Tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVIII là nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Thành phố năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 4/1, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ mười ba Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Những chặng đường lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua 9 kỳ Đại hội Những kết quả nổi bật của các cấp Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019 - 2024

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Kim Dung và Đặng Thị Phương Hoa.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Phạm Quang Thanh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố; Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố.

Tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVIII là nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Thành phố năm 2024
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2023; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Sỹ Trường báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2023, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024; Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp Thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029; Dự thảo Đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII MTTQ Việt Nam Thành phố.

Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo đánh giá tổng kết công tác Mặt trận năm 2023, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024; Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029 và xin ý kiến Dự thảo đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; thực hiện công tác bổ sung quy hoạch và quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029; kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết: Năm 2023, Mặt trận các cấp của Thành phố đã làm tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết; lựa chọn, triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức nhiều hoạt động mới; chú trọng các nội dung công tác liên quan đến vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nỗ lực đồng hành cùng chính quyền trong việc tham gia hoàn thiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đặc biệt, năm 2023, lần đầu tiên, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức chương trình Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cấp Thành phố với chuỗi các sự kiện kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy niềm tự hào về MTTQ Việt Nam.

Tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVIII là nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Thành phố năm 2024
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2023 tới Hội nghị.

Nhấn mạnh năm 2024, việc tổ chức Đại hội lần thứ XVIII là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và việc xây dựng Văn kiện Đại hội là nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị Đại hội, đồng chí Nguyễn Lan Hương cho biết: Tiểu ban Văn kiện Đại hội đã xây dựng dự thảo Đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII MTTQ Việt Nam Thành phố, trong đó, có dự thảo 3 phương án tiêu đề báo cáo, chủ đề Đại hội, các khâu đột phá, một số chỉ tiêu và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cũng cho biết tại hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ trình xin ý kiến các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố danh sách bổ sung quy hoạch và quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương chúc mừng các đồng chí vừa được bổ sung quy hoạch, quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029 và bày tỏ tin tưởng, với kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, các đồng chí sẽ có nhiều đóng góp cho công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Về nội dung, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị: Các cấp Mặt trận tiếp tục quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, thành phố, đặc biệt là Nghị quyết số 43-NQ/TƯ Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo hướng ích nước, lợi dân, hướng thiện nhằm khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVIII là nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Thành phố năm 2024
Đại biểu dự Hội nghị biểu quyết thông qua công tác nhân sự.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cũng yêu cầu hệ thống Mặt trận các cấp cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; cụ thể hóa hơn nữa việc thực hiện giám sát để đảm bảo hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận theo phương châm hướng về cơ sở, địa bàn dân cư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống Mặt trận…

"Trước mắt, Mặt trận, các tổ chức thành viên các cấp tập trung chuẩn bị kế hoạch, nguồn lực để thăm, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đảm bảo mọi người, mọi nhà đều vui Xuân, đón Tết; giám sát đảm bảo các đơn vị, địa phương thực hiện chi trả kịp thời, hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng; tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp để Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân…", đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Vòng chung kết U23 châu Á năm 2024

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Vòng chung kết U23 châu Á năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 15/4, Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã chính thức đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024.
Sôi động ngày Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer tại TP.HCM

Sôi động ngày Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer tại TP.HCM

(LĐTĐ) Nhằm tạo sân chơi lành mạnh và lưu giữ phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), ngày Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đã được tổ chức tại quận 12.
Thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt tại Hà Nội

Thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt tại Hà Nội

(LĐTĐ) Từ hôm nay (15/4), tại 7 vị trí do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đang khai thác chính thức thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt.
Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tuyên truyền và cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.
Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Trong ngày 15/4, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) liên tục xảy ra nhiều đám cháy lớn, các đám cháy chủ yếu đều xuất phát từ việc người dân đốt rác và cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Sôi động Ngày hội gia đình “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”

Sôi động Ngày hội gia đình “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”

(LĐTĐ) Nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt, kết nối niềm vui và gắn kết các thành viên trong gia đình, góp phần vun đắp tình cảm, hạnh phúc gia đình, Trường Mầm non Mùa Xuân tổ chức Ngày hội gia đình với chủ đề: “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Tin khác

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tuyên truyền và cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.
Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Bắc Từ Liêm tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của quận tới người tiêu dùng. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Tây Hồ nỗ lực cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân

Tây Hồ nỗ lực cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân

(LĐTĐ) Quận Tây Hồ xác định trọng tâm cải cách hành chính là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
Hiểu đúng để triển khai đúng Phong trào “Kế hoạch nhỏ”

Hiểu đúng để triển khai đúng Phong trào “Kế hoạch nhỏ”

(LĐTĐ) Trước sự việc gây xôn xao dư luận tại một trường học ở quận Hoàng Mai liên quan đến Phong trào “Kế hoạch nhỏ”, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đã có các văn bản nêu rõ ý nghĩa của phong trào này và đề nghị các đơn vị hiểu đúng, triển khai đúng, lưu ý không thu tiền dưới mọi hình thức.
Trình diễn nghệ thuật múa rồng đỉnh cao tại huyện Thanh Oai

Trình diễn nghệ thuật múa rồng đỉnh cao tại huyện Thanh Oai

(LĐTĐ) Ngày 14/4, Liên hoan nghệ thuật múa rồng mở rộng huyện Thanh Oai lần thứ II - năm 2024, diễn ra tại sân vận động xã Bình Minh. Đây là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, sự kiện tiêu biểu nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Lễ hội Bình Đà Xuân Giáp Thìn 2024.
Nhân viên xe buýt kịp thời giúp người bị nạn

Nhân viên xe buýt kịp thời giúp người bị nạn

(LĐTĐ) Ngày 14/4, xe buýt mang biển kiểm soát 29B-19752, tuyến buýt 62 (Lộ trình Bến xe Yên Nghĩa - Bến xe Thường Tín) thuộc Trung tâm Tân Đạt, trong quá trình vận hành, nhân viên xe buýt đã trực tiếp giúp sơ cứu hành khách bị co giật và đưa đến bệnh viện để khám chữa.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Thông xe kỹ thuật tuyến đường kết nối huyện Sóc Sơn đi Hiệp Hòa

Thông xe kỹ thuật tuyến đường kết nối huyện Sóc Sơn đi Hiệp Hòa

(LĐTĐ) Tuyến đường kết nối huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đi Hiệp Hòa (Bắc Giang) đóng vai trò chiến lược để hình thành mạng lưới giao thông liên kết thành phố Hà Nội với tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận, hoàn thiện đường Vành đai 4 qua địa phận tỉnh Bắc Giang.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đổi thay ở Kim Sơn

Đổi thay ở Kim Sơn

(LĐTĐ) Về với Kim Sơn những ngày này, người dân và du khách không khỏi ngỡ ngàng trước một diện mạo nông thôn hoàn toàn mới. Nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống tinh thần ngày càng được nâng cao, người dân phấn khởi khi quê hương đã trở thành một miền quê đáng sống, vùng quê nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của thị xã Sơn Tây.
Xem thêm
Phiên bản di động