M
15/05/2021 23:11

Từ 15/5, tăng mức hỗ trợ học nghề với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Từ hôm nay (15/5/2021), người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được tăng mức hỗ trợ học nghề theo Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng quyền lợi gì? Tích cực hỗ trợ người tham gia cài đặt ứng dụng VssID Tiếp tục tăng cường thanh tra các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Đối tượng áp dụng theo Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, gồm 3 nhóm: Một là, người lao động được hỗ trợ học nghề theo quy định tại Điều 55 Luật Việc làm.

Từ 15/5, tăng mức hỗ trợ học nghề với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Từ ngày 15/5/2021, mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ tăng từ 1 triệu đồng/tháng lên 1,5 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa: P.N

Hai là, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo nghề nghiệp cho người lao động.

Ba là, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan Bảo hiểm xã hội; Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập và các cơ quan có liên quan đến việc hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Về mức hỗ trợ học nghề, sẽ được tính theo thời gian. Cụ thể: Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo.

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: Từ 14 ngày trở xuống tính là tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là một tháng.

Về hồ sơ đề nghị học nghề và giải quyết hỗ trợ học nghề, được thực hiện theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ).

Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành từ 15/5/2021, thay thế cho Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước ngày 15/5/2021, theo Quyết định 77/2014/QĐ-TTg, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đáp ứng đủ điều kiện sẽ được hưởng mức hỗ trợ học nghề tối đa 1 triệu đồng/người/tháng.

Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề. Trường hợp tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn 1 triệu đồng/người/tháng thì phần vượt quá do người lao động tự chi trả.

Như vậy, từ ngày 15/5/2021, mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được tăng từ 1 triệu đồng/tháng lên 1,5 triệu đồng/tháng.

B.D

Nguồn :