M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy -

Infographic: Nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên

14:45 | 16/11/2020

(LĐTĐ) Năm 2020, các cấp công đoàn quận Cầu Giấy đã tập trung nỗ lực duy trì thực hiện tốt các hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động. Trong đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở đã được Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy tập trung đẩy mạnh, hoàn thành vượt chỉ tiêu Thành phố giao.

Đi đầu trong các phong trào thi đua

15:11 | 22/01/2020

(LĐTĐ) Trong năm qua, công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động luôn được Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy quan tâm triệt để, nhằm đảm bảo cho người lao động có việc làm, thu nhập ổn định, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Với những kết quả ấn tượng trên, tổ chức Công đoàn quận Cầu Giấy đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ trong “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”.

Xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà

11:41 | 12/12/2019

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho người lao động đã được các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy thực hiện có trọng tâm, trọng điểm dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nỗ lực này đã góp phần hình thành thói quen sống và làm việc theo pháp luật, giúp người lao động giải quyết hài hòa các mối quan hệ xã hội theo pháp luật, hạn chế tình trạng xung đột trong mối quan hệ với người sử dụng lao động.

    Trước         Sau