Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn lớn mạnh

(LĐTĐ) Ngày 11/6, Đoàn khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ thành phố Hà Nội đánh giá kết quả 15 năm triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Nghị quyết số 20) và Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết.
LĐLĐ thành phố Hà Nội chi 2,9 tỷ đồng chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân năm 2024 Hạnh phúc khi được Công đoàn quan tâm, chăm lo Nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn từ cơ sở

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; lãnh đạo các Ban LĐLĐ thành phố Hà Nội và đại diện các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Báo cáo tại Hội nghị về kết quả đạt được sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20, đồng chí Hà Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết, LĐLĐ Thành phố đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đến các cấp Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô; 100% Công đoàn cấp trên cơ sở xây dựng chương trình hành động, tổ chức 341 hội nghị học tập Nghị quyết với đối tượng là cán bộ chủ chốt Công đoàn. 15 năm qua, đã có 18.907 buổi tuyên truyền Nghị quyết tại cơ sở cho 620.333 đoàn viên, CNVCLĐ.

Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn lớn mạnh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn.

Trong 15 năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho giai cấp công nhân. Các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đã tích cực tham gia đào tạo, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng suất lao động cho công nhân lao động. Tính đến nay, có 524.518 đoàn viên, người lao động được học tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp (chiến 79% tổng số đoàn viên, người lao động), 629.645 đoàn viên, người lao động được học tập nâng cao trình độ học vấn (chiến 61,3% tổng số đoàn viên, người lao động).

Các cấp Công đoàn Thủ đô tích cực tham gia thực hiện các chính sách, pháp luật; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách trong công nhân; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân.

Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết số 02), đồng chí Hà Đông cho biết, LĐLĐ Thành phố đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 35-KH/TU để triển khai thực hiện Nghị quyết số 02; Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch số 45/KH-LĐLĐ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 trong các cấp Công đoàn Thủ đô.

Các cấp Công đoàn Thủ đô tăng cường đàm phán, phối hợp với chủ sử dụng lao động tuyên truyền Nghị quyết số 02, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 95% đoàn viên, CNVCLĐ. Trong 3 năm qua báo Lao động Thủ đô đã đăng tải trên 36.000 tin bài và tổ chức 48 cuộc giao lưu trực tuyến giải đáp đáp về các chế độ chính sách pháp luật liên quan đến trên 10.000 đoàn viên và người lao động; tháng 4/2021, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội xây dựng và phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở trong toàn hệ thống Công đoàn Thủ đô.

Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn lớn mạnh
Đồng chí Hà Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ thành phố Hà Nội báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Đối tượng chăm lo không chỉ là đoàn viên, người lao động gặp khó khăn mà đồng thời quan tâm chăm lo cả đoàn viên, người lao động có thành tích cao trong lao động, sản xuất, cán bộ công đoàn tiêu biểu… để khích lệ tinh thần vươn lên và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Trong công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phối hợp với chính quyền đồng cấp hướng dẫn, phối hợp chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động theo đúng quy định của Chính phủ. Các cấp Công đoàn Thủ đô đã ký kết 306 bản thỏa thuận hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, có 1.006.708 đoàn viên, người lao động được hưởng lợi, số tiền hơn 39 tỷ đồng.

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách pháp luật, các chương trình, kế hoạch có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho công nhân; mở rộng phương thức tập hợp đoàn viên; tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức và đội ngũ cán bộ Công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, các cấp Công đoàn đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác triển khai thực hiện với phương châm lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên và người lao động là trung tâm, tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn lớn mạnh
Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn

Nội dung hoạt động ngày càng tập trung hướng về cơ sở; một số nội dung hoạt động đặc trưng riêng có của Công đoàn Thủ đô tiếp tục được phát triển, nhân rộng và nâng cao hiệu quả. Tổ chức Công đoàn Thủ đô có nhiều đề án, giải pháp, cách làm mới, đi đầu trong xây dựng các mô hình mới, hiệu quả có sức lan tỏa được cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động ghi nhận, đoàn viên, người lao động trân trọng.

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Đông cũng đã báo cáo về kết quả tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2024. Theo đó, với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, trong Tháng Công nhân, LĐLĐ Thành phố và Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố phối hợp tổ chức phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2024 và tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội với công nhân, lao động Thủ đô; LĐLĐ Thành phố phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri là cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung rà soát, tuyên truyền, vận động, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Kết quả, đã thành lập được 269 Công đoàn cơ sở, phát triển 15.820 đoàn viên, trong đó có 243 Công đoàn cơ sở (đạt 69,4%) doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước với 14.266 đoàn viên Công đoàn (đạt 47,5%). Riêng trong Tháng Công nhân, đã thành lập 72 Công đoàn cơ sở và kết nạp 2.820 “Lớp đoàn viên Tháng Năm”. Các cấp Công đoàn Thủ đô đã giới thiệu 5.306 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. LĐLĐ Thành phố cũng đã tổ chức thành công Hội thảo “Công nhân với Công đoàn và công tác phát triển đoàn viên trong tình hình hiện nay”.

LĐLĐ Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp... Cụ thể, LĐLĐ Thành phố đã trao hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa 11 “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền hỗ trợ 400 triệu đồng; hỗ trợ 2.699 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn số tiền 2,9 tỷ đồng; phối hợp với các đơn vị y tế tổ chức khám sức khỏe sinh sản, truyền thông tư vấn, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí, phát thuốc miễn phí cho nữ CNVCLĐ…

Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn lớn mạnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn

Bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, trong Tháng Công nhân, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực với phương châm vì lợi ích đoàn viên, người lao động. Từ thực tiễn triển khai hoạt động, đã có nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả cao, như: Mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, mô hình “Không gian xanh, Góc thư giãn Công đoàn”, mô hình “Điểm sinh hoạt Công đoàn”…

Tại buổi làm việc, đại diện các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến để làm rõ những kết quả đã đạt được sau 15 năm triển khai Nghị quyết số 20 và 3 năm triển khai Nghị quyết số 02. Trong đó, nhấn mạnh về sự phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, minh chứng là số lượng Công đoàn cơ sở và số đoàn viên tăng mạnh; nhận thức và trình độ của đội ngũ CNVCLĐ ngày càng được nâng cao; các hoạt động của tổ chức Công đoàn được triển khai bài bản, đổi mới, sáng tạo, đáp ứng được nhu cầu của đoàn viên, người lao động; vai trò của tổ chức Công đoàn được đoàn viên, người lao động, người sử dụng lao động và cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp Công đoàn Thủ đô đã tích cực, chủ động tham mưu một cách bài bản và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 20 và Nghị quyết số 02 đạt kết quả tốt; đồng thời mong muốn các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 20 và Nghị quyết số 02 trong thời gian tới. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu cũng cho biết tất cả ý kiến của các đại biểu tại buổi làm việc sẽ được Đoàn khảo sát tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới lại có nguy cơ quá tải

TP.HCM: Các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới lại có nguy cơ quá tải

(LĐTĐ) Tại một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐKXCG) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) những ngày qua đã bắt đầu có biểu hiện quá tải trở lại khi lượng phương tiện của người dân đến kiểm định ngày càng tăng.
Hà Nội triển khai hiệu quả hoạt động nâng cao chất lượng dân số

Hà Nội triển khai hiệu quả hoạt động nâng cao chất lượng dân số

(LĐTĐ) Ngày 18/6, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội tổ chức hội nghị nâng cao hiệu quả tuyên truyền về công tác dân số và phát triển trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí

Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí

(LĐTĐ) Chiều 18/6, thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2014).
Cùng vào cuộc để nâng cao nhận thức của người dân về phòng cháy, chữa cháy

Cùng vào cuộc để nâng cao nhận thức của người dân về phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 18/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị (khoá X) “về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội”.
Rùa tiên tri dự đoán “số phận” của Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ

Rùa tiên tri dự đoán “số phận” của Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Chú rùa tiên tri Tortoise đã đưa ra dự đoán hai trận đấu của bảng F vòng chung kết Euro 2024, giữa Bồ Đào Nha gặp CH Séc và Thổ Nhĩ Kỳ so tài Georgia.
3 loại tiền lương đồng loạt tăng từ 1/7

3 loại tiền lương đồng loạt tăng từ 1/7

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024 tiền lương trung bình của công chức, viên chức tăng khoảng 30%. Mức tăng lương cụ thể cho từng đối tượng sẽ phụ thuộc vào vị trí việc làm, hiệu quả công việc…
Công đoàn Nghệ An: Đánh giá 15 năm triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW

Công đoàn Nghệ An: Đánh giá 15 năm triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW

(LĐTĐ) Sáng 18/6, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Nghệ An về khảo sát, đánh giá kết quả 15 năm triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW (Nghị quyết 20) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X

Tin khác

Công đoàn Nghệ An: Đánh giá 15 năm triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW

Công đoàn Nghệ An: Đánh giá 15 năm triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW

(LĐTĐ) Sáng 18/6, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Nghệ An về khảo sát, đánh giá kết quả 15 năm triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW (Nghị quyết 20) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.
Ông Võ Khắc Thái được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Võ Khắc Thái được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Sáng 18/6, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (phiên đột xuất), nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nghị nhằm kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2023.
Lan tỏa phong trào xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ mới

Lan tỏa phong trào xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ mới

(LĐTĐ) Sau 15 năm triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh “Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa” đất nước, vai trò của giai cấp công nhân Thủ đô đã có những chuyển biến tích cực qua đó, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ giữa 3 bên: Công đoàn - Người sử dụng lao động - Người lao động.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi về pháp luật lao động và cách nhận diện lừa đảo qua mạng xã hội

Mời bạn đọc đặt câu hỏi về pháp luật lao động và cách nhận diện lừa đảo qua mạng xã hội

(LĐTĐ) Chiều 20/6/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Phổ biến chính sách mới về pháp luật lao động và nhận diện lừa đảo qua mạng xã hội”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn

Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn

(LĐTĐ) Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm là một trong những giải pháp giúp hoạt động công đoàn đạt hiệu quả và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Thời gian qua, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN&CX) Hà Nội đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Công đoàn cơ sở.
Đề xuất nhiều giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam

Đề xuất nhiều giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 17/6, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam trong tình hình mới”.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, chúc mừng Báo Lao động Thủ đô

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, chúc mừng Báo Lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng 17/6, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cùng đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tới thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao động Thủ đô nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).
Lấy ý kiến cán bộ Công đoàn về các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn

Lấy ý kiến cán bộ Công đoàn về các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn

(LĐTĐ) Sáng nay (17/6), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cán bộ Công đoàn về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn.
Sôi nổi hội thi “Ẩm thực quê hương” huyện Phú Xuyên

Sôi nổi hội thi “Ẩm thực quê hương” huyện Phú Xuyên

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Xuyên tổ chức Hội thi nấu ăn với chủ đề “Ẩm thực quê hương”.
Hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực cho người lao động

Hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực cho người lao động

Trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; qua đó để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động