Xung quanh dự thảo đề xuất quản lý thu, chi tiền công đức

(LĐTĐ) Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, ngành và các bên liên quan cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Theo Đại diện Bộ Tài chính, Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.
Bộ VH,TT&DL yêu cầu công khai tiền công đức trong mùa lễ hội 2016 Bắt giữ 3 đối tượng chuyên trộm cắp tiền công đức

Thu từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở quản lý di tích

phải nộp vào Ngân hàng hoặc Kho bạc

Về việc quyên góp, tiếp nhận các khoản công đức, tài trợ cho tổ chức lễ hội, di tích và hoạt động lễ hội, Điều 2 Dự thảo Thông tư quy định: Việc công đức, tài trợ cho tổ chức lễ hội, di tích và hoạt động lễ hội mang tính tự nguyện, không được ép buộc tổ chức, cá nhân đóng góp; không tiếp nhận tiền công đức, tài trợ kèm theo các điều kiện làm sai lệch bản chất, nội dung, ý nghĩa lịch sử, giá trị văn hóa, truyền thống của lễ hội, làm sai lệch kiến trúc di tích;

Tiền công đức không thuộc sở hữu cá nhân và không phản ánh vào ngân sách nhà nước, mà được để lại toàn bộ cho cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội, quản lý di tích sử dụng; việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức tài trợ cho tổ chức lễ hội, di tích và hoạt động lễ hội phải có sổ sách thu chi nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng mục đích.

Xung quanh dự thảo đề xuất quản lý thu, chi tiền công đức
Theo Dự thảo Thông tư, không tiếp nhận tiền công đức, tài trợ kèm theo các điều kiện làm sai lệch bản chất, nội dung, ý nghĩa lịch sử, giá trị văn hóa, truyền thống của lễ hội, làm sai lệch kiến trúc di tích. (Ảnh: Minh họa)

Dự thảo Thông tư cũng quy định cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội, cơ sở quản lý di tích tiếp nhận công đức, tài trợ phải mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội, quản lý di tích và hoạt động lễ hội. Đáng chú ý, về vấn đề quản lý tiền công đức, tài trợ cho di tích, Điều 5 Dự thảo Thông tư quy định: Tùy theo lượng tiền tiếp nhận, định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần thực hiện kiểm kê, khi số tiền tiếp nhận được từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở quản lý di tích phải nộp vào tài khoản tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước;

Đối với việc công đức, tài trợ bằng tiền mặt, người làm công đức, tài trợ sẽ bỏ vào hòm công đức, đưa cho bộ phận tiếp nhận tại di tích; đối với công đức, tài trợ bằng giấy tờ có giá trị, người làm công đức, tài trợ chuyển cho cơ sở quản lý di tích…; hòm công đức phải được niêm phong và sử dụng tối thiểu hai loại khóa, chìa của mỗi khóa được giao cho cơ sở quản lý di tích và Trưởng ban quản lý di tích quản lý độc lập…

Về Dự thảo này, một số nhà nghiên cứu pháp luật và quản lý văn hóa cho rằng để áp dụng vào thực tiễn thì có nhiều vấn đề Bộ Tài chính cần phải cân nhắc bởi các cơ sở của tôn giáo (chùa, nhà thờ…) thì đã có những quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo điều chỉnh. Ví dụ, tại Điều 56, 60 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 quy định: Việc quản lý, sử dụng tài sản của cơ sở, tổ chức tôn giáo phải đúng mục đích. Một số chuyên gia cũng cho rằng, chính quyền chỉ nên quản lý về mặt nhà nước đối với các hoạt động của di tích (đền, chùa…) sao cho đúng với Hiến chương của Giáo hội và quy định của pháp luật hiện hành. Việc chính quyền can thiệp vào việc quản lý tiền công đức của di tích là không đúng, sẽ có nhiều bất cập.

Vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn, cần làm sáng tỏ

Liên quan đến việc góp ý cho Dự thảo Thông tư trên của Bộ Tài chính, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố để cho ý kiến đóng góp về nội dung của Dự thảo Thông tư.

Hiện tại đã có một số văn bản góp ý gửi về Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Bộ Tài chính. Cụ thể, tại văn bản góp ý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho rằng Dự thảo này chỉ phù hợp áp dụng đối với việc quản lý các lễ hội và di tích bình thường, qua đó đảm bảo sự công khai, minh bạch chứ không phù hợp với lễ hội và di tích tôn giáo (như chùa của Phật giáo, nhà thờ của Công giáo…). Do đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đề nghị Bộ Tài chính không đưa vào quản lý tiền công đức đối với các di tích là chùa, nhà thờ dù đã được kiểm đếm danh mục di tích.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng cho rằng, các chùa thờ Phật là các cơ sở Phật giáo nếu có giá trị được nhà nước xếp hạng di tích thì các hoạt động Phật giáo tại các chùa đó vẫn diễn ra bình thường (Theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo). Việc xếp hạng di tích không đồng nghĩa với việc quốc hữu hóa di tích.

Xung quanh dự thảo đề xuất quản lý thu, chi tiền công đức
Việc cúng dường vào các thùng công đức tại các tự viện, chùa, cơ sở tự viện Phật giáo của bà con nhân dân, tín đồ Phật tử là sự kính tin, cúng dường Tam Bảo. (Ảnh: Minh họa)

Cùng đóng góp ý kiến cho Dự thảo Thông tư, Hòa thượng Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương cho rằng các cơ sở tự viện Phật giáo được công nhận di tích là giáo sản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, việc công nhận di tích không làm thay đổi chủ thể sở hữu công trình di tích, mà chỉ để “tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá”. Điều này đã được đề cập trong Luật Di sản văn hóa.

Các sinh hoạt tôn giáo, lễ hội, tín ngưỡng tôn giáo tại các cơ sở tự viện Phật giáo được công nhận di tích đều mang tính nghi lễ tôn giáo, không phải lễ hội mang yếu tố di tích. Việc cúng dường vào các thùng công đức tại các tự viện, chùa, cơ sở tự viện Phật giáo của bà con nhân dân, tín đồ Phật tử là sự kính tin, cúng dường Tam Bảo.

Theo Hòa thượng Thích Huệ Thông, dù Dự thảo Thông tư có đề cập tương đối về đối tượng áp dụng, tuy nhiên vấn đề này còn mập mờ, mơ hồ về việc quản lý, sử dụng hòm công đức, cũng như việc làm rõ hai yếu tố cơ sở tôn giáo và cơ sở tín ngưỡng đã được quy định tại Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Do đó, mục đích việc đề nghị là làm rõ vấn đề này, để tránh tình trạng hiểu nhầm, làm mất đi ý nghĩa và truyền thống cúng dường Tam Bảo do các tín đồ Phật giáo có niềm tin với việc ủng hộ, tài trợ tiền công đức cho lễ hội và di tích.

Cũng theo Hòa thượng Thích Huệ Thông, hiện nay có rất nhiều chùa được công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia và cấp tỉnh, những ngôi chùa được công nhận này không có tổ chức lễ hội mang tính dân gian mà chỉ diễn ra các nghi lễ mang tính thuần tuý, truyền thống của tôn giáo mình; việc cúng dường Tam Bảo là biểu hiện niềm tin tôn giáo của tín đồ Phật giáo như cầu an, cầu siêu, cúng dường nuôi dưỡng Tăng Ni,… Do đó, không thể áp dụng theo Dự thảo Thông tư này vì đây chỉ là việc cúng dường thuần tuý như các ngôi chùa không là di tích.

Từ những lý do trên, Hòa thượng Thích Huệ Thông đề nghị Thông tư nên thêm 1 điều khoản: “Các cơ sở thờ tự (chùa) là di tích lịch sử cấp Quốc gia, cấp tỉnh không tổ chức lễ hội, không sử dụng kinh phí và ngân sách nhà nước trong việc tổ chức lễ hội, không đặt hòm công đức liên quan đến di tích thì không áp dụng về quản lý tài chính theo Thông tư này; hoặc trường hợp có đặt hòm công đức, thì nên phân biệt hòm công đức chỉ dành cho việc tổ chức lễ hội, trùng tu di tích và các yếu tố có liên quan thì hòm công đức này sẽ được Ban Quản lý di tích quản lý theo quy định; hòm cúng dường Tam Bảo là để phục vụ các sinh hoạt cho công tác Phật sự, nuôi dưỡng Tăng Ni tại tự viện có di tích, không thuộc sự quản lý trong phạm vi Thông tư này”.

Trao đổi với Lao động Thủ đô về vấn đề trên, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự - Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết sau khi tập hợp các ý kiến của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ có văn bản chính thức gửi Bộ Tài chính.

H.Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Trong 9 tháng đầu năm 2021, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ ...
Thành phố Hạ Long tạm đình chỉ nhiệm vụ với 3 Chủ tịch UBND phường vì để cơ sở vi phạm phòng, chống dịch

Thành phố Hạ Long tạm đình chỉ nhiệm vụ với 3 Chủ tịch UBND phường vì để cơ sở vi phạm phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa tạm đình chỉ nhiệm vụ đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các phường: Hà Khẩu, Hoành Bồ, Hồng Hải ...
Tăng cường công tác truyền thông trong thi hành án dân sự, hành chính

Tăng cường công tác truyền thông trong thi hành án dân sự, hành chính

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự (THADS), ngay từ đầu năm, Bộ Tư pháp đã tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp ...
Thanh Hóa khẩn trương, quyết liệt xử lý ổ dịch Covid-19 tại thị xã Bỉm Sơn

Thanh Hóa khẩn trương, quyết liệt xử lý ổ dịch Covid-19 tại thị xã Bỉm Sơn

(LĐTĐ) Tính đến cuối ngày 16/10, tại ổ dịch thị xã Bỉm Sơn ghi nhận 49 ca mắc Covid-19. Đây là ổ dịch rất nguy hiểm và phức tạp do liên ...
Facebook đang phát triển một AI có khả năng ghi lại mọi thứ người dùng làm

Facebook đang phát triển một AI có khả năng ghi lại mọi thứ người dùng làm

Facebook hiện đang nghiên cứu một AI hoàn toàn mới sẽ được tích hợp vào cặp kính thông minh tương lai của họ để ghi lại mọi thứ mà người ...
Thế giới sẽ sạch hơn vì khủng hoảng năng lượng?

Thế giới sẽ sạch hơn vì khủng hoảng năng lượng?

Từ việc cắt điện vì thiếu than tại châu Á đến giá nhiên liệu tăng vọt ở châu Âu, tất cả được tin là lời cảnh tỉnh đối với thế ...
Thủ tục mua bán căn hộ không sổ hồng bạn nên biết khi giao dịch

Thủ tục mua bán căn hộ không sổ hồng bạn nên biết khi giao dịch

Theo Khoản 2 Điều 118 Luật nhà ở năm 2014, khi mua bán nhà đất nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (Sổ hồng) thì ...

Tin khác

Tranh sơn mài và tranh thư pháp: Tiếng vọng của thời gian

Tranh sơn mài và tranh thư pháp: Tiếng vọng của thời gian

(LĐTĐ) Nghệ thuật là một lối chơi tao nhã, một món quà ý nghĩa được nhiều người lựa chọn để sưu tầm và tặng nhau trong những dịp đặc biệt. Cuộc sống càng phát triển, người ta càng có xu hướng tìm về những giá trị truyền thống. Tranh sơn mài và tranh thư pháp là hai dòng tranh như vậy.
Nguyễn Phong Việt trở lại với tập thơ thiếu nhi "Những chiếc ghế trong căn bếp nhỏ"

Nguyễn Phong Việt trở lại với tập thơ thiếu nhi "Những chiếc ghế trong căn bếp nhỏ"

(LĐTĐ) Lần trở lại này, nhà thơ Nguyễn Phong Việt mang đến một phong cách hoàn toàn mới trong tập thơ thiếu nhi “Những chiếc ghế trong căn bếp nhỏ”.
Nơi in dấu những ngày xưa xa...

Nơi in dấu những ngày xưa xa...

(LĐTĐ) Có khi nào bạn nhớ về ngôi nhà cũ, vùng đất đã từng lưu trú, cơ quan mà mình đã gắn bó một thời gian? Còn tôi, đã vài lần chia tay với những nơi xưa cũ. Có những thời khắc rời xa, lòng bâng khuâng chợt nghĩ về câu thơ: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”.
Mình đã đi qua bao chiều mưa?

Mình đã đi qua bao chiều mưa?

(LĐTĐ) Hà Nội đang trong những ngày mưa bão. Mưa tầm tã. Gió giật từng cơn. Tôi trở về nhà trong chiều muộn sau một ngày mưu sinh, từng làn mưa quất vào mặt rát rạt. Bỗng dưng, lòng thầm hỏi: “Mình đã đi qua bao chiều mưa trong đời?”.
Tôn vinh tinh thần cống hiến, dấn thân, nguồn năng lượng tích cực trong từng khoảnh khắc ảnh

Tôn vinh tinh thần cống hiến, dấn thân, nguồn năng lượng tích cực trong từng khoảnh khắc ảnh

Gala Báo chí lần thứ ba 2021 - Lễ trao giải “Khoảnh khắc báo chí 2020” do Báo Nhà báo & Công luận tổ chức đã khép lại thành công tốt đẹp. Mỗi tác phẩm ảnh báo chí được vinh danh đều cho thấy sự vất vả, sẵn sàng dấn thân, đương đầu với gian khổ của đội ngũ phóng viên, nhà báo.
Phát động Cuộc thi vẽ Enikki Mitsubishi 2021-2022 với chủ đề “Đây là cuộc sống của em”

Phát động Cuộc thi vẽ Enikki Mitsubishi 2021-2022 với chủ đề “Đây là cuộc sống của em”

(LĐTĐ) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm vừa phát động cuộc thi nhật ký minh họa bằng tranh của thiếu nhi châu Á Enikki Mitsubishi 2021-2022, với chủ đề “Đây là cuộc sống của em”.
Đường Sách thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương chuẩn bị mở cửa trở lại

Đường Sách thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương chuẩn bị mở cửa trở lại

(LĐTĐ) Đường Sách thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương chuẩn bị công tác phòng chống dịch để mở cửa lại trong tháng 10.
Khơi dậy tình yêu Thăng Long - Hà Nội qua những tiểu thuyết lịch sử

Khơi dậy tình yêu Thăng Long - Hà Nội qua những tiểu thuyết lịch sử

(LĐTĐ) Kỷ niệm 1011 năm Thăng Long - Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới độc giả bộ ba tiểu thuyết lịch sử Quê người - Mười năm - Quê nhà của Tô Hoài về Hà Nội thế kỷ 20 và bộ đôi tiểu thuyết lịch sử Người Thăng Long, Khúc khải hoàn dang dở của nhà văn Hà Ân về thời đại nhà Trần.
Đón chờ triển lãm trực tuyến “Hồ Gươm, giao lộ Đông - Tây”

Đón chờ triển lãm trực tuyến “Hồ Gươm, giao lộ Đông - Tây”

(LĐTĐ) Ngày 8/10, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) sẽ tổ chức Triển lãm “Hồ Gươm, giao lộ Đông - Tây” theo hình thức trực tuyến nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2021).
Tháng Mười sâu lắng yêu thương

Tháng Mười sâu lắng yêu thương

(LĐTĐ) Đôi khi, tôi cảm thấy nhịp thời gian thật vội. Học trò vừa mới rộn ràng cùng tiếng trống ngày tựu trường tháng Chín. Vậy mà giờ đây tháng Mười đã ùa tới. Tiết trời bỗng lắng lại với sương khói heo may se lạnh chùng chình giăng trên phố. Tháng Mười dịu dàng mà sâu lắng với bao ký ức yêu thương phảng phất đâu đây.
Xem thêm
Phiên bản di động