M
15/08/2019 14:27

Tiếp tục nâng cao đời sống cho nhân dân

(LĐTĐ) Sáng 14/8, huyện Thanh Trì tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” trên địa bàn huyện. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

tiep tuc nang cao doi song cho nhan dan Điểm sáng nâng cao đời sống tinh thần cho người dân
tiep tuc nang cao doi song cho nhan dan Phát huy vai trò nêu gương trong công cuộc xây dựng, phát triển nông thôn
tiep tuc nang cao doi song cho nhan dan Nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, lao động

Biểu dương những nỗ lực, cố gắng của huyện Thanh Trì trong thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, huyện Thanh Trì đã có nhiều điểm sáng trong xây dựng NTM. Huyện đã có nhiều chỉ tiêu, tiêu chí đạt hiệu quả cao: Hơn 81,6% hộ dân được sử dụng nước sạch đô thị, 77,9% trường học đạt chuẩn quốc gia, 100% số thôn có điểm sinh hoạt văn hóa...

tiep tuc nang cao doi song cho nhan dan

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng nêu rõ những tồn tại hạn chế và đề nghị huyện Thanh Trì sớm khắc phục trong thời gian tới, để tiếp tục xây dựng NTM tiệm cận với các tiêu chí trở thành quận trong tương lai.

Cụ thể, huyện Thanh Trì cần tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để nhân dân trực tiếp tham gia bàn bạc, thực hiện, giám sát việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch để người dân thực sự là chủ thể thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, huyện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM theo hướng văn minh đô thị và vệ sinh môi trường; xây dựng NTM nâng cao gắn với các tiêu chí phát triển đô thị; phấn đấu hoàn thành Đề án xây dựng huyện Thanh Trì phát triển thành quận trong giai đoạn 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội lưu ý, huyện Thanh Trì là địa phương đang trong quá trình phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh, do đó cần quan tâm giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương; bảo tồn, tôn tạo và nâng cao giá trị văn hóa, lịch sử; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; giữ gìn và phát huy nét đẹp trong văn hóa ứng xử; thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, huyện Thanh Trì cần tiếp tục huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế về địa lý, giao thông, văn hóa, lịch sử, chú trọng thực hiện các giải pháp hiệu quả đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng; tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư, đổi mới công nghệ; tích cực chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ nông sản; xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Thanh Trì theo hướng bền vững, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình y tế, giáo dục, các thiết chế văn hóa, kết nối hạ tầng giữa đô thị và nông thôn, bảo đảm phù hợp xu thế phát triển của địa phương đang trong quá trình đô thị hóa, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện nhanh và bền vững; làm tốt công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch đất đai, xây dựng, giao thông...

Hoàng Phúc

Nguồn :