Tuyên giáo Thủ đô phải nhân lên sức mạnh trong Đảng, trong dân

(LĐTĐ) Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, mục tiêu trước mắt và lâu dài của ngành Tuyên giáo Thủ đô là phải thực hiện hiệu quả phương châm "Bản lĩnh, đổi mới, chủ động, kịp thời, thuyết phục, hiệu quả", bằng các hoạt động của mình, tạo ra bầu không khí chính trị tích cực, củng cố niềm tin, nhân lên sức mạnh trong Đảng, trong dân, từ đó tạo ra động lực phát triển cho Thủ đô và đất nước.
Cần tính đến việc xây thêm sân bay quốc tế ở phía Nam Hà Nội
Tập trung giải quyết các vụ án mà dư luận xã hội quan tâm
Hà Nội sẽ kết hợp giữa “diện” và “điểm” trong công tác dân vận

5 bài học kinh nghiệm quý

Sáng 31/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ Tuyên giáo Thủ đô, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo 5 năm (2015-2020).

5704 image gallery 3
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa chúc mừng Ngành Tuyên giáo Thủ đô

Ôn lại chặng đường 90 năm truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định: “Trong suốt 90 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là mặt trận hàng đầu, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ”.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, hòa chung những kết quả Ngành Tuyên giáo của Đảng, trong những năm qua, hệ thống tuyên giáo Thủ đô đã tham mưu, chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân và tạo tiền đề quan trọng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Ngành Tuyên giáo Thủ đô đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo triển khai sâu rộng việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' theo chuyên đề hằng năm; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị cùng cấp triển khai các hoạt động tuyên truyền các sự kiện chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng, các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua, nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cũng đã tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chủ động tham mưu các đơn vị đẩy mạnh công tác nắm tình hình an ninh tư tưởng, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Ngành Tuyên giáo cũng thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị; phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt của công tác khoa giáo; thực hiện tốt công tác dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt và tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chi đạo giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội...

5709 img 0538
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trình bày diễn văn ôn lại chặng đường 90 năm truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nêu rõ: Trải qua gần 90 năm nỗ lực phấn đấu xây dựng, trưởng thành, công tác tuyên giáo Thủ đô đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý. Đó là, trong bất kỳ hoàn cảnh, tình huống nào, công tác chính trị tư tưởng cũng phải làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn kiên định vững vàng con đường đã lựa chọn; không ngả nghiêng, dao động, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đặc biệt, công tác Tuyên giáo phải luôn bám sát thực tiễn, nhạy bén, kịp thời nắm mắt dư luận xã hội, dự báo và định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tiễn...

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Phong kêu gọi kêu gọi mỗi cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng với hệ thống tuyên giáo Thành phố đoàn kết một lòng, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. "Mục tiêu trước mắt và lâu dài của ngành Tuyên giáo Thủ đô là phải thực hiện hiệu quả phương châm "Bản lĩnh, đổi mới, chủ động, kịp thời, thuyết phục, hiệu quả", bằng các hoạt động của mình, tạo ra bầu không khí chính trị tích cực, củng cố niềm tin, nhân lên sức mạnh trong Đảng, trong dân, từ đó tạo ra động lực phát triển cho Thủ đô và đất nước”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng và trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự cống hiến của các thế hệ cán bộ tuyên giáo Thủ đô qua các thời kỳ. “Những thành tích chung của Thành phố trong những năm qua có sự tham gia tích cực, hiệu quả của hệ thống tuyên giáo. Thông qua đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố đã góp phần cổ vũ ý chí tự lực tự cường của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thi đua trong lao động, sản xuất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Thành phố”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nêu rõ.

5714 img 0601
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi gặp mặt

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Công tác tuyên giáo phải xuất phát từ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng mà xác định nhiệm vụ, nội dung, phương pháp hoạt động; phải phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng ta, dân tộc ta”, ngành Tuyên giáo Thủ đô cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy; tập trung thực hiện tốt việc học tập, quán triệt và hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của Thành ủy, nhất là các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền... trọng tâm là tuyên truyền, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp theo Quy định số 08 của Ban Bí thư.

Đặc biệt, Ngành Tuyên giáo cần tập trung tham mưu, chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị đến hết năm 2020; trong đó, ngành tuyên giáo đóng vai trò “chủ công” trong công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị Ngành Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội... qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khơi dậy và khích lệ niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô...

5717 img 05671
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các tập thể Ngành Tuyên giáo Thủ đô

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đặc biệt lưu ý công tác Tuyên giáo phải chú trọng dự báo tình hình, diễn biến tư tưởng để tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc. Cùng với đó, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của công tác tuyên giáo, từ tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội đến tổ chức các hội nghị, với phương châm “Chủ động, kịp thời, chính xác, hiệu quả”.

Đối với công tác báo chí - xuất bản, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, nâng cao tính chủ động trong nắm bắt, phân tích, xử lý tình huống vấn đề, sự kiện, từ đó chủ động chiếm lĩnh thông tin để định hướng dư luận xã hội. Đồng thời, nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý để báo chí là cầu nối giữa Đảng với dân, là binh chủng quan trọng trên mặt trận tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

* Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã trao Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân ngành Tuyên giáo Thủ đô có những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo 5 năm (2015-2020).

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quy định về công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài tại Việt Nam

Quy định về công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài tại Việt Nam

(LĐTĐ) Người đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài muốn được công nhận ở Việt Nam thì nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch ...
Thăm, tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch

Thăm, tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch

(LĐTĐ) Với tinh thần chủ động, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã phối hợp với các Công đoàn ...
Điều chỉnh lịch tuyển sinh và hướng dẫn xét tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp

Điều chỉnh lịch tuyển sinh và hướng dẫn xét tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các đại học, học viện, trường đại học, các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non ...
Nữ lao động di cư: Gian nan hành trình vượt qua đại dịch

Nữ lao động di cư: Gian nan hành trình vượt qua đại dịch

(LĐTĐ) Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 quay trở lại đã khiến nhiều phụ nữ là lao động di cư, nhập cư trên địa bàn thành phố Hà Nội gặp ...
Hà Nội: Cán bộ, công chức chỉ đến công sở khi thực sự cần thiết

Hà Nội: Cán bộ, công chức chỉ đến công sở khi thực sự cần thiết

(LĐTĐ) Hà Nội yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị chấp hành việc giãn cách xã hội và quy định ...
Gây thiệt hại 208 tỷ đồng, nguyên Chủ tịch VEAM tiếp tục bị đề nghị truy tố

Gây thiệt hại 208 tỷ đồng, nguyên Chủ tịch VEAM tiếp tục bị đề nghị truy tố

(LĐTĐ) Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) bị cáo buộc có nhiều sai phạm trong quản lý, ...
Mua sắm qua mạng khi giãn cách xã hội, lưu ý gì để không bị "viêm màng túi"

Mua sắm qua mạng khi giãn cách xã hội, lưu ý gì để không bị "viêm màng túi"

Phòng Bảo vệ người tiêu dùng (Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương) cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhiều địa ...

Tin khác

Hà Nội: Cán bộ, công chức chỉ đến công sở khi thực sự cần thiết

Hà Nội: Cán bộ, công chức chỉ đến công sở khi thực sự cần thiết

(LĐTĐ) Hà Nội yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị chấp hành việc giãn cách xã hội và quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các đơn vị bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thực sự cần thiết mới đến làm việc trực tiếp tại công sở.
Câu chuyện phố cổ Hà Nội

Câu chuyện phố cổ Hà Nội

(LĐTĐ) LTS: Từ lâu, khu phố cổ Hà Nội được ví là “bảo tàng về lối sống đô thị cổ” của Việt Nam. Nhiều năm nay, xung quanh câu chuyện phố cổ, đã có rất nhiều vấn đề được đưa ra bàn thảo như giãn dân phố cổ, phát huy giá trị văn hóa, bảo tồn di tích... Tuy nhiên, vấn đề “nóng” nhất hiện nay đặt ra là sau những tác động của nhân tố khách quan, nhất là dịch bệnh... thì câu chuyện bảo tồn và phát huy phố cổ cần phải được nhìn nhận, đánh giá lại cái gì là cốt lõi nhất. Phải chăng, đó chính là giá trị tự thân của phố cổ, là văn hóa, tinh thần và cốt cách người dân bản địa.
Hà Nội bắt đầu triển khai hỗ trợ tới 100% hộ nghèo trên địa bàn Thủ đô

Hà Nội bắt đầu triển khai hỗ trợ tới 100% hộ nghèo trên địa bàn Thủ đô

(LĐTĐ) Để kịp thời hỗ trợ những hộ nghèo gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, từ hôm nay (30/7), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai hỗ trợ tới 100% các gia đình thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn Thành phố.
Đặt nhiệm vụ chống dịch lên hàng đầu

Đặt nhiệm vụ chống dịch lên hàng đầu

(LĐTĐ) Chiều 30/7, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Trưởng đoàn Kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Tín. Cùng tham gia Đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố Chử Xuân Dũng.
Huyện Mê Linh chỉ đạo các đơn vị cấp Giấy đi đường cho người đủ điều kiện lưu thông

Huyện Mê Linh chỉ đạo các đơn vị cấp Giấy đi đường cho người đủ điều kiện lưu thông

(LĐTĐ) Ngày 30/7, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh đã ban hành văn bản số 1872/UBND-VP gửi tới các phòng, ban, ngành thuộc huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng lưu thông trên địa bàn huyện trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây dựng bệnh viện dã chiến quy mô trên 500 giường

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây dựng bệnh viện dã chiến quy mô trên 500 giường

(LĐTĐ) Bệnh viện được xây dựng trên diện tích lớn với quy mô từ 500 - 700 giường bệnh. Theo dự kiến, bệnh viện dã chiến này có thể đưa vào sử dụng từ đầu tháng 8/2021 để điều trị cho những bệnh nhân mắc Covid-19.
Xuyên đêm bám chốt kiểm soát trên các tuyến đường nội đô

Xuyên đêm bám chốt kiểm soát trên các tuyến đường nội đô

(LĐTĐ) Những ngày này, lực lượng chức năng trên địa bàn Thành phố đã lập chốt, tăng cường tuần tra trên một số tuyến đường, thực hiện kiểm tra, kiểm soát bất kể ngày đêm các trường hợp ra ngoài đường khi không có nhiệm vụ cần thiết. Qua đó đã xử lý một số trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch, đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Sơn Tây phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 trên nhiều trục giao thông

Sơn Tây phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 trên nhiều trục giao thông

(LĐTĐ) Sáng 30/7, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây phối hợp với Trường Sỹ quan Phòng hóa - Binh chủng hoá học (Bộ Quốc phòng) thực hiện công tác phun khử khuẩn trên các tuyến đường thuộc phường Ngô Quyền, Quang Trung, Lê Lợi, Phú Thịnh, Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm, Xuân Khanh và xã Đường Lâm nhằm đảm bảo an toàn, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19.
Huyện Gia Lâm triển khai tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 cho người dân

Huyện Gia Lâm triển khai tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 cho người dân

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 29/7, huyện Gia Lâm đã triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 cho người dân trên địa bàn huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động