M
15/04/2020 10:54

UBND Thành phố trả lời cử tri huyện Sóc Sơn về Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn

(LĐTĐ) Cử tri huyện Sóc Sơn tiếp tục phản ánh bức xúc của nhân dân xung quanh Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn. Trong đó cử tri đề nghị UBND Thành phố, đầu tư mở rộng tuyến đường từ ngã ba Hồng Kỳ vào đến cổng bãi rác; chỉ đạo tăng cường tưới nước, rửa đường để đảm bảo vệ sinh môi trường trên đoạn đường này; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân dọc 2 bên đường có xe chở rác chạy qua; xem xét, thực hiện bồi thường hỗ trợ cho nhân dân vùng ảnh hưởng môi trường phạm vi đến 3.000m.

ubnd thanh pho tra loi cu tri ve khu lien hop xu ly chat thai nam son

Tập trung xử lý các vấn đề môi trường và dân sinh

Ngày 19/7 UBNDTP Hà Nội đã có Công văn số 3511/UBND- ĐT do Phó Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Thế Hùng ký về việc chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến Khu bãi rác Nam Sơn.

Với kiến nghị trên của cử tri, UBND Thành phố trả lời như sau:

Đối với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường: Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, UBND Thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng và các sở, ngành rà soát và thực hiện các biện pháp hạn chế ảnh hưởng đến môi trường như: sử dụng chế phẩm sinh học khử mùi được quy định phun khi đổ rác và trong khu vực Khu xử lý. Áp dụng công nghệ màng phủ Posi Shell thay thế đất phủ tạm thời ô chôn lấp và sử dụng lớp vải nhựa HDPE để phủ kín các ô chôn lấp khi đóng bãi nhằm hạn chế triệt để mùi và côn trùng. Đầu tư xây dựng các công trình cải tạo hạ tầng hàng năm đảm bảo an toàn vận hành bãi, tuyệt đối không để rò rỉ nước rác ra môi trường.

ubnd thanh pho tra loi cu tri ve khu lien hop xu ly chat thai nam son
Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn được sử dụng lớp vải nhựa HDPE để phủ kín các ô chôn lấp khi đóng bãi

Đối với đề nghị tăng cường tưới nước rửa đường từ ngã ba Hồng Kỳ đến khu vực cổng Khu xử lý: UBND Thành phố có văn bản chấp thuận thực hiện công tác tưới nước rửa đường tại các tuyến đường vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn bao gồm cả bổ sung kinh phí duy trì cho UBND huyện Sóc Sơn. Hiện nay công tác tưới nước rửa đường trên các tuyến đường vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn vẫn đang được triển khai thực hiện với tần xuất duy trì hàng ngày.

Đối với kiến nghị về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân dọc hai bên đường có xe chở rác chạy qua: UBND Thành phố đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Y tế kiểm tra, rà soát kết quả quan trắc môi trường để xác định đầy đủ thông tin tác động môi trường, đồng thời giao Sở Y tế tăng cường các biện pháp hỗ trợ y tế cho người dân vùng ảnh hưởng: trong năm 2019, Sở Y tế đã tổ chức 02 lượt khám chữa bệnh cho người dân vùng ảnh hưởng (11.303 lượt người) và thực hiện phun xử lý môi trường cho các hộ dân tại 03 xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Hồng Kỳ với diện tích xử lý khoảng 333 ha.

UBND Thành phố cũng đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục Trạm quan trắc môi trường tự động tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn từ năm 2018, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các số liệu ô nhiễm không khí, nước thải...; hướng dẫn thực hiện chi trả ảnh hưởng môi trường cho các hộ dân theo đúng quy định.

Về việc mở rộng tuyến đường: Đối với nội dung đề xuất mở rộng tuyến đường từ ngã ba Hồng Kỳ vào đến cổng bãi rác: Theo phân cấp tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố, Sở Giao thông vận tải được UBND Thành phố giao quản lý, duy tu tuyến đường Bắc Sơn rộng B = 7m, dài L = 3,5km. Hiện trạng tuyến đường thường xuyên được duy trì, đảm bảo an toàn giao thông. Qua kiểm tra hiện trạng, tuyến được đang được khai thác bình thường chưa có hiện tượng ùn tắc, mất an toàn giao thông.

Với nội dung bồi thường hỗ trợ cho nhân dân vùng ảnh hưởng môi trường: UBND Thành phố đã ban hành các quy định về hỗ trợ ảnh hưởng môi trường cho người dân trong phạm vi ảnh hưởng của các khu xử lý chất thải, cụ thể: ngày 21/12/2018, ban hành Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội, quy định UBND huyện, thị xã có trách nhiệm:

Chỉ đạo UBND xã, thị trấn thuộc vùng ảnh hưởng môi trường thực hiện điều tra, thống kê cá nhân và diện tích đất canh tác thuộc đối tượng hưởng mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường làm căn cứ lập dự toán kinh phí hỗ trợ;

Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán thu – chi ngân sách, tiến hành lập dự toán kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường trên địa bàn, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách huyện, thị xã, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, phê duyệt;

Chi trả hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường cho đối tượng được hưởng chính sách theo đúng quy định;

Quản lý, tổng hợp báo cáo công tác chi trả hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường hàng năm và quyết toán theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành.

T.V

Nguồn :