M
05/07/2020 21:50

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên:

Tổ chức hiệu quả phong trào thi đua trong các cấp công đoàn

(LĐTĐ) Xác định phong trào thi đua có ý nghĩa quan trọng để triển khai hiệu quả các hoạt động, những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã tích cực triển khai nhiều phong trào thi đua, qua đó động viên tích cực các cấp công đoàn và công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.    

Phát động thi đua trong công nhân viên chức lao động chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Tôn vinh giá trị nữ công nhân viên chức lao động
Nhân rộng điển hình tiên tiến qua các phong trào thi đua

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên tiếp tục tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, tạo không khí sổi nổi trong người lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của địa phương, đơn vị và tổ chức công đoàn. Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Theo đó, ngay từ đầu năm, 100% công đoàn cơ sở đã đăng ký thi đua, trọng tâm là thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi”. Nội dung thi đua là thực hiện cải cách thủ tục hành chính; nếp sống văn hóa công nghiệp; văn minh công sở; xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”.

to chuc hieu qua phong trao thi dua trong cac cap cong doan
Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Đồng thời, Liên đoàn Lao động huyện cũng phối hợp chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện phong trào thi đua liên kết phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn mà trọng tâm là “Xây dựng nông thôn mới”. Đáng mừng là hầu hết các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động huyện phát động đều thu hút đông đảo người lao động tham gia.

Tiêu biểu là cuộc vận động thực hiện 12 điều y đức trong cán bộ nhân viên ngành y tế và cụ thể hoá bằng các phong trào thi đua thực hiện y đức, hoạt động “Tri ân người bệnh”; phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo” của ngành Giáo dục; các cấp công đoàn cũng đẩy mạnh phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn xây dựng nông thôn mới, phong trào “xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”...

Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện cũng xác định nhiều giải pháp để đẩy mạnh hiệu quả các phong trào thi đua trong các cấp công đoàn. Trong đó, chú trọng vào tăng cường, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả giữa tổ chức Công đoàn với các cơ quan chính quyền đồng cấp, trong việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho đội ngũ cán bộ công đoàn và người lao động đảm bảo chất lượng, phù hợp với từng đối tượng.

P.V

Nguồn :