Xứng danh văn hóa xứ Đoài

(LĐTĐ) Thị xã Sơn Tây là một trong những địa phương của Hà Nội hội đủ các yếu tố về văn hóa, tự nhiên và cảnh quan để phát triển thành trung tâm du lịch và nghỉ dưỡng của Thủ đô. Nhân dịp Xuân mới, đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây cho biết về những định hướng phát triển trong giai đoạn tới.
Sơn Tây đẩy mạnh thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, người lao động Xây dựng nông thôn mới: Đem lại lợi ích bền vững cho nông dân, nông thôn Thị xã Sơn Tây: Phát huy sức bật từ chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”
Xứng danh văn hóa xứ Đoài
Đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây.

PV: Được biết, Sơn Tây được quy hoạch là một trong 5 đô thị vệ tinh của Thành phố để phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương, xin đồng chí cho biết Đảng bộ, chính quyền thị xã định hướng phát triển theo mô hình nào?

Đồng chí Nguyễn Huy Khánh: Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thị xã Sơn Tây được xác định là một trong 5 đô thị vệ tinh của Thủ đô có tính chất là đô thị văn hóa lịch sử và đô thị du lịch nghỉ dưỡng. Với việc xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, chủ lực của thị xã, thời gian vừa qua, thị xã Sơn Tây đã triển khai đồng bộ một số giải pháp để phát triển đô thị bền vững gắn với phát triển du lịch.

Sơn Tây chú trọng công tác lập và quản lý quy hoạch, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đảm bảo theo đúng định hướng. Theo đó, thị xã đã quy hoạch 3 khu du lịch theo hướng sinh thái - nghỉ dưỡng - văn hóa (Khu du lịch Đồng Mô); Khu du lịch trung tâm thị xã (gồm Thành cổ - Đền Và - Đường Lâm) và Khu du lịch hồ Xuân Khanh;

Xây dựng và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án về quản lý, xây dựng và phát triển đô thị; Tập trung hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội theo hướng tận dụng tối đa những điều kiện lợi thế về điều kiện tự nhiên - xã hội, tăng cường các mảng xanh trong đô thị, chú trọng sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, trong đó ưu tiên phát triển hệ thống hạ tầng giao thông khung phục vụ phát triển kinh tế - du lịch; Tăng cường công tác quản lý di tích, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn; xây dựng các tour tuyến tham quan tại các di tích nổi tiếng của thị xã...

PV: Vậy giải pháp chính trong thời gian tới là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Huy Khánh: Về giải pháp trong thời gian tới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI đã xác định mục tiêu và giải pháp để thị xã Sơn Tây tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển đô thị trong những năm tiếp theo, trọng tâm là hoàn thành công tác quy hoạch để thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó ưu tiên hoàn thành các quy hoạch phân khu đô thị để tổ chức quản lý theo quy hoạch đảm bảo hiệu quả.

Bên cạnh đó huy động, phát huy mọi nguồn lực xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội, trọng tâm là phát triển hệ thống giao thông khung kết nối giữa thị xã và các vùng phụ cận để phát triển kinh tế du lịch - dịch vụ theo định hướng phát triển đô thị đã được phê duyệt; tăng cường công tác đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, chú trọng cải tạo nâng cao chất lượng và bảo vệ môi trường.

Xứng danh văn hóa xứ Đoài
Một góc thị xã Sơn Tây.

PV: Cùng với việc đẩy mạnh phát triển đồng bộ hạ tầng để đưa Sơn Tây thành một trong những trung tâm về du lịch, nghỉ dưỡng của Thủ đô, được biết Thị ủy Sơn Tây cũng đặc biệt quan tâm đến yếu tố con người, văn hóa để xứng danh mảnh đất “văn hóa xứ Đoài”. Xin đồng chí chia sẻ rõ hơn về việc triển khai nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Thời gian tới, thị xã Sơn Tây tập trung chỉ đạo lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, vận dụng các giải pháp phù hợp để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, trong đó công tác xây dựng văn hóa được triển khai có trọng tâm, trọng điểm; công tác quản lý nhà nước về văn hóa, nhất là công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được tăng cường. Các hoạt động thể dục, thể thao, phong trào văn hoá, văn nghệ tiếp tục phát triển. Công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, truyền thống lịch sử, văn hóa “Sơn Tây - xứ Đoài” được tăng cường, chất lượng được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Huy Khánh: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị Trung ương 9, khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”, Thị ủy Sơn Tây triển khai tốt Chương trình “phát triển văn hóa, xã hội trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025” với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như về phát triển văn hóa trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh sẽ chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tốt 02 Bộ Quy tắc ứng xử, các phong trào văn hóa tiêu biểu; hoàn thiện các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa từ thị xã đến cơ sở; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về di sản văn hóa, phát huy giá trị các di tích gắn với phát triển kinh tế - du lịch - dịch vụ.

Trên tinh thần đó, một số giải pháp thực hiện thời gian tới là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng. Trong đó quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về phát triển văn hóa - xã hội trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội;

Tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của sự nghiệp phát triển văn hóa - xã hội trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử gắn với xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh.. Huy động các nguồn lực cho mục tiêu phát triển văn hóa - xã hội trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử gắn với xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Đinh Luyện (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết hoạt động năm 2021

Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết hoạt động năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 3/12, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 Thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021. Hội nghị được tổ ...
Đất và người ở HTX La Khê - Kỳ 3: Tòa sơ thẩm vừa tuyên, nguyên đơn đã làm đơn kháng cáo

Đất và người ở HTX La Khê - Kỳ 3: Tòa sơ thẩm vừa tuyên, nguyên đơn đã làm đơn kháng cáo

(LĐTĐ) Không thuyết phục được Công ty Thái Việt hủy bỏ hợp đồng, ông Trịnh Quang Nam - Giám đốc HTX La Khê đã đại diện bà con HTX khởi kiện ...
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức LB Nga

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức LB Nga

Tối 2/12 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã rời LB Nga trở về nước, kết ...
Man United 3-2 Arsenal: Đại tiệc chia tay Michael Carrick

Man United 3-2 Arsenal: Đại tiệc chia tay Michael Carrick

(LĐTĐ) Michael Carrick đã chia tay Man United sau khi kết thúc nhiệm vụ huấn luyện viên tạm thời bằng một trận cầu mãn nhãn ngay trên sân nhà Old Trafford.
Từ ngày 6/12, học sinh Trung học phổ thông ở Hà Nội trở lại trường học trực tiếp

Từ ngày 6/12, học sinh Trung học phổ thông ở Hà Nội trở lại trường học trực tiếp

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 4322/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở Y tế cùng UBND các quận, ...
Chăm lo Tết là cách giữ chân người lao động trong bối cảnh thiếu lao động như hiện nay

Chăm lo Tết là cách giữ chân người lao động trong bối cảnh thiếu lao động như hiện nay

(LĐTĐ) Chiều 2/12, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về tình hình công nhân, viên chức, lao động ...
Triển khai cấp bách các biện pháp thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trước biến thể Omicron

Triển khai cấp bách các biện pháp thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trước biến thể Omicron

(LĐTĐ) Trước nguy cơ của biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 gây ra, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội giao Sở Y tế tiếp tục chủ động ...

Tin khác

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức LB Nga

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức LB Nga

Tối 2/12 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã rời LB Nga trở về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức LB Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Putin.
WHO: Cấm đi lại đại trà không thể ngăn biến thể Omicron lây lan

WHO: Cấm đi lại đại trà không thể ngăn biến thể Omicron lây lan

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 30/11 cho rằng, các lệnh cấm đi lại đại trà sẽ không ngăn được biến thể Omicron của vi rút SARS-CoV-2 lây lan, đồng thời kêu gọi các nước bình tĩnh và áp dụng các biện pháp "hợp lý" để chống lại biến thể này.
Cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(LĐTĐ) Ngày 1/12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 136 của Bộ Chính trị do ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng thế trận ứng phó với biến chủng Covid-19 mới

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng thế trận ứng phó với biến chủng Covid-19 mới

(LĐTĐ) Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tình huống xuất hiện biến chủng mới, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh, Công an Thành phố xây dựng thế trận y tế nhằm ứng phó ngay.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vla-đi-mia Pu-tin

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vla-đi-mia Pu-tin

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều ngày 30/11/2021 tại Mát-xcơ-va, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vla-đi-mia Pu-tin.
Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội

Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội

(LĐTĐ) Chiều 30/11, Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị đã làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Thủ tướng nêu 3 ưu tiên cần thúc đẩy trong hợp tác tiểu vùng ASEAN

Thủ tướng nêu 3 ưu tiên cần thúc đẩy trong hợp tác tiểu vùng ASEAN

(LĐTĐ) Ngày 30/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự khai mạc và có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn cấp cao của ASEAN về hợp tác tiểu vùng vì tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững.
Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân không chủ quan trước biến thể Omicron

Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân không chủ quan trước biến thể Omicron

(LĐTĐ) Ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân không hoang mang trước biến thể Omicron nhưng cũng không chủ quan lơ là, phải tuân thủ các quy định của ngành y tế.
Biến thể Omicron có thể là lối thoát đại dịch Covid-19?

Biến thể Omicron có thể là lối thoát đại dịch Covid-19?

Sự xuất hiện của Omicron, có thể là một biến thể lây nhiễm hơn nhưng ít độc lực hơn của virus SARS-CoV-2, và là tín hiệu tốt cho sức khỏe cộng đồng?
Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2

(LĐTĐ) Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 8706/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2.
Xem thêm
Phiên bản di động