M
14/05/2021 21:42

Tuyên truyền, vận động công nhân lao động tham gia bầu cử đúng quy định

(LĐTĐ) Để tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị, mới đây, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã có Công văn gửi các Công đoàn cơ sở trực thuộc về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường tuyên truyền về bầu cử trong công nhân, viên chức, lao động Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử trong công nhân viên chức lao động Cầu Giấy đẩy mạnh tuyên tuyền bầu cử trong công nhân viên chức lao động

Theo đó, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm yêu cầu Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở chủ động tham mưu, phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại đơn vị và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19; trang trí khẩu hiệu trực quan, treo băng rôn tại cửa cơ quan, đơn vị với nội dung: “Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”.

Liên đoàn Lao động quận cũng yêu cầu các Công đoàn cơ sở chủ động nắm tình hình dư luận và làm tốt công tác định hướng tư tưởng trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Đề nghị các công đoàn cơ sở có công nhân làm việc trong các khu công nghiệp là người ngoại tỉnh, có tên trong danh sách cử tri tham gia bầu cử trên địa bàn quận cần rà soát, nắm chắc danh sách để phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi, giám sát, tuyên truyền, vận động công nhân lao động tham gia bầu cử đúng quy định.

Đảm bảo 100% cử tri là công nhân lao động trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn Quận tham gia bầu cử sớm, đúng luật vào ngày 23/5/2021; đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở cần tích cực vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động kết nối, truy cập trang web của Liên đoàn Lao động Thành phố, Báo Lao động Thủ đô, Trang Facebook Công đoàn Hà Nội để nắm bắt thông tin; tham gia tương tác, chia sẻ đăng tải tin bài trên các trang Facebook của Liên đoàn Lao động Thành phố và Quận về các hoạt động của các cấp Công đoàn Thủ đô tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lê Thắm

Nguồn :