M
04/03/2021 16:42

Triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra công đoàn

(LĐTĐ) Xác định công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn, thời gian qua Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã chủ động tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc hoạt động này.

Làm tốt vai trò đại diện, chăm lo cho người lao động Lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công sở Sát cánh với đội ngũ tuyến đầu chống dịch

Theo đó, để công tác kiểm tra công đoàn được thực hiện hiệu quả, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã chủ động xây dựng rõ ràng chương trình, kế hoạch và triển khai đến cơ sở. Ví dụ, năm 2020 Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây sớm xây dựng chương trình, kế hoạch đến 100% công đoàn cơ sở.

Trong năm, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây tiến hành kiểm tra đồng cấp 01 lần, công đoàn cơ sở tổ chức kiểm tra về công tác tài chính tại 28 đơn vị. Thông qua các đợt kiểm tra đã hướng dẫn và chỉ ra những hạn chế, tồn tại và những nội dung cần khắc phục, đồng thời kịp thời chấn chỉnh chất lượng hoạt động các công đoàn cơ sở.

Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã tiếp 56 lượt công nhân viên chức lao động đến xin tư vấn về các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động và các quyền lợi của công nhân lao động. Nhờ công tác tư vấn kịp thời này, Liên đoàn Lao động thị xã không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Theo Lao động thị xã Sơn Tây, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thị xã đã tham mưu với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tổ chức 01 lớp tập huấn bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm tra cho hơn 300 cán bộ làm công tác kiểm tra. Chất lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thông qua tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đã giúp cán bộ công đoàn, cán bộ làm công tác kiểm tra nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra của công đoàn, có kinh nghiệm, nghiệp vụ kiểm tra, hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra được giao.

Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây cũng tổ chức thành lập đoàn kiểm tra điều lệ và tài chính công đoàn năm 2020. Tính chung, năm 2020, Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp đã giúp Ban Chấp hành, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã kiểm tra 153 cuộc, trong đó cấp thị xã 28 cuộc.

Qua các cuộc kiểm tra cho thấy, các đơn vị xây dựng đầy đủ các quy chế hoạt động, quy chế phối hợp hoạt động với chuyên môn cùng cấp theo đúng quy định phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế đơn vị…

Qua kiểm tra cũng cho thấy, chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp được duy trì, phát huy dân chủ, nội dung sinh hoạt từng bước đổi mới, thiết thực, đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao.

Đinh Luyện

Nguồn :