M
07/06/2021 16:09

Vượt xe gây tai nạn giao thông sẽ bị tước giấy phép lái xe

Vượt xe không đúng quy định sẽ bị xử phạt theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngăn chặn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đối với xe chở khách Đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe: Thực thi phải khách quan, công tâm, nghiêm túc
Chi tiết mức xử phạt lỗi vượt xe sai luật. Ảnh: LĐO
Chi tiết mức xử phạt lỗi vượt xe sai luật. Ảnh: LĐO

Đối với người điều khiển xe ôtô và các loại xe tương tự xe ôtô

- Vượt xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Ngoài ra, còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 đến 03 tháng.

- Vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); không có báo hiệu trước khi vượt; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 đến 03 tháng.

- Vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng. Ngoài ra, còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 đến 04 tháng.

Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy

- Vượt bên phải trong trường hợp không được phép: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng;

- Vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt đối với loại phương tiện đang điều khiển, trừ trường hợp vi phạm vượt bên phải trong trường hợp không được phép: Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng;

- Vượt xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định: Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng;

- Vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 đến 04 tháng.

Đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng

- Vượt xe không đúng quy định: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng;

Vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 02 tháng đến 04 tháng.

Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô sơ khác

Vượt bên phải trong các trường hợp không được phép: Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng.

Theo Trang Thiều/laodong.vn

https://laodong.vn/xe/vuot-xe-gay-tai-nan-giao-thong-se-bi-tuoc-giay-phep-lai-xe-917547.ldo

Nguồn :