M
21/08/2020 22:45

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam:

Đẩy mạnh thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, các cấp công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam luôn sáng tạo, lựa chọn và quyết tâm thực hiện chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội.

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam tôn vinh hơn 100 điển hình tiên tiến
Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ 500 triệu đồng cho người nghèo chịu ảnh hưởng từ Covid-19
Mít tinh chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đưa việc học tập vào chiều sâu

Thông tin về việc đẩy mạnh thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Đỗ Nga Việt cho biết, phát huy truyền thống 75 năm đi trước mở đường, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam triển khai đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong toàn ngành.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đổi mới, sáng tạo, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chuyên môn, phát động, tổ chức các phong trào thi đua đa dạng và phong phú, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Chẳng hạn, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Hằng năm đều tổ chức học tập các chuyên đề liên quan. Cụ thể, năm 2016 tổ chức học tập chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm.

1204 viyt hung

Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Đỗ Nga Việt và Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng trao thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến.

Năm 2017, tổ chức học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Năm 2018, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Năm 2019, tổ chức thành công chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

Nhờ sự chủ động này, người lao động trong ngành giao thông đã tiếp nhận kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hiểu đúng quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng theo quy định pháp luật.

Nhân rộng các điển hình tiên tiến

Theo ông Đỗ Nga Việt, bên cạnh việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam tích cực động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động nâng cao tính năng động, sáng tạo, tích cực phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của toàn ngành. Nhờ vậy, trong những năm qua đã có 2.144 đề tài, sáng kiến cải tiến được áp dụng, đem lại giá trị làm lợi hơn 200 tỷ đồng; 61 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen Lao động sáng tạo.

Đặc biệt, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam còn phối hợp tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh hơn 1.200 công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu cấp ngành. Các cấp công đoàn ngành còn được tặng thưởng 21 Huân chương các hạng, 18 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 Cờ thi đua của Chính phủ, 108 Cờ thi đua cấp Tổng Liên đoàn; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen của Bộ Giao thông Vận tải, Chiến sĩ thi đua ngành Giao thông Vận tải, Bằng khen của Công đoàn ngành…

Được biết, ngoài việc đẩy mạnh thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cũng triển khai đồng bộ các phong trào như thực hiện văn hóa công sở với phương châm “4 xin, 4 luôn” (Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ); Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; Phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; Phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà; Phong trào xây dựng và phát triển Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam... được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu thực chất.

Tại Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động ngành giao thông vận tải giai đoạn 2016-2020, ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho rằng, việc tổ chức tốt các phong trào thi đua trong toàn ngành là nhân tố góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của ngành giao thông.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, bên cạnh đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào “Văn hóa giao thông” và hưởng ứng lời kêu gọi “Đã uống rượu bia - Không lái xe”…

Đinh Luyện

Nguồn :