M
10/05/2021 06:49

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19...

Dứt khoát xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra dịch Covid-19 lây lan trên diện rộng Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông có thể được tổ chức làm nhiều đợt Tạo thuận lợi tối đa cho học sinh trong thi, tuyển sinh

Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của chính quyền địa phương; tuyệt đối không hoang mang nhưng cũng không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch.

Bộ GDĐT chỉ đạo khẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống Covid-19. (Ảnh minh họa: P.T)

Các đơn vị, cơ sở giáo dục cần nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở địa phương để nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học; kích hoạt hệ thống phòng dịch, trang thiết bị phòng dịch trong nhà trường; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các yêu cầu phòng, chống dịch.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người học và phụ huynh người học về các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế; theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt, khử khuẩn, vệ sinh trường, lớp học, nhà vệ sinh theo quy định.

Các đơn vị, cơ sở giáo dục điều chỉnh kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học, tổ chức kiểm tra, đánh giá phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

T.P

Nguồn :