M
23/09/2020 21:53

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Mục đích của việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân.

Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo
Đồ dùng học tập, sách giáo khoa: Hàng Việt “hút khách”
Đẩy mạnh thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 3589/BGDĐT-GDTX gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020.

Theo đó, Tuần lễ sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 7/10/2020, trong đó Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào ngày 1/10/2020. Chủ đề của Tuần lễ là “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”.

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
Chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 là “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”. (Ảnh minh họa)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với hình thức, nội dung phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ.

Các hoạt động trong Tuần lễ gồm: Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội (facebook, zalo, viber...) về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người; treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và nhũng nơi công cộng; tổ chức các đoàn xe lưu động tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia; triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực...

T.P

Nguồn :