M
12/12/2019 11:41

Xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho người lao động đã được các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy thực hiện có trọng tâm, trọng điểm dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nỗ lực này đã góp phần hình thành thói quen sống và làm việc theo pháp luật, giúp người lao động giải quyết hài hòa các mối quan hệ xã hội theo pháp luật, hạn chế tình trạng xung đột trong mối quan hệ với người sử dụng lao động.

xay dung moi quan he lao dong hai hoa Chú trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa
xay dung moi quan he lao dong hai hoa Phối hợp xây dựng quan hệ lao động hài hòa
xay dung moi quan he lao dong hai hoa Góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa
xay dung moi quan he lao dong hai hoa
Trong khuôn khổ phát động Tháng Công nhân, LĐLĐ quận Cầu Giấy đã tổ chức ký kết các thoả thuận hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp để có các chính sách ưu đãi dành cho người lao động. Ảnh: P.B

Nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động

Tính đến hết tháng 10/2019, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đang trực tiếp quản lý 345 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với trên 18 nghìn đoàn viên, người lao động. Với nhiều CĐCS và nhiều lao động, song từ nhiều năm nay, tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp khá hài hòa, ổn định, người lao động yên tâm làm việc.

Việc thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình hình đời sống việc làm, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công nhân lao động, chủ động đề xuất, kiến nghị với người sử dụng lao động và các cơ quan chức năng đã hạn chế, giải quyết kịp thời tranh chấp lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, ngay từ đầu năm, LĐLĐ quận Cầu Giấy đã đề ra nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền sâu rộng trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thông qua kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời tập trung chỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức cho CNVCLĐ học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn.

Theo đó, có 95% CĐCS tổ chức các hoạt động tuyên truyền với trên 15.000 lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Theo bà Hà, LĐLĐ quận Cầu Giấy cũng lên kế hoạch xây dựng và triển khai tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, trong đó, chỉ đạo 2 công đoàn Cơ quan Dân- Đảng và Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy tổ chức phát động thi đua đầu năm. Kết thúc đợt thi đua, Công đoàn cơ quan Dân - Đảng đã được LĐLĐ Thành phố khen thưởng.

LĐLĐ quận Cầu Giấy cũng thực hiện hướng dẫn số 492/BCĐ-VHTT của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về việc hướng dẫn các đơn vị tiếp tục triển khai một số nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; hướng dẫn các CĐCS tiếp tục xây dựng tiêu chí “Nếp sống văn hóa công nghiệp” tại đơn vị; vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội và thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2019.

Kết quả, phòng Văn hóa - thông tin quận Cầu Giấy đã đề xuất Ủy ban nhân dân quận khen thưởng 14 “Đơn vị văn hóa tiêu biểu” đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018 và đã có 1 đồng chí được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen trong hoạt động Văn hóa - thể dục thể thao năm 2019.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên”, LĐLĐ quận chỉ đạo 100% CĐCS các doanh nghiệp triển khai thực hiện Tháng Công nhân năm 2019 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”. Bên cạnh đó là kế hoạch tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong công nhân viên chức lao động năm 2019 và xây dựng báo cáo kết quả 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2009-2019. Qua đó, phối hợp đề xuất Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận trình xét khen thưởng 6 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện cuộc vận động.

Đặc biệt, LĐLĐ quận Cầu Giấy chú trọng triển khai tới 100% CĐCS hướng dẫn công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ; Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, tội phạm, ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ trên địa bàn quận.

Cùng với đó là truyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố Hà Nội; triển khai cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”; Cuộc thi “Tìm hiểu sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” năm 2019.

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong CNVCLĐ

Bên cạnh công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho người lao động, LĐLĐ quận Cầu Giấy còn chú trọng tổ chức phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ. Tiêu biểu là tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2018; phát động phong trào thi đua 2019.

Kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2018 đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân; LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua cho tập thể cho 2 CĐCS, tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 7 cá nhân; LĐLĐ quận biểu dương, khen thưởng 38 CĐCS đạt “Vững mạnh xuất sắc”, 31 đoàn viên Công đoàn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2018.

Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), LĐLĐ quận Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng “90 công trình, sản phẩm, phần việc” tiêu biểu; trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam”; tổ chức gặp mặt cán bộ công đoàn qua các thời kỳ.

LĐLĐ quận Cầu Giấy chú trọng triển khai tới 100% CĐCS hướng dẫn công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ; Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, tội phạm, ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ trên địa bàn quận. Cùng với đó là truyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố Hà Nội; triển khai cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”; Cuộc thi “Tìm hiểu sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” năm 2019.

Việc đăng ký “Công trình, sản phẩm, phần việc” là một hình thức phát động phong trào thi đua sâu rộng trong CNVCLĐ của tổ chức công đoàn, là biện pháp hữu hiệu, thiết thực để Công đoàn phát huy vai trò của mình, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của quận, của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy cũng tổ chức Lễ Báo công và tuyên dương 75 “Công nhân giỏi cấp quận”, 30 “Sáng kiến tiêu biểu” trong CNVCLĐ quận Cầu Giấy năm 2019 nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5; 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Cũng nhân dịp tổng kết các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã khen thưởng tập thể cơ quan LĐLĐ quận Cầu Giấy và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch LĐLĐ quận đã có thành tích trong đợt thi đua cao điểm.

Nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Ban Thường vụ LĐLĐ phối hợp với Ủy ban nhân dân quận tổ chức gặp mặt, tôn vinh các doanh nghiệp trên địa bàn quận và đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng quận biểu dương khen thưởng 30 đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quận Cầu Giấy giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Qua triển khai kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ quận, phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” đã được đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng, đã có nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nghiên cứu, ứng dụng vào thực tế đem lại hiệu quả thiết thực và được lãnh đạo đơn vị, các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng.

Kết quả, đã có 2 “Công nhân giỏi tiêu biểu” và 3 “Sáng kiến Thủ đô” năm 2019 được LĐLĐ Thành phố biểu dương, khen thưởng. Ngoài ra, đã có 2 đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Toyota Thăng Long đạt giải Nhì ở nội dung thi tay nghề công nghệ sửa chữa ô tô tại Hội thi thợ giỏi cấp Thành phố.

Phương Bùi

Nguồn :