con đường gốm sứ ven sông Hồng.
Hội sách Hà Nội 2022 sẽ diễn ra vào tháng 10

Hội sách Hà Nội 2022 sẽ diễn ra vào tháng 10

(LĐTĐ) Sau 2 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội sách Hà Nội sẽ được tổ chức trở lại trong 3 ngày (từ ngày 7 - 9/10), tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm) với chủ đề “Truyền thống và Hội nhập”.
Hàng loạt chương trình đặc sắc sẽ diễn ra tại Tuần lễ Festival Huế 2022

Hàng loạt chương trình đặc sắc sẽ diễn ra tại Tuần lễ Festival Huế 2022

(LĐTĐ) Với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển", Tuần lễ Festival Huế 2022 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 30/6/2022.
Phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí

Phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí

(LĐTĐ) Ngày 21/6, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, báo Nhân Dân phối hợp tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí hướng tới Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).
TP.HCM: Chấn chỉnh hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp

TP.HCM: Chấn chỉnh hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp

(LĐTĐ) Trước tình trạng nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật về cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị rà soát, tự khắc phục và chấp hành các quy định liên quan.
“Sống mới với cũ” truyền cảm hứng về lối sống tiêu dùng bền vững

“Sống mới với cũ” truyền cảm hứng về lối sống tiêu dùng bền vững

(LĐTĐ) Từ ngày 17 đến 19/6, tại Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom, diễn ra triển lãm “Sống mới với cũ” để truyền cảm hứng về lối sống tiêu dùng bền vững thông qua việc tích cực mua bán đồ đã qua sử dụng.
Ông Đỗ Đình Hồng làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Hà Nội

Ông Đỗ Đình Hồng làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Tại Đại hội Đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra vào hôm qua (16/6), ông Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đã được bầu làm Chủ tịch Hội.
Xem thêm
Phiên bản di động