M
04/02/2021 22:16

Tiếp tục hoàn thiện, phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại

(LĐTĐ) Tiếp tục thực hiện các giải pháp hoàn thiện, phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy chuyển dịch lao động, phân bổ hợp lý lao động theo định hướng thích ứng với trạng thái phát triển lao động, việc làm và an sinh xã hội trong trạng thái bình thường mới… là một trong những nhiệm vụ, giải pháp mà ngành Lao động- Thương binh và Xã hội Hà Nội đặt ra trong năm 2021.

Mất 81 triệu việc làm do Covid-19 gây xáo trộn thị trường lao động Phát huy hiệu quả của chính sách bảo hiểm thất nghiệp Thị trường lao động trong nước đang phục hồi

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, năm 2020, cùng với tình hình cả nước chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid- 19, thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội tính từ đầu năm đến hết tháng 5 có nhiều biến động, lực lượng lao động có xu hướng giảm, số lao động bị mất việc làm gia tăng dẫn đến tình trạng thất nghiệp của lực lượng lao động khu vực thành thị cao.

Trước tình hình đó, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động, tăng cường công tác dự báo xu hướng và nhu cầu của thị trường lao động, điều tra nhu cầu lao động trong các loại hình doanh nghiệp; thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, định kỳ báo cáo xu hướng lao động, xu hướng việc làm và các bản tin cập nhật về thị trường lao động, ghi chép cung- cầu lao động để giúp người lao động và người sử dụng lao động nắm bắt được xu hướng tuyển dụng lao động, đồng thời giúp các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo và tuyển sinh phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19.

Tiếp tục hoàn thiện, phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại
Người lao động tìm việc tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội. Ảnh minh họa

Bước sang tháng 6/2020, thị trường lao động và các ngành nghề dần được phục hồi, các lĩnh vực đều có tín hiệu tốt, lao động bị ngừng việc đã trở lại thị trường lao động. Đến hết năm 2020, toàn Thành phố giải quyết việc làm cho 180.578/156.000 lao động, đạt 116% kế hoạch năm, trong đó tạo việc làm trong nước là 178.007 người, 2.571 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, công tác giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố năm 2020 giảm 10.307 người, tương đương giảm 5,4% so cùng kỳ năm với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ thất nghiệp thành thị là 3,22% tuy có cao hơn năm trước (năm 2019 đạt 2,1%) nhưng vẫn giảm ở mức dưới 4% đạt mục tiêu Hội đồng nhân dân Thành phố đề ra và thấp hơn 0,39 điểm phần trăm so với cả nước.

Năm 2021, một trong những nhiệm vụ mà ngành Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố đặt ra là sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp hoàn thiện, phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy chuyển dịch lao động, phân bổ hợp lý lao động theo định hướng thích ứng với trạng thái phát triển lao động, việc làm và an sinh xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Ngành sẽ tăng cường vai trò của Nhà nước trong việc giám sát, điều tiết cung- cầu lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động của sàn giao dịch việc làm và các điểm giao dịch việc làm vệ tinh; tiếp tục triển hai Đề án tổ chức và hoạt động hệ thống sàn giao dịch việc làm thành phố Hà Nội.

Ngành cũng sẽ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình đề án giải quyết việc làm hỗ trợ tạo việc làm trong nước, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó chú trọng hỗ trợ tạo việc làm cho nhóm lao động yếu thế, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, thanh niên nông thôn và tiếp tục quan tâm, bố trí bổ sung nguồn ngân sách Thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội để cho vay giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Chỉ tiêu mà ngành đặt ra cho năm 2021 ở lĩnh vực lao động việc làm là giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị tiếp tục giảm ở mức dưới 4%, tạo việc làm mới cho 160.000 lao động.

Phạm Diệp

Nguồn :