Từ bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cách nhìn chủ nghĩa xã hội khoa học, đa chiều và toàn diện hơn

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23-5-2021), Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài viết quan trọng: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Bài viết đã nhận được sự đánh giá cao của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri tại Hà Nội

Làm rõ 5 luận điểm mới

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quang Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, đây là một bài viết rất hoàn chỉnh, toàn diện, sâu sắc về quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với những nội dung căn bản và quan trọng nhất của cách mạng Việt Nam kể từ khi đất nước được hòa bình, độc lập và thống nhất đến nay. Đó là vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam. Trong bài viết, Tổng Bí thư đặt ra những câu hỏi có tính chất cốt tử, quyết định nhất của dân tộc Việt Nam hiện nay như: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quang Minh, ý nghĩa của bài viết phải được nhìn nhận, đánh giá, xem xét trong bối cảnh thực tiễn hiện nay, gắn liền với ba yếu tố quan trọng.

Thứ nhất, bài viết được công bố trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tức là trước một sự kiện có ý nghĩa trọng đại, khi ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu những người đại diện cho mình vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Tổng Bí thư muốn nhắc nhở mọi người rằng, không phải ai khác mà chính là cử tri, những người phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những người đủ tài, đủ đức bầu vào Quốc hội. Vì đây chính là cơ quan đưa ra những quyết định quan trọng về con đường mà chúng ta đã đi, những thành tựu mà chúng ta đã đạt được và sẽ là nơi giải quyết những khó khăn, thách thức trong tương lai.

Thứ hai, bài viết ra đời trong bối cảnh nước ta kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập ra Nhà nước Việt Nam, người lãnh đạo, người thầy của cách mạng Việt Nam, là dịp để chúng ta ôn lại, nhìn lại những gì chúng ta đã làm được và con đường sắp tới.

Thứ ba, đây cũng là dịp để Tổng Bí thư nêu rõ quan điểm, xác định rõ lập trường của Việt Nam về vấn đề chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nhằm phê phán các quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc chế độ của các thế lực thù địch nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, reo rắc hoài nghi và lung lạc niềm tin của nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc.

Chia sẻ về nội dung bài viết, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quang Minh nhấn mạnh, bài viết đã phân tích, làm rõ 5 luận điểm mới có ý nghĩa rất quan trọng.

Trước hết, Tổng Bí thư khẳng định thành tựu của chủ nghĩa tư bản là không thể phủ nhận và đây là những thành tựu, tiến bộ chung của nhân loại và vì vậy chúng ta cần phải tiếp thu một cách có chọn lọc. Điều này rất quan trọng, bởi vì từ trước đến nay, cũng có một số người cho rằng tất cả cái gì của phong kiến, tư bản, của chế độ cũ là xấu xa, sai trái và đi đến phủ nhận sạch trơn. Đấy là cách nhìn bảo thủ, mang nặng màu sắc đối đầu ý thức hệ, rạch ròi giữa ta và địch, bạn và thù, cái gì của ta cũng tốt, cái gì của thù cũng xấu. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Chúng ta thừa nhận rằng, chủ nghĩa tư bản chưa bao giờ mang tính toàn cầu như ngày nay và cũng đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhất là trong lĩnh vực giải phóng và phát triển sức sản xuất, phát triển khoa học - công nghệ”.

Thứ hai, khi nói về chủ nghĩa xã hội, Tổng Bí thư đã nói tới ba khía cạnh, ba nội hàm, ba tư cách của chủ nghĩa xã hội. Đó là chủ nghĩa xã hội như một học thuyết, một phong trào và một chế độ. Cách nhìn chủ nghĩa xã hội như vậy rất khoa học, đa chiều và toàn diện hơn. Bởi vì, nếu ai đó chỉ nhìn chủ nghĩa xã hội như một phong trào thì dễ bị dao động vì sự “đi lên hay đi xuống” của phong trào đó. Nếu chỉ nhìn chủ nghĩa xã hội như một học thuyết thì dễ thấy nó bị “xơ cứng, giáo điều, lạc hậu”. Còn nếu nhìn nó như một chế độ thì e rằng thực tiễn ở Liên Xô và các nước Đông Âu làm cho người ta dễ hoài nghi.

Thứ ba, chúng ta vẫn thường nói Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, nhưng trong bài viết này, Tổng Bí thư đã chỉ rõ, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa là chỉ bỏ qua những mặt hạn chế của chủ nghĩa tư bản như áp bức, bất công, bóc lột, thói hư tật xấu nhưng không bỏ qua những thành tựu giá trị văn minh mà nhân loại đạt được trong thời kỳ phát triển tư bản chủ nghĩa và có sự kế thừa chọn lọc. Chúng ta cần phải sáng suốt, tỉnh táo và kế thừa có chọn lọc những thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đạt được như công nghệ, kinh tế, y học…

Thứ tư, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quang Minh cũng cho rằng, trong bài viết, xây dựng chủ nghĩa xã hội theo Tổng Bí thư đó là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất, đó là không giống với bất kỳ một mô hình nào trên thế giới. Hay kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một sự đột phá về mặt lý luận. Những điều đó mang tính chất đặc trưng riêng của Việt Nam, chỉ của Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quang Minh nêu suy nghĩ: “Đây là thách thức lớn nhất của Việt Nam bởi vì nếu phải xây dựng một kiểu xã hội hoàn toàn mới chưa có trên thế giới sẽ vô cùng khó khăn, thách thức, bởi vì chúng ta không thể học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, chúng ta phải là người tự mở đường “khai sơn, phá thạch”. Nhưng chúng ta sẽ làm được, bởi vì cũng giống như trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nhiều nước sợ Mỹ, không dám và không biết đánh Mỹ như thế nào? Nhưng chúng ta đã tìm tòi, suy ngẫm, nghiên cứu và hạ quyết tâm là có thể đánh Mỹ và đã đánh thắng Mỹ”.

Cuối cùng, đánh giá cao kết luận của Tổng Bí thư trong bài viết: “Chúng ta cần tiếp thu, bổ sung một cách có chọn lọc trên tinh thần phê phán và sáng tạo những thành tựu mới nhất về tư tưởng và khoa học để chủ nghĩa, học thuyết của chúng ta luôn luôn tươi mới, luôn luôn được tiếp thêm sinh lực mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào xơ cứng, trì trệ, lạc hậu so với cuộc sống”, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quang Minh cho rằng, Tổng Bí thư đã thể hiện quan điểm rõ ràng về tầm quan trọng của việc học đi đôi với hành, lý thuyết phải gắn chặt chẽ với thực tiễn, học có phê phán, có sáng tạo, tuyệt đối không được giáo điều, máy móc dẫn đến tình trạng xơ cứng trí tuệ và lạc hậu. Hơn bao giờ hết, chúng ta phải luôn luôn nâng cao tinh thần học tập, tiếp thu một cách sáng tạo trên tinh thần phê phán, chỉ có như vậy chúng ta mới được “truyền thêm sinh lực mới”.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quang Minh, điều này cũng cho thấy, Tổng Bí thư thông qua bài viết muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng, nền khoa học của Việt Nam dường như chưa cập nhật và tiếp thu được những thành tựu mới nhất về tư tưởng và khoa học của thế giới, chưa áp dụng những thành tựu đó một cách sáng tạo vào thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đi lên chủ nghĩa xã hội gắn với con đường phát triển bền vững

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam cho biết, với tư cách là một đảng viên 40 năm tuổi Đảng, cảm thấy tự hào về Đảng, vững tin vào người chèo lái, cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo đất nước vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công “Khát vọng Việt Nam” mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ ra.

Đồng tình với nhận định của Tổng Bí thư về những thách thức toàn cầu liên quan tới việc giải quyết chưa thỏa đáng quan hệ giữa phát triển và môi trường: “Cùng với khủng hoảng kinh tế - tài chính là khủng hoảng năng lượng, lương thực, sự cạn kiệt của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sự suy thoái của môi trường sinh thái... đang đặt ra những thách thức vô cùng lớn cho sự tồn tại và phát triển của nhân loại”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi nhấn mạnh, hậu quả của cách tiếp cận phi môi trường, phát triển bằng mọi giá, không xem môi trường và tài nguyên là một yếu tố bắt buộc phải xem xét khi lựa chọn phương thức phát triển và tiêu dùng đã để lại “hậu quả của một quá trình phát triển kinh tế - xã hội lấy lợi nhuận làm mục tiêu tối thượng, coi chiếm hữu của cải và tiêu dùng vật chất ngày càng tăng làm thước đo văn minh, lấy lợi ích cá nhân làm trụ cột của xã hội”, như Tổng Bí thư đã viết.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi cho rằng, trong bài viết, dưới lăng kính phân tích lý luận, thực tiễn và những bài học kinh nghiệm về giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên và các giá trị văn hóa trên quy mô toàn cầu rõ ràng cho thấy, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội cũng gắn với con đường phát triển bền vững đất nước về cả kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và môi trường. Đó là sự lựa chọn đúng đắn, mang tầm vóc chiến lược, bảo đảm hiệu quả kinh tế trong dài hạn, đất nước có “của ăn, của để”.

Từ góc độ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý biển của mình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam chia sẻ, để hiện thực hóa các tư tưởng lớn của Tổng Bí thư, cần thiết phải rà soát lại Luật Đất đai; xây dựng mới Luật sử dụng biển để phát triển kinh tế biển xanh và bền vững, góp phần bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông. Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động bảo tồn biển, vùng ven biển và đảo nước ta, bao gồm cả cảnh quan trên cạn và ngầm dưới đáy biển là điều rất cấp thiết…

Bao trùm lên tất cả và mang tính đột phá là vấn đề nguồn nhân lực, trong đó con người được khẳng định vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy và duy trì phát triển bền vững đất nước, có ý nghĩa quyết định đến mức độ thành công của quá trình thực hiện “Khát vọng Việt Nam”.

Chính vì thế, trong bài viết lần này, Tổng Bí thư đã xác định và định hướng: “Con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới; phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu; bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn, là tiêu chí để phát triển bền vững; xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ làm tế bào lành mạnh, vững chắc của xã hội, thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh”.

Đặc biệt, đây không chỉ là những nhiệm vụ ưu tiên trong đổi mới, sáng tạo của đất nước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà còn thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta kiên định lựa chọn và kiên trì thực hiện.

Theo Hồng Điệp - Hoàng Nam/hanoimoi.com.vn

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/999980/tu-bai-viet-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-cach-nhin-chu-nghia-xa-hoi-khoa-hoc-da-chieu-va-toan-dien-hon

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng

Phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4439/QĐ-UBND về việc ban hành Chuyên đề số 15 “Công tác thu hồi tài sản ...
Số smartphone có cài đặt ứng dụng phòng, chống dịch PC-Covid đạt 54%

Số smartphone có cài đặt ứng dụng phòng, chống dịch PC-Covid đạt 54%

(LĐTĐ) Ngày 18/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội cho biết các chỉ số về khai báo y tế, theo dõi truy vết, tiếp nhận xử ...
Ngày 18/10: Có 3.168 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.261 ca trong cộng đồng

Ngày 18/10: Có 3.168 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.261 ca trong cộng đồng

(LĐTĐ) Bản tin dịch Covid-19 ngày 18/10 của Bộ Y tế cho biết có 3.168 ca mắc Covid-19 tại 45 tỉnh, thành phố, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là ...
Thanh Hóa: Ổ dịch Covid-19 tại thị xã Bỉm Sơn đã lên đến 86 F0

Thanh Hóa: Ổ dịch Covid-19 tại thị xã Bỉm Sơn đã lên đến 86 F0

(LĐTĐ) Trong 24 giờ qua (từ 18h ngày 17/10 đến 18h ngày 18/10), toàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 42 bệnh nhân mắc Covid-19 mới. Trong đó, 24 bệnh nhân tại ...
Viet Solutions công bố nhà vô địch và phát động mùa giải mới

Viet Solutions công bố nhà vô địch và phát động mùa giải mới

(LĐTĐ) Ngày 18/10, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ trao giải Viet Solutions mùa giải 2021. Đến dự có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp ...
Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghẹt vào cuối tuần, nhiều người bị xử phạt vì không đeo khẩu trang

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghẹt vào cuối tuần, nhiều người bị xử phạt vì không đeo khẩu trang

(LĐTĐ) Hai trục đường trên phố đi bộ Nguyễn Huệ tối cuối tuần rất đông, phía trong khu vực đi bộ, nhiều người tập trung thành từng nhóm nói chuyện, ăn ...
Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, biểu dương đại diện lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, biểu dương đại diện lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Chiều 18/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 gặp mặt đại diện lực lượng y tế tuyến đầu tiêu ...

Tin khác

Viet Solutions công bố nhà vô địch và phát động mùa giải mới

Viet Solutions công bố nhà vô địch và phát động mùa giải mới

(LĐTĐ) Ngày 18/10, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ trao giải Viet Solutions mùa giải 2021. Đến dự có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số.
Chủ tịch Quốc hội kêu gọi các doanh nhân xây dựng tầm nhìn chiến lược, dám nghĩ, dám làm

Chủ tịch Quốc hội kêu gọi các doanh nhân xây dựng tầm nhìn chiến lược, dám nghĩ, dám làm

(LĐTĐ) Chiều tối 12/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội đã gặp mặt đoàn doanh nghiệp của Diễn đàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và vinh danh các thương hiệu mạnh Việt Nam.
Cần các gói hỗ trợ với quy mô lớn hơn, các biện pháp mạnh mẽ hơn để phục hồi kinh tế

Cần các gói hỗ trợ với quy mô lớn hơn, các biện pháp mạnh mẽ hơn để phục hồi kinh tế

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết dự kiến tăng trưởng cả năm 2021 sẽ ở mức 3-3,5% tuỳ thuộc vào khả năng mở cửa kinh tế của đất nước đến mức nào, nhưng đều là chỉ số rất khó khăn để đạt được.
Khát vọng góp phần xây dựng đất nước hùng cường

Khát vọng góp phần xây dựng đất nước hùng cường

(LĐTĐ) Ngày mai (13/10) kỷ niệm 17 năm ngày Doanh nhân Việt Nam. Trải qua 76 năm từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư đến “Công Thương cứu quốc đoàn” vào ngày 13/10/1945, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam không ngừng lớn mạnh và đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.
Thư chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Thư chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

(LĐTĐ) Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có thư gửi đội ngũ doanh nhân trên cả nước. Lao động Thủ đô xin trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Thủ tướng Chính phủ.
Động lực xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp

Động lực xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Mỗi dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội lại ngập tràn cảm xúc hào hùng về truyền thống lịch sử. Tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường làm nên mốc son chiến thắng cách đây 67 năm (10/10/1954 - 10/10/2021) mãi là nguồn động lực mạnh mẽ cho Hà Nội vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước.
Đồng chí Lê Đức Thọ - Người chiến sĩ Cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng, giàu kinh nghiệm

Đồng chí Lê Đức Thọ - Người chiến sĩ Cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng, giàu kinh nghiệm

(LĐTĐ) Với 64 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Lê Đức Thọ đã đem tâm sức, tài năng và trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta, là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Mùa thu tháng 10 năm ấy

Mùa thu tháng 10 năm ấy

Sau hơn 2 tháng đấu tranh khôn khéo nhưng cương quyết trên bàn hội nghị, trong các cuộc gặp riêng giữa hai bên, phía Pháp dù mưu mô song buộc phải thực hiện các điều khoản đã ký với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở Genève (Thụy Sĩ). Ngày 8-9-1954, họ đã phải bàn giao 35 điểm tại Hà Nội cho lực lượng quân đội Việt Nam. Và, trong ngày 9-10-1954, rất nhiều sự kiện lớn đã diễn ra...
Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tại Thái Nguyên

Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tại Thái Nguyên

(LĐTĐ) Hôm nay (1/10), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thái Nguyên và Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã khai mạc chương trình bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tại tỉnh Thái Nguyên theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 3.000 đại biểu tại 191 điểm cầu kết nối từ trụ sở UBND tỉnh tới toàn bộ các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn của tỉnh Thái Nguyên.
Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển năng động

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển năng động

(LĐTĐ) Tại cuộc hội đàm ngày 28/9 giữa Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, hai Bộ trưởng đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển năng động mặc dù gặp nhiều trở ngại do dịch Covid-19 gây ra.
Xem thêm
Phiên bản di động