M
25/09/2020 15:41

Chú trọng phổ biến thực hiện pháp luật Thuế và Công đoàn

(LĐTĐ) Được sự quan tâm của Cục Thuế, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, chương trình phối hợp Công tác số 02/CTPH/LĐLĐ-CT ngày 17/8/2015 giữa Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức và Chi cục Thuế khu vực Mỹ Đức - Ứng Hòa giai đoạn 2015-2020 đã đạt được kết quả nhất định.

Công đoàn trường Tiểu học thị trấn Phú Xuyên: Phát động nhiều phong trào thi đua Huyện Mỹ Đức: Xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng lớn mạnh Mỹ Đức đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động

Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức cùng với Chi cục thuế Mỹ Đức - Ứng Hòa đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hiểu và chấp hành thực hiện chính sách pháp luật về Thuế; tuyên truyền về Luật Công đoàn 2012, Nghị định 191/NĐ/2013 của Chính phủ về thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn với nhiều nội dung, hình thức phong phú.

Qua công tác tuyên truyền đã giúp cho các doanh nghiệp hiểu về quyền và nghĩa vụ trong việc thực hiện Luật Thuế cũng như Luật Công đoàn. Hướng các doanh nghiệp đến việc tự giác chấp hành và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật.

Chi cục Thuế và Liên đoàn Lao động huyện đã có nhiều hình thức phối hợp tuyên truyền. Cụ thể như cung cấp các văn bản pháp luật về Luật Công đoàn, Nghị định 191/NĐ-CP, Nghị định 28/NĐ-CP, ngày 01/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và hoạt động công đoàn, các quyền lợi hợp pháp của công nhân viên chức lao động đến các cơ quan thuế cùng cấp để phối hợp, tuyên truyền, phổ biến tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Chú trọng phổ biến thực hiện pháp luật Thuế và Công đoàn
Chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động huyện với Chi cục Thuế Mỹ Đức - Ứng Hòa góp phần bảo vệ quyền lợi cho người lao động. (Ảnh minh họa: Thu Trang)

Đồng thời tổ chức tuyên truyền trên loa truyền thanh xã, thị trấn các nội dung liên quan đến người nộp thuế về thuế thu nhập cá nhân và các nội dung thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn theo Nghị định 191 của Chính phủ. Tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp kết hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Thuế, Luật Công đoàn...

Thông qua công tác tuyên truyền giúp cho cơ quan, đơn vị và đặc biệt doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn hiểu và nắm được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, Luật Thuế, Luật Công đoàn, Nghị định 191/CP về quyền, nghĩa vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Về công tác hỗ trợ cung cấp, trao đổi thông tin, hai bên rất chú trọng quan tâm triển khai thực hiện. Chi cục Thuế khu vực Mỹ Đức - Ứng Hòa đã tổng hợp và cung cấp cho Liên đoàn Lao động huyện về thông tin của người nộp thuế như đăng ký mới, vi phạm không đóng kinh phí công đoàn, ngừng hoạt động, đóng mã số thuế trên toàn huyện.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động huyện thường xuyên rà soát, gửi danh sách đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc đã thực hiện nhưng trích nộp kinh phí công đoàn không đầy đủ gửi đến Chi cục Thuế để có kế hoạch đưa vào danh sách kiểm tra của năm sau. Thông tin tổ chức có kết luận thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về thuế có dấu hiệu vi phạm về trích, nộp kinh phí công đoàn.

Trên cơ sở đó, Chi cục Thuế đã chỉ đạo đội thanh tra và các đội thuế thuộc chi cục thuế huyện khi kiểm tra đưa nội dung trích, nộp kinh phí công đoàn là một chỉ tiêu trong nội dung kiểm tra thuế. Sau khi kiểm tra đã cung cấp cho Liên đoàn Lao động huyện tình hình vi phạm trích nộp kinh phí công đoàn để từ đó có biện pháp đôn đốc, yêu cầu các đơn vị vi phạm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện còn phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Công đoàn tại 60 doanh nghiệp, các cấp công đoàn đã phối hợp kiểm tra 15 doanh nghiệp về thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động; phối hợp giải quyết kịp thời tranh chấp lao động; qua kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Thu Trang

Nguồn :