M
29/07/2020 14:31

Xây dựng Ba Vì phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 29/7, Đảng bộ huyện Ba Vì long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Ba Vì
Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua
Ba Vì phát triển chăn nuôi quy mô lớn

Tới dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn…

Tham dự đại hội có 268 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 15.700 đảng viên Đảng bộ huyện Ba Vì.

xay dung ba vi phat trien nhanh ben vung

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiều kết quả toàn diện

Khai mạc đại hội, Bí thư Huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh (nhiệm kỳ 2015-2020) cho biết, đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025; đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khóa XXIII và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Bí thư Huyện ủy Ba Vì cũng khẳng định, đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình đề ra.

Trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Vì Phùng Tân Nhị cho biết: Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã nỗ lực và đạt được nhiều kết quả tích cực.

xay dung ba vi phat trien nhanh ben vung
Bí thư Huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh (nhiệm kỳ 2015-2020) khai mạc đại hội.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,8%; cơ cấu kinh tế phát triển đúng định hướng: Dịch vụ chiếm 56,5%, nông nghiệp 25,9%, công nghiệp - xây dựng 17,6%; thu nhập bình quân đạt 53 triệu đồng/ người/năm. Huyện cũng chú trọng công tác tuyên truyền quảng bá giới thiệu du lịch trên địa bàn. Nhờ đó, du lịch đang là điểm sáng của huyện.

Đặc biệt, công tác thu ngân sách của huyện tăng trưởng qua các năm, với tổng thu trong 5 năm qua đạt 1.359 tỷ đồng, bằng 179% mục tiêu đề ra. Từ năm 2015 đến năm 2020, Ba Vì đã huy động hơn 31.500 tỷ đồng tập trung đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, huyện Ba Vì đã ban hành nhiều chương trình, nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Đến năm 2020, toàn huyện có 23/30 xã về đích chương trình xây dựng nông thôn mới.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn được chú trọng. Trong 5 năm qua, huyện đã tạo việc làm mới cho 18.890 lao động (đạt 107,9% chỉ tiêu đặt ra). Ngoài ra, Ba Vì đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nguồn vốn, xây dựng nhà xuống cấp cho các hộ nghèo, dự kiến cuối năm 2020, huyện chỉ còn 0,96% hộ nghèo, vượt mục tiêu Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ huyện đã đề ra.

Đảng bộ huyện Ba Vì đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; phát triển đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Ba Vì đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức 104 lớp học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng... cho 10.569 lượt đảng viên; kết nạp 2.386 đảng viên mới.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Ba Vì đã tổ chức 13 cuộc kiểm tra chuyên đề với 27 tổ chức Đảng và 26 đảng viên, 9 cuộc giám sát chuyên đề đối với 31 tổ chức cơ sở Đảng và 19 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 37 đảng viên và 16 tổ chức cơ sở Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm... Trên cơ sở đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật 3 tổ chức cơ sở Đảng và 566 đảng viên vi phạm các quy định của Đảng.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những vấn đề còn hạn chế, yếu kém và dự báo bối cảnh, tình hình 5 năm tới, Đảng bộ huyện đã đề ra mục tiêu tổng quát với các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Đặc biệt, huyện Ba Vì tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; giảm dần khoảng cách về phát triển kinh tế giữa các vùng trong huyện; phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025.

Để tổ chức Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng bộ huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện nghiêm túc công tác quán triệt, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khai thác tiềm năng để phát triển bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thống nhất cao với chủ đề Đại hội: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư; khai thác tiềm năng, xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đưa Ba Vì trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025” và các mục tiêu, 16 nhóm chỉ tiêu, 05 nhiệm vụ chủ yếu, 12 nhóm giải pháp, đặc biệt là 03 khâu đột phá đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

xay dung ba vi phat trien nhanh ben vung

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Đảng bộ huyện cần chú trọng, quan tâm một số nội dung như: Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Thực hiện tốt, đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, trong đó, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động thực tiễn, đặc biệt là nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Về đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Ba Vì cần ưu tiên các ngành, lĩnh vực là thế mạnh của huyện (nông nghiệp, du lịch…). Phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nông dân, nhất là đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của các Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân trên địa bàn. Coi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, phấn đấu đưa Ba Vì trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025.

Về phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, Ba Vì cần tiếp tục thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, tôn tạo và phát huy các di sản văn hoá, nhất là đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc Mường, dân tộc Dao; tạo chuyển biến mạnh về xây dựng, phát triển văn hoá, giáo dục, y tế. Quan tâm đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Tập trung huy động sức mạnh tổng hợp, thực hiện đồng bộ, quyết liệt chương trình giảm nghèo, phấn đấu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo.

"Đảng bộ Huyện tập trung tổ chức triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị từ Huyện đến cơ sở thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả theo tinh thần Chỉ thị số 31 của Ban Thường vụ Thành ủy và các chỉ đạo Trung ương, Thành phố trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

xay dung ba vi phat trien nhanh ben vung

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu thực hiện tốt khâu đột phá về công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và làm tốt công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, triển khai quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; tạo niềm tin, thu hút các nhà đầu tư, các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đặc biệt, Ba Vì tăng cường củng cố quốc phòng, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy về củng cố các cơ sở Đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh phức tạp, trở thành điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Những mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 10,3% trở lên. Trong đó, ngành nông nghiệp tăng 6,5%, dịch vụ tăng 11,6%, công nghiệp - xây dựng tăng 11,5%. Thu nhập bình quân đạt 72 triệu đồng/người/năm.

- Tỷ lệ các xã đạt chuẩn nông thôn mới: 100%; huyện Ba Vì đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025; 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Có thêm 11 làng đạt danh hiệu "Làng văn hóa"; 90% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia: 80%.

- Số bác sĩ/vạn dân: 8 bác sĩ; 17 giường bệnh/vạn dân; duy trì 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; lao động có chứng chỉ, bằng cấp đạt 55%. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% (theo chuẩn mới).

- Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 100%. Tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt đạt 100%; tỷ lệ cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải đạt 100%.

- Số đảng viên mới được kết nạp hằng năm từ 300 đảng viên trở lên. Hằng năm có từ 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu hằng năm Đảng bộ huyện đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đinh Luyện

Nguồn :