M
19/08/2020 12:06

Bài dự thi: “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô anh hùng, Thành phố hòa bình”

Xây dựng Thư viện điện tử quốc gia

(LĐTĐ) Đóng góp “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình”, Công đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề xuất xây dựng Thư viện điện tử quốc gia.

Khẩn trương ban hành các quy định cụ thể về phòng, chống dịch Covid-19
Cục Hải quan thành phố Hà Nội tăng cường thu hồi nợ thuế
Hà Nội: 17 Đảng bộ cấp trên cơ sở bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội

Với sự tiến bộ của khoa học, công nghệ và xu thế phát triển của ngành thư viện trên thế giới thì Thư viện điện tử quốc gia ngày càng trở nên phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một xã hội học tập, hỗ trợ giảng dạy - học tập tại các cơ sở giáo dục - đào tạo và việc tự học tập, nâng cao dân trí, trình độ chuyên môn của người lao động.

2830 trung tam thong tin thu vien dai hoc quoc gia ha noi 104310
Ảnh minh họa

“Thư viện điện tử” và “Thư viện số” là những khái niệm đang còn rất mới ở Việt Nam. Thư viện điện tử quốc gia mang đến khả năng tự động hóa trong quá trình điều hành, quản lý, sử dụng thư viện và góp phần không nhỏ để tạo ra công cụ tra cứu thông minh, đáp ứng mọi nhu cầu tìm kiếm khác nhau trên thực tế để phục vụ tốt nhất việc học tập, nghiên cứu, khai thác tri thức.

Đối tượng phục vụ là: Học sinh các cấp học. Sinh viên các trường đại học - cao đẳng. Giáo viên, giảng viên tại các cơ sở giáo dục – đào tạo. Người dân, người lao động có nhu cầu học tập nâng cao dân trí, trình độ.

Tiêu chí Thư viện điện tử gồm: Dễ dàng chia sẻ, tìm kiếm, khai thác nguồn tài nguyên một cách nhanh chóng, chính xác. Giảm nguồn nhân lực, nâng cao hiệu suất công việc. Dễ dàng chỉnh sửa và nâng cao giá trị thông tin lưu trữ.

Xây dựng thư viện điện tử quốc gia là cả một quá trình đòi hỏi phải có sự đầu tư về công nghệ, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện nguồn tài liệu số (số hóa các tài liệu dưới dạng ebook, audio book, video…).

Thư viện điện tử quốc gia muốn được xây dựng nhanh, hiệu quả phải xuất phát từ chủ trương của Đảng và cần được quan tâm nghiên cứu, triển khai thực hiện theo kế hoạch, lộ trình cụ thể của cơ quan quản lý Nhà nước.

Thư viện điện tử quốc gia tích hợp nhiều thư viện nhánh với nguồn tài nguyên phục vụ theo các đối tượng riêng, đặc thù như: Thư viện điện tử dành cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông (trong đó nguồn tài nguyên khai thác hướng tới phục vụ cho cả đối tượng là giáo viên và học sinh). Thư viện điện tử dành cho các trường đại học, cao đẳng. Thư viện điện tử mở dành cho các đối tượng khác.

Thư viện điện tử quốc gia mà đỉnh cao là thư viện số là một việc làm cần thiết để bắt kịp những tiến bộ của thời đại, phù hợp với xu hướng tất yếu của thời đại công nghệ thông tin, góp phần xây dựng xã hội học tập, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của Thủ đô và đất nước.

* Tít do Lao động Thủ đô đặt

Công đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Nguồn :