M
23/02/2021 11:37

Trong công tác bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có 5 quyền và trách nhiệm quan trọng

(LĐTĐ) Tại Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra sáng nay (23/2) tại 3 điểm cầu của trung ương và 63 điểm cầu tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhấn mạnh đến 5 quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác bầu cử.

Quy định về đảm bảo số lượng cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi công tác và cư trú Số lượng đại biểu Quốc hội của Hà Nội khóa XV được phân bổ là 29 đại biểu Hà Nội: Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Cụ thể, trong công tác bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có 5 quyền và trách nhiệm quan trọng sau: Tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; Tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; Phối hợp với các cơ quan Nhà nước hữu quan tổ chức hội nghị cử tri ở cấp xã, các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử; Tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử; Thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử.

“Như vậy, hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh thêm.

Trong công tác bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có 5 quyền và trách nhiệm quan trọng
Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh đến 5 quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác bầu cử

Ông Hầu A Lềnh phân tích: Mục đích kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là để nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại các địa phương nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vi phạm pháp luật về bầu cử (nếu có) để hướng dẫn hoặc đề xuất với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền các biện pháp khắc phục kịp thời, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Chính vì vậy, ngay từ đầu năm 2021, để chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ giám sát bầu cử, Ban Thường trực đã ban hành Thông tri số 12 ngày 18/01/2021 hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử và Kế hoạch số 256 ngày 25/01/2021 triển khai kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở Trung ương, trong đó xác định 8 nội dung cần tập trung kiểm tra, giám sát và dự kiến tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát thành 3 đợt gắn với từng mốc thời gian.

Cụ thể: Đợt 1 (từ ngày 20/2 đến ngày 13/4/2021); Đợt 2 (từ ngày 13/4 đến ngày 22/5/2021) và Đợt 3 (ngày tổ chức bầu cử 23/5/2021). Những nội dung về kiểm tra, giám sát bầu cử sẽ được đại diện lãnh đạo Ban Dân chủ - Pháp luật hướng dẫn cụ thể, chi tiết trong buổi tập huấn nhằm triển khai thực hiện thống nhất trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bầu cử, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần lưu ý 4 điểm quan trọng.

Một là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát bầu cử cần bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; bám sát các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan, tổ chức hữu quan.

Hai là, việc giám sát phải có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử các cấp, các cơ quan, tổ chức liên quan. Phát huy các hình thức giám sát theo quy định của phát luật, giám sát của Nhân dân, đại diện các tổ chức, báo chí. Việc tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát cần tránh trùng lặp, chồng chéo về thời gian, địa điểm với các đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan có thẩm quyền, gây khó khăn cho địa phương, đơn vị được kiểm tra, giám sát.

Ba là, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát hiện những việc làm chưa đúng quy định hay hành vi vi phạm pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải thông tin, phản ánh, kiến nghị kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết, khắc phục ngay. Không tự ý xử lý những vấn đề không thuộc thẩm quyền và chức năng của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Và cuối cùng, hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử phải được tiến hành kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nội dung và tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Ông Hầu A Lềnh cũng cho biết: Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản hướng dẫn, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ bầu cử như: Sớm chủ động xây dựng và ban hành các văn bản hướng bầu cử, kịp thời đăng tải các văn bản này trên Website của Mặt trận để tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương tiếp cận chuẩn bị cho bầu cử; tổ chức tập huấn trực tuyến tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh, thành phố để quán triệt các văn bản hướng dẫn về bầu cử ngay sau hội nghị triển khai của Hội đồng bầu cử quốc gia; gấp rút biên soạn cuốn tài liệu “Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”… giúp cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.

Bảo Duy

Nguồn :