M
10:34 | 09/07/2019

Truy thu trên 1,4 tỷ đồng cho ngân sách công đoàn

(LĐTĐ) Thông qua công tác kiểm tra tài chính và tài sản công đoàn, trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp công đoàn Hà Nội đã truy thu 1.478,3 triệu đồng cho ngân sách công đoàn, trong đó: Truy thu kinh phí công đoàn là 801,8 triệu đồng, đoàn phí công đoàn là 399,5 triệu đồng và truy nộp khác là 277 triệu đồng. 

truy thu tren 14 ty dong cho ngan sach cong doan Năm 2018, truy thu 8.095 triệu đồng cho ngân sách công đoàn
truy thu tren 14 ty dong cho ngan sach cong doan Kiến nghị truy thu 5.734,64 triệu đồng cho ngân sách công đoàn
truy thu tren 14 ty dong cho ngan sach cong doan Truy thu gần 2 tỷ đồng kinh phí công đoàn

LĐLĐ Thành phố cho biết, trong 6 tháng đầu năm, UBKT các cấp công đoàn Thành phố đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn cùng cấp và cấp dưới được 3.042 cuộc (kiểm tra đồng cấp 1.831 cuộc, cấp dưới 1.211 cuộc).

truy thu tren 14 ty dong cho ngan sach cong doan
Một cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn và tài chính công đoàn do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội thực hiện

Trong đó: UBKT LĐLĐ Thành phố tổ chức kiểm tra đồng cấp 01 cuộc, kiểm tra 16 cuộc tại LĐLĐ các quận, huyện, công đoàn ngành và các đơn vị HCSN, doanh nghiệp trực thuộc; UBKT Công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra 454 cuộc; UBKT CĐCS đã kiểm tra 2.571 cuộc.

Qua kiểm tra, UBKT công đoàn các cấp đã kiến nghị truy thu 1.478,3 triệu đồng cho ngân sách công đoàn, trong đó: Truy thu kinh phí công đoàn là 801,8 triệu đồng, đoàn phí công đoàn là 399,5 triệu đồng và truy nộp khác là 277 triệu đồng.

Cũng theo LĐLĐ Thành phố, qua kiểm tra cho thấy, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và thành phố đã nghiêm túc thực hiện việc chỉ đạo, hướng dẫn và giao dự toán cho công đoàn cấp dưới theo tinh thần Nghị quyết 9c/NQ-BCH ngày 08/02/2017 về điều chỉnh giảm tỷ trọng 10% chi quản lý hành chính, 10% chi hoạt động phong trào.

Cùng đó, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc và có nhiều hình thức, giải pháp thu kinh phí công đoàn, đặc biệt là thu kinh phí công đoàn ở khối ngoài Nhà nước và các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn; triển khai thu kinh phí công đoàn 2% vào tài khoản Công đoàn Việt Nam qua ngân hàng Vietinbank.

Đặc biệt, 100% Công đoàn cấp trên cơ sở đã ký chương trình phối hợp với cơ quan thuế cùng cấp nên kết quả thu kinh phí, đoàn phí công đoàn đạt và vượt kế hoạch Thành phố giao, đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho hoạt động Công đoàn và phong trào CNCVLĐ.

Qua tiến hành kiểm tra đồng cấp về công tác thu, phân phối, quản lý sử dụng tài chính tài sản công đoàn năm 2018 còn cho thấy, trong chi tiêu tài chính Công đoàn, các cấp công đoàn Thành phố tích cực thực hành tiết kiệm chi hành chính, mua sắm tài sản công, dành kinh phí để phục vụ chi cho hoạt động phong trào và chi cho CĐCS. Hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, số liệu phản ánh rõ ràng, chi tiết. Việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn quỹ xã hội công đoàn ở các cấp thực hiện có hiệu quả, xây dựng quy chế quản lý, sử dụng quỹ đúng quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn ở một số đơn vị vẫn còn thiếu sót, hạn chế. Đó là, một số đơn vị chưa sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn theo các văn bản mới của Bộ tài chính và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Việc chi hành chính, tiếp khách, hội nghị, chi khen thưởng; thực hiện các mục chi chưa đúng, chi hội nghị thiếu dự trù, mức chi cao vượt tiêu chuẩn, định mức, chưa quản lý công cụ dụng cụ trên sổ kế toán...

Việc áp dụng phần mềm kế toán CĐCS còn hạn chế, việc hạch toán kế toán có nơi còn chưa đúng quy định. Bên cạnh đó, công tác quản lý, sử dụng quỹ xã hội có nơi còn thiếu chặt chẽ, việc thu quỹ xã hội còn có đơn vị chưa đạt chỉ tiêu Thành phố giao.

Có đơn vị chưa giao dự toán thu, chi tới CĐCS, hoặc giao dự toán chưa sát với số thực phải thu; vẫn còn một số lớn CĐCS không báo cáo quyết toán; công tác thu kinh phí công đoàn ở doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, tình trạng thất thu kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn, nhất là khu vực ngoài Nhà nước vẫn còn tồn tại...

Ông Lương Quang Thành- Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ Thành phố cho biết, trong thời gian tới, UBKT các cấp công đoàn Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra tài chính cùng cấp và cấp dưới, kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt, coi trọng công tác tự kiểm tra phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước ngày 15/11/2019, thông qua đó đưa công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn ngày càng đi vào nền nếp, chống thất thu kinh phí, đoàn phí công đoàn.

Ngọc Tú

Nguồn :