M
23/01/2021 11:40

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ trình độ và năng lực

(LĐTĐ) “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn” là một trong những chương trình được Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức tập trung khai thực hiện trong những năm qua.

Làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ, chăm lo cho người lao động Đường 21B ùn ứ cục bộ sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức và Câu lạc bộ cán bộ Công đoàn khối Giáo dục làm công tác từ thiện tại huyện Đồng văn, tỉnh Hà Giang

Theo đó, thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chủ đề hoạt động năm 2020 là năm Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo các cấp Công đoàn huyện tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ Ban chấp hành công đoàn cơ sở về kỹ năng, phương pháp vận động và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt công đoàn cơ sở.

Xây dựng đội ngũ công đoàn có đủ trình độ và năng lực
Chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn ngày càng được nâng cao

Tổ chức đánh giá Sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 06a/NQ-TLĐ ngày 06/01/ 2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội công đoàn thành Phố Hà Nội lần thứ XVI; đổi mới phương pháp chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở, duy trì và đẩy mạnh hoạt động của công đoàn cơ sở.

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện cũng đã xây dựng kế hoạch họp Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đánh giá kết quả công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn năm 2019, xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở năm 2020.

LĐLĐ huyện đã tổ chức tuyên truyền vận động thành lập 2 công đoàn cơ sở, đạt 100 % kế hoạch Thành phố giao, trong đó thành lập 1 công đoàn cơ sở theo phương thức mới, kết nap 160 đoàn viên công đoàn, đạt 106,67 % kế hoạch.

Năm 2020, đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động trong huyện đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Kết quả của các phong trào thi đua đã giới thiệu 158 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng và đã được cấp ủy Đảng bồi dưỡng kết nạp 142 đồng chí vào Đảng cộng sản Việt Nam. Chỉ đạo 16 công đoàn cơ sở tổ chức kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở. Chỉ đạo thành công Đại hội công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đặc biệt, trong năm qua, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức đánh giá công nhận công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2020. Kết quả, trong số 136 công đoàn cơ sở, có 14,7 % hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 77,94 % hoàn thành tốt nhiệm vụ; 7,36 % hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Đỗ Hữu Hùng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức cho biết, xét một cách tổng thế, trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn có bước chuyển biến tích cực, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn từng bước được nâng lên.

“Bên cạnh việc đổi mới nội dung đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn thì tự bản thân mỗi cán bộ công đoàn cần nâng cao vai trò trách nhiệm trong trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của chính mình. Có như vậy mới mong vượt qua khó khăn, thách thức của giai đoạn mới để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động”, ông Đỗ Hữu Hùng nhấn mạnh.

K.Tiến

Nguồn :