M
25/04/2021 11:30

Từ 1/7, các mức lệ phí làm Căn cước công dân gắn chíp tăng gấp đôi

(LĐTĐ) Từ 1/7 tới đây, việc thu phí sẽ áp dụng theo Thông tư 59/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính, khi đó các mức lệ phí làm Căn cước công dân gắn chíp đều tăng gấp đôi.

Những thông tin quan trọng nào lưu trong Căn cước công dân gắn chíp? Kinh nghiệm để làm căn cước công dân nhanh hơn

Hiện nay, người dân vẫn được hỗ trợ 50% lệ phí làm Căn cước công dân gắn chíp (từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021) theo Thông tư 112/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đây là thông tư quy định giảm mức thu một số khoản nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Cụ thể, các mức lệ phí được quy định như sau: Chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp Căn cước công dân gắn chíp ở mức 15.000 đồng/thẻ; 25.000 đồng/thẻ gồm: Căn cước công dân gắn chíp khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng, xác định lại giới tính, quê quán, có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu; Cấp lại Căn cước công dân gắn chíp khi bị mất Căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam với mức lệ phí 35.000 đồng/thẻ.

Từ 1/7/2021, các mức lệ phí làm Căn cước công dân gắn chíp đều tăng gấp đôi

Từ 1/7 tới đây, việc thu phí sẽ áp dụng theo Thông tư 59/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính, khi đó các mức lệ phí làm Căn cước công dân gắn chíp đều tăng gấp đôi.

Được biết, từ 1/7, thời điểm hệ thống dữ liệu dân cư Quốc gia được cam kết hoàn thiện, khi đó Bộ Công an sẽ chia sẻ dữ liệu với các cơ quan khác để giảm bớt giấy tờ thủ tục cho người dân. Nhằm thực hiện mục tiêu cấp 50 triệu Căn cước công dân gắn chíp trước ngày 1/7/2021, Bộ Công an đang huy động lực lượng Công an xuống cơ sở để làm thủ tục cấp đổi cho người dân.

Sau ngày 1/7, người dân sẽ phải đến các cơ quan quản lý Căn cước công dân để làm thủ tục cấp đổi trong giờ hành chính như quy định thông thường.

Minh Phương

Nguồn :