M
28/01/2021 10:41

Vui mừng vì Nhân dân được đưa vào vị trí trung tâm của Văn kiện

(LĐTĐ) Theo Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai, Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã ghi rất rõ 2 nội hàm trọng tâm là dân giám sát, dân thụ hưởng. Điều này cho thấy, Nhân dân đã được đưa vào vị trí trung tâm của Văn kiện và tất cả nhiệm vụ, giải pháp để hướng tới phụng sự Nhân dân.

Đại hội XIII của Đảng: Thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ Xây dựng đội ngũ "công nhân áo xanh" để đáp ứng thời kỳ phát triển mới Người dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đại biểu Phạm Thị Thanh Mai, Bí thư Thị ủy Sơn Tây bày tỏ niềm phấn khởi và tin tưởng về tương lai của đất nước. Là một đảng viên, chúng tôi rất vinh dự, tự hào mang trách nhiệm rất lớn lao của Đảng bộ thành phố Hà Nội đến với Đại hội XIII của Đảng. Nhân dân phấn khởi tin tưởng tuyệt đối vào Đại hội.

Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai, Bí thư Thị ủy Sơn Tây
Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai, Bí thư Thị ủy Sơn Tây

Về nội dung Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, đại biểu Phạm Thị Thanh Mai đánh giá, nội dung Văn kiện đã được chuẩn bị rất công phu trong cả quá trình xây dựng và đóng góp ý kiến. “Chúng tôi rất ấn tượng, tự hào về thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua và 35 năm đổi mới. Với những nội dung trong Văn kiện đã được nêu, chúng tôi đặc biệt ấn tượng về sự khát khao, cống hiến, ý chí của tất cả dân tộc Việt Nam trên mọi miền tổ quốc”, Bí thư Thị ủy Sơn Tây nói.

Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai cho rằng, điểm mới của Văn kiện lần này, là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm của người đứng đầu đã được nhấn mạnh. Trong đó, cũng đã nhấn mạnh các nhiệm vụ chiến lược đến năm 2045, những dấu mốc của lịch sử, của đất nước chúng ta. Trong Văn kiện ghi rất rõ, ngoài dân biết dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, 2 nội hàm trọng tâm là dân giám sát, dân thụ hưởng, cho thấy Nhân dân đã được đưa vào vị trí trung tâm của Văn kiện và tất cả nhiệm vụ, giải pháp để hướng tới phụng sự Nhân dân.

“Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với 5 bài học kinh nghiệm đã được chỉ ra trong các văn kiện trình Đại hội XIII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày. Đây không chỉ đơn giản tổng kết lại nhiệm kỳ và đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, mà còn đề ra phương hướng, giải pháp của cả nhiệm kỳ tới và nhiệm kỳ tiếp theo”, đại biểu Phạm Thị Thanh Mai bày tỏ.

Hoàng Phúc (ghi)

Nguồn :