Tôn vinh giá trị gia đình Việt

(LĐTĐ) Ngày 24/6, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội long trọng tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ; biểu dương “Điển hình tiến tiến” giai đoạn 2015 – 2020; biểu dương “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2020. Tới dự hội nghị có đồng chí Bùi Huyền Mai, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.  
Triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020
Chú trọng quan tâm công tác gia đình
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Lan – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, nhận thức rõ tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến”, Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, hàng năm Công đoàn cơ quan tổ chức phát động thi đua trong cán bộ công chức viên chức, người lao động; tổ chức cho cán bộ công chức viên chức, người lao động đăng ký các danh hiệu thi đua.

2540 img 7130
Đồng chí Bùi Huyền Mai, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đinh Luyện

Nhờ sự chủ động này, trong 5 năm qua đã có 256 lượt cán bộ công chức viên chức, người lao động đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 01 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cấp Thành phố; 01 tập thể và 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 18 tập thể và 16 cá nhân được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Cờ, Bằng khen; 26 tập thể, 48 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ, Bằng khen và hơn 200 tập thể, cá nhân được Liên đoàn Lao động Thành phố tặng Bằng khen.

Phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên, rộng khắp, tiêu biểu, thực sự là động lực khích lệ tinh thần lao động sản xuất, học tập, công tác của mỗi cán bộ công chức viên chức, người lao động và là động lực cho sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị.

Đáng giá về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng cho thấy, các cấp công đoàn cơ quan thường xuyên quan tâm và tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Luật Bình đẳng giới, Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ… tới các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng đông lao động nữ.

2546 img 7165
Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm, giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Đinh Luyện

Nhờ vậy, 85% nữ công nhân viên chức lao động học tập, bồi dưỡng các kiến thức về chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, tin học, 80% cán bộ nữ công được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn và nữ công. Đặc biệt, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 đạt 42,86%; tham gia Ban Chấp hành công đoàn cơ quan và các công đoàn cơ sở đạt hơn 50%; tham gia giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị, doanh nghiệp đạt 43,75%.

Trong quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt của các đơn vị giai đoạn từ 2010-2020 có 29 cán bộ nữ được đưa vào quy hoạch, 38 đồng chí được cử đi học cao cấp, trung cấp lý luận chính trị. Công tác phát triển đảng viên luôn được các cấp công đoàn quan tâm, kết quả trong 10 năm các tổ chức cơ sở đảng đã xem xét và đề nghị Đảng ủy cơ quan đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố quyết định kết nạp được 75 đảng viên nữ (đạt tỉ lệ 63%) trong tổng số 119 đảng viên được kết nạp.

Tại hội nghị biểu dương, Báo Lao động Thủ đô vinh dự được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Cụ thể, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố, Tổng biên tập Báo Lao động Thủ đô được trao tặng cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm (2015-2020), nữ công nhân viên chức lao động “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2019; Báo Lao động Thủ đô được trao tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động; phóng viên Đoàn Lan Ngọc, Ban Kinh tế - Xã hội được trao tặng nữ công nhân viên chức lao động “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phóng viên Đinh Luyện, Ban Thời sự Pháp luật và Nguyễn Văn Công ban Điện tử được trao tặng “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu”.

Về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong công nhân viên chức lao động, hàng năm đã có trên 90% nữ cán bộ công chức viên chức, người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 254 lượt nữ cán bộ công chức viên chức, người lao động đạt chiến sĩ thi đua cơ sở và 01 chị đạt chiến sỹ thi đua Thành phố, 178 nữ cán bộ công chức viên chức, người lao động đạt người tốt – việc tốt các cấp, 86 lượt tập thể và trên 90% nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp cơ sở, 36 tập thể và 230 lượt cá nhân nữ "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" được Công đoàn cơ quan biểu dương khen thưởng. Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" đã góp phần thiết thực vào xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Huyền Mai, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua, trong đó đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến hiệu quả các phong trào thi đua.

Đặc biệt, để phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Bùi Huyền Mai đề nghị các cấp công đoàn cần tiếp tục quán triệt Luật thi đua khen thưởng và những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2013; các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Kết luận 83/KL-TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư, Chỉ thị 34/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Nghị quyết 3a của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác thi đua khen thưởng trong cán bộ công chức viên chức, người lao động.

Gắn thi đua với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, duy trì các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Người tốt, việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và nhiều phong trào thi đua khác.

2534 img 7114
Giao lưu với công nhân viên chức lao động tiêu biểu. Ảnh: Đinh Luyện

"Đặc biệt, cần phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại trong phong trào thi đua thời gian qua, tiếp tục đề ra các biện pháp, giải pháp, cụ thể hoá mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, sâu rộng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trên cơ sở đảm bảo đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, phát hiện và bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua'', Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố nhấn mạnh.

Dịp này, Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức khen thưởng 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm (2015-2020); 6 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, biểu dương 22 nữ công nhân viên chức lao động “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2019 và 22 “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu”.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát hiện học sinh nhiễm Covid-19 trong lớp học phải xử lý như thế nào?

Phát hiện học sinh nhiễm Covid-19 trong lớp học phải xử lý như thế nào?

(LĐTĐ) Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn kiểm soát Covid-19 trong trường học. Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn Covid-19 ...
Hà Nội: Việc cách ly, chữa trị F0 tại nhà cần những điều kiện gì?

Hà Nội: Việc cách ly, chữa trị F0 tại nhà cần những điều kiện gì?

(LĐTĐ) Trẻ em trên 3 tháng tuổi, người lớn dưới 49 tuổi và chưa phát hiện bệnh lý nền, đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, sức khỏe chưa có ...
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội sẽ trực tiếp trả lời chất vấn

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội sẽ trực tiếp trả lời chất vấn

(LĐTĐ) Sáng 4/12, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên đã chủ trì buổi họp báo thông tin về kỳ họp thứ ba, ...
Huyện Mỹ Đức, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Huyện Mỹ Đức, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

(LĐTĐ) Thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu ...
Bảo đảm tốt nhất chế độ, chính sách cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

Bảo đảm tốt nhất chế độ, chính sách cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Về chính sách tiền lương, tiền công, phụ cấp và chế độ chính sách với người được điều động tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Quốc ...
Công an Hà Nội: Trang bị máy quét mã QR phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm tiếp dân

Công an Hà Nội: Trang bị máy quét mã QR phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm tiếp dân

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội đã giao Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội lắp đặt các thiết bị quét mã QR trên thẻ ...
Trao 111 phần quà cho người khiếm thị quận Thanh Xuân

Trao 111 phần quà cho người khiếm thị quận Thanh Xuân

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 3 - 4/12, Hội người mù quận Thanh Xuân đã phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình trao 111 phần quà cho toàn ...

Tin khác

Quận Cầu Giấy: Lan tỏa việc học tập và làm theo lời Bác

Quận Cầu Giấy: Lan tỏa việc học tập và làm theo lời Bác

(LĐTĐ) Ngày 3/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05); Tuyên dương “Công nhân giỏi” trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) quận Cầu Giấy năm 2021.
Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”

Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2021 của Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức ngày 3/12, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng nhấn mạnh, trước những tác động của dịch Covid-19, các cấp Công đoàn Thủ đô đã linh hoạt, chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh.
Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết hoạt động năm 2021

Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết hoạt động năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 3/12, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 Thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 05 điểm cầu, gồm LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh, LĐLĐ thành phố Cần Thơ, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng, LĐLĐ thành phố Hải Phòng.
Công đoàn Sở Tư pháp tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Sở Tư pháp tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Hưởng ứng phát động của Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội, sáng 1/12, nhiều đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã tham gia hiến máu tình nguyện.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 1/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Trung tâm Chính trị quận Hoàn Kiếm đã phối hợp tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Lớp bồi dưỡng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Công đoàn vào cuộc góp phần giảm thiểu tình trạng người lao động hưởng BHXH một lần

Công đoàn vào cuộc góp phần giảm thiểu tình trạng người lao động hưởng BHXH một lần

(LĐTĐ) Trước tình trạng số người hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần có xu hướng gia tăng, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn cần vào cuộc thực hiện một số giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động.
Phát huy sáng kiến, sáng tạo trên mọi lĩnh vực

Phát huy sáng kiến, sáng tạo trên mọi lĩnh vực

(LĐTĐ) Năm 2021, phong trào thi đua đạt danh hiệu “Sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động đã có bước chuyển biến mạnh mẽ về chất, đóng góp tích cực trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, môi trường và quản lý nhà nước.
Chú trọng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh

Chú trọng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh

(LĐTĐ) Tính đến hết tháng 11/2021, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị UDIC đã giới thiệu được 80 quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Qua đó, Đảng ủy Tổng Công ty đã kết nạp được 41 quần chúng ưu tú vào tổ chức Đảng và chuyển Đảng chính thức được 13 đồng chí.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, quyết định sự thắng lợi của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (khóa XVI) đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-LĐLĐ về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới”.
Xem thêm
Phiên bản di động