M
27/04/2021 17:00

Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội:

Tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

(LĐTĐ) Chiều nay (27/4), Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Triển khai kế hoạch tuyên dương nhân viên tiêu biểu nhân Tháng Công nhân 2021 Phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử các cấp Tổ chức tập huấn những điểm mới trong Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2021
Tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Toàn cảnh Hội nghị

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của mình, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để góp phần vào việc tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội và thể hiện tinh thần, trách nhiệm cùng cử tri cả nước hướng tới sự kiện chính trị to lớn này, Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội phối hợp Đoàn Thanh niên Tổng Công ty tổ chức Hội nghị Tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cho đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn thanh niên và người lao động Tổng Công ty.

Tại Hội nghị, hơn 100 đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên đã được nghe ông Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội truyền đạt các nội dung về Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau buổi làm việc tích cực, nghiêm túc, Hội nghị đã tuyên truyền tới các cán bộ đoàn viên chủ chốt, qua đó, những nội dung thu hoạch được sẽ được tiếp tục tuyên truyền tới 100% người lao động của Tổng Công ty, góp phần vào việc thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bảo Thoa

Nguồn :