M
28/09/2020 14:36

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp

(LĐTĐ) Ngày 28/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”.

Nắm vững tình hình trong nhân dân trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII Dân vận khéo trong các cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp quận Nam Từ Liêm Công tác dân vận góp phần hiện thực hóa mục tiêu cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Lam - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Hoàng Trọng Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội…

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Mai Quý)

Báo cáo tại hội nghị về kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trong 5 năm qua, các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận đối với các cơ quan nhà nước.

Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch công tác hằng năm với Ban Dân vận Thành ủy, trọng tâm là công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân, tiếp xúc, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Trong 5 năm qua, Thành phố đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, thông qua việc ban hành và triển khai 2 Bộ Quy tắc ứng xử; thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng gắn với tăng cường thanh tra công vụ; triển khai quyết liệt nhiệm vụ tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức bộ máy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động... Việc thực hiện quy định về đối thoại của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với người dân, gắn với tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến rõ nét.

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị (Ảnh Mai Quý)

Những kết quả trong việc thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn Thành phố đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Thành phố, tạo động lực để Thành phố hoàn thành 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI đã đề ra (trong đó, có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu về đích sớm 2 năm); nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh của Thành phố (lần lượt xếp thứ 2/63 và 9/63 tỉnh, thành phố).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, trong những năm qua, công tác dân vận chính quyền của Thành phố đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm và vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Kết quả công tác dân vận chính quyền đã góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Theo đồng chí Nguyễn Doãn Toản, thời gian tới, Thành phố Hà Nội cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo điều kiện hơn nữa để các tầng lớp nhân dân cùng tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan nhà nước…

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp
Đồng chí Nguyễn Lan Hương và đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TW (Ảnh: Mai Quý)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước các cấp tại thành phố Hà Nội. Đồng thời nhấn mạnh, công tác này đã tạo ra những chuyển biến rõ nét về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị cần tập trung mọi nguồn lực, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố thành những chương trình công tác cụ thể, qua đó tăng cường ý thức trách nhiệm về việc nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân vào đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để mỗi công dân cùng góp sức xây dựng Thủ đô.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, trong chủ đề của Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố có những điểm mới, đó là nhấn mạnh yếu tố gương mẫu, nêu gương trên tất cả các lĩnh vực; khơi dậy tiềm năng, ý thức, trách nhiệm để phát huy nguồn lực, xây dựng Thủ đô; tinh thần đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế… Đây là những đòi hỏi rất cao và mới so với nhiệm kỳ trước, vì vậy, các ban, sở, ngành chức năng của Thành phố cần tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác dân vận chính quyền; nâng cao vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TW đã vinh dự được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Mai Quý

Nguồn :