Văn học, nghệ thuật góp phần xây dựng người Thủ đô phát triển toàn diện

(LĐTĐ) Ngày 29/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trên tất cả lĩnh vực; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp; kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xử lý những vấn đề bức xúc, nhạy cảm trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.
Bức tranh đô thị ngột ngạt qua lăng kính độc đáo của người trẻ Dàn dựng tác phẩm văn học đưa vào biểu diễn trong trường học Sơn Tây: Tổng kết 15 năm xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, và hội nhập quốc tế của cả nước, do đó được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, đầu tư toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục... đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa - đây là một trong những điều kiện thuận lợi cho Hà Nội tập trung phát triển mạnh mẽ.

Văn học, nghệ thuật góp phần xây dựng người Thủ đô phát triển toàn diện
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị.

Với bề dày nghìn năm văn hiến, Thủ đô Hà Nội còn là địa phương giàu có về di sản văn hóa; văn hóa Thủ đô ngày càng trở nên đặc sắc, phong phú cả bề rộng lẫn chiều sâu với sự hòa nhập của văn hóa Thăng Long với các vùng văn hóa: Xứ Đoài, xử Đông, Kinh Bắc, Sơn Nam Thượng ... tất cả các di sản, sự hòa nhập đa dạng về văn hóa là tổng hoà các yếu tố giao lưu, hội nhập, dung hoà, cởi mở, linh hoạt, để tạo nên bản sắc văn hóa đặc trưng của Thăng Long - Hà Nội thời kỳ mới, là nguồn lực, động lực quan trọng để văn hóa nghệ thuật Thủ đô phát triển.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, phân tích, làm rõ quá trình triển khai tổ chức thực hiện, những kết quả đạt được, đồng thời nêu lên những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế; đề xuất, kiến nghị để tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Văn học, nghệ thuật góp phần xây dựng người Thủ đô phát triển toàn diện
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra, sự xâm nhập của các luồng văn hóa phẩm độc hại, hiện tượng lai căng văn hóa, những tiêu cực trong xã hội đã ảnh hưởng đến việc duy trì, bảo vệ và phát huy các chuẩn mực đạo đức xã hội. Vấn đề bảo hộ sáng chế theo Luật sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền tác giả, các quyền khác liên quan đối với tác giả, tác phẩm đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động văn học nghệ thuật cả trên thực địa và trên không gian mạng; nguy cơ tụt hậu đối với một bộ phận văn nghệ sỹ chưa đáp ứng được kỹ năng ứng dụng khoa học công nghệ trong các khâu sản xuất và tiếp cận thị trưởng, khán giả... là những khó khăn mà lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới phải đối mặt.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định: Sau 15 năm, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, đặc biệt là sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong việc quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết số 23-NQ/TƯ, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (tháng 11/2021); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII vào cuộc sống, đã thúc đẩy nền văn học nghệ thuật Thủ đô vươn lên, thực sự có những bước chuyển mình quan trọng.

Văn học, nghệ thuật góp phần xây dựng người Thủ đô phát triển toàn diện
Các đại biểu Khai mạc Triển lãm Thành tựu văn học nghệ thuật Hà Nội sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X).

Điểm nổi bật tạo nên sự đột phá, bước tiến mới quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa nói chung và văn học nghệ thuật của Thủ đô trong thời gian qua và những năm tiếp theo, đó chính là cùng với việc xác định một chương trình công tác lớn riêng về phát triển văn hóa, Thành ủy Hà Nội với tầm nhìn rộng mở và quyết tâm chính trị cao đã lãnh đạo, chỉ đạo và quyết định ban hành một Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô với định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng với việc định vị thương hiệu mới cho Thành phố khi Hà Nội chính thức gia nhập mạng lưới các “Thành phố sáng tạo” của UNESCO trên lĩnh vực “thiết kế sáng tạo” với nền tảng là văn hóa, trong đó các lĩnh vực sáng tạo văn học nghệ thuật đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết số 23, đồng thời đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai sâu sắc các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Thành phố về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật; bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn học, nghệ thuật; hoàn thiện cơ bản việc thể chế hóa các quan điểm, đường lối, định hướng của Đảng về văn học, nghệ thuật; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để đội ngũ sáng tác văn học, nghệ thuật nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn học, nghệ thuật và trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương;

Văn học, nghệ thuật góp phần xây dựng người Thủ đô phát triển toàn diện
Các đại biểu tham quan Triển lãm Thành tựu văn học nghệ thuật Hà Nội sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X).

Đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động của các Câu lạc bộ nghệ thuật văn hóa của các địa phương; xây dựng và phát triển văn nghệ quần chúng, khuyến khích quần chúng tham gia sáng tạo, bảo tồn, khai thác và phát huy các giá trị văn học, nghệ thuật truyền thống.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tiến hành cắt băng Khai mạc Triển lãm Thành tựu văn học nghệ thuật Hà Nội sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X); khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi số giúp tăng 30% năng suất lao động của thẩm phán

Chuyển đổi số giúp tăng 30% năng suất lao động của thẩm phán

(LĐTĐ) Các giải pháp chuyển đổi số do Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) - thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội triển khai đã góp phần giúp Tòa án nhân dân tối cao tiết kiệm được 20% chi phí hoạt động và chi phí xã hội; tăng 30% năng suất lao động của thẩm phán, công chức Tòa án.
Tạm giữ hình sự 25 đối tượng trong vụ tai nạn ở đường Láng

Tạm giữ hình sự 25 đối tượng trong vụ tai nạn ở đường Láng

(LĐTĐ) Hai nhóm đối tượng "Trẻ Giải Phóng" và "Toàn Bi Xôi" đã xảy ra mâu thuẫn, đuổi đánh nhau khiến 3 người tử vong ở trước cửa số 790 đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) vào rạng sáng ngày 12/6. Cơ quan Công an đã ra lệnh bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 25 đối tượng về hành vi Giết người, Gây rối trật tự công cộng để điều tra, làm rõ...
TP.HCM: Quy định mới mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề khi thu hồi đất nông nghiệp

TP.HCM: Quy định mới mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề khi thu hồi đất nông nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 17/6, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ban hành Quyết định số 35 quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp trên địa bàn.
Thi tuyển quốc tế quy hoạch kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa

Thi tuyển quốc tế quy hoạch kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa

(LĐTĐ) Kết quả thi tuyển ý tưởng sẽ được Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) chọn đưa vào các đồ án quy hoạch làm cơ sở phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, các khu vực kế cận như Khu đô thị Trường Thọ và các khu vực dọc sông Sài Gòn.
Cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I làm giả hồ sơ bệnh nhân

Cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I làm giả hồ sơ bệnh nhân

(LĐTĐ) Ngày 17/6, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Hà Huy Dũng (sinh năm 1970), Trưởng khoa Điều trị bắt buộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I về tội nhận hối lộ, theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Ngắm hồ Trị An, nơi vừa được Chính phủ quy hoạch điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia

Ngắm hồ Trị An, nơi vừa được Chính phủ quy hoạch điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 509/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai được quy hoạch là điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia.
Độ tuổi hành nghề của công chứng viên đến 70 tuổi

Độ tuổi hành nghề của công chứng viên đến 70 tuổi

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) quy định độ tuổi hành nghề của công chứng viên là đến 70 tuổi, với công chứng viên trên 70 tuổi đang hành nghề tại thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục hành nghề trong thời hạn tối đa là 2 năm.

Tin khác

Sơn Tây: Tổ chức hàng loạt sự kiện chào mừng 100 năm thành lập

Sơn Tây: Tổ chức hàng loạt sự kiện chào mừng 100 năm thành lập

(LĐTĐ) Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng ý về việc tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Thành lập thị xã Sơn Tây, 70 năm Ngày Giải phóng thị xã và 555 năm danh xưng "Sơn Tây". Đáng chú ý, theo kế hoạch, dịp này, thị xã Sơn Tây sẽ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Nâng cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết kiến nghị của cử tri kịp thời, đúng quy định

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết kiến nghị của cử tri kịp thời, đúng quy định

(LĐTĐ) Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm; tăng cường công tác phối hợp trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri để các kiến nghị chính đáng của cử tri được xem xét, trả lời đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.
Hà Nội: Sẽ hoàn thành cấp nước sạch cho 54 xã trong năm 2024

Hà Nội: Sẽ hoàn thành cấp nước sạch cho 54 xã trong năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 14/6, tại phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ tới nay, đại diện các sở, ngành, địa phương đã trả lời làm rõ thêm các nội dung về thu gom rác thải ở một số quận nội đô; công tác cấp nước sạch ở các xã…
Hà Nội mới đầu tư, khai thác được 72/1.620 bãi đỗ xe

Hà Nội mới đầu tư, khai thác được 72/1.620 bãi đỗ xe

(LĐTĐ) Tại phiên họp giải trình về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn Thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 tới nay, đại diện các Sở, ngành đã làm rõ về tình trạng thiếu bãi đỗ xe của Hà Nội.
Hà Nội còn 206 dự án vẫn đang vướng mắc do sai phạm về quy hoạch

Hà Nội còn 206 dự án vẫn đang vướng mắc do sai phạm về quy hoạch

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết, hiện toàn Thành phố còn 206 dự án còn vướng mắc do sai phạm về quy hoạch, tự ý chuyển đổi công năng, nghĩa vụ tài chính… Thành phố đã có chỉ đạo, sẽ thực hiện song song việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân cùng với xử lý vi phạm của chủ đầu tư.
Còn tình trạng trông chờ ý kiến chỉ đạo dẫn đến xử lý kiến nghị của cử tri còn chậm

Còn tình trạng trông chờ ý kiến chỉ đạo dẫn đến xử lý kiến nghị của cử tri còn chậm

(LĐTĐ) Nêu nguyên nhân dẫn đến xử lý kiến nghị của cử tri còn chậm, chưa dứt điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết do cơ quan chức năng đôi khi còn trông chờ ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố mới tổ chức thực hiện.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây lần thứ XXI

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây lần thứ XXI

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, trong các ngày 13 đến 14/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thị xã Sơn Tây long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Quận Tây Hồ: Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ

Quận Tây Hồ: Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ

(LĐTĐ) Ngày 14/6, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới” tại Đảng bộ quận Tây Hồ.
Làm rõ trách nhiệm, lộ trình khắc phục những kiến nghị của cử tri

Làm rõ trách nhiệm, lộ trình khắc phục những kiến nghị của cử tri

(LĐTĐ) Chiều 14/6, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tổ chức phiên giải trình về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ (2021 - 2026) đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và các Phó Chủ tịch chủ trì phiên giải trình.
Hội Nhà báo thành phố Hà Nội: Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội: Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 14/6, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, thông qua phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội năm 2023; trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam và Thẻ hội viên.
Xem thêm
Phiên bản di động