M
12/05/2021 19:31

Liên đoàn Lao động quận Ba Đình:

Tăng cường tuyên truyền về bầu cử trong công nhân, viên chức, lao động

(LĐTĐ) Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị, hành động trong hệ thống Công đoàn; đoàn kết, tập hợp, phát huy vai trò, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, công nhân viên chức lao động với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã có công văn gửi các Công đoàn cơ sở về việc tuyên truyền cao điểm về cuộc bầu cử; tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử.

Ba Đình: Triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân năm 2021 Ý tưởng truyền thông vì một Ba Đình năng động, sáng tạo và phát triển Đổi mới phương thức phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Cụ thể, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đề nghị các Công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (đặc biệt vận động đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên thuộc Công đoàn cơ sở khối hành chính, sự nghiệp, giáo dục) tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam (địa chỉ https://congdoanvietnam.org) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Cùng với đó, các Công đoàn cơ sở phát động chia sẻ thông tin, hình ảnh của đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong bầu cử; góp phần đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia sẻ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Các Công đoàn cơ sở đề xuất với người sử dụng lao động bố trí thời gian sản xuất phù hợp và đảm bảo quyền lợi của công nhân, lao động trong thời gian đi bầu cử; tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát và hướng dẫn công nhân, lao động khi tham gia các hoạt động của bầu cử; vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động đăng tải, chia sẻ hình ảnh đẹp kèm một bài viết (văn, thơ, sáng tác bài hát...) có ý nghĩa trong ngày đi bầu cử.

Các cấp Công đoàn quận Ba Đình tuyên truyền cuộc bầu cử gắn với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; với sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Công đoàn Việt Nam, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI; với tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

Liên đoàn Lao động quận Ba Đình lưu ý các Công đoàn cơ sở lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp và các khu nhà trọ có đông công nhân lao động, các điểm tiếp xúc cử tri của cán bộ công đoàn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để hướng dẫn và tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử.

T.P

Nguồn :