M
26/02/2021 14:38

Quận Ba Đình:

Tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Ủy ban bầu cử quận Ba Đình tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến 17 giờ ngày 14/3 tại Trụ sở Thường trực Ủy ban bầu cử quận Ba Đình (số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình).

Hà Nội: Nâng cao vai trò tổ giám sát cộng đồng trong phòng, chống Covid-19 Quận Ba Đình lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 1.100 trường hợp trở về từ Hải Dương Đảm bảo công tác an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2021

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu và bầu người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Theo Quyết định số 14/QĐ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, quận Ba Đình là đơn vị số 1 và số lượng đại biểu được bầu là 3 đại biểu.

Tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2021 - 2026
Khu vực trụ sở Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận Ba Đình.

Vừa qua, Ủy ban bầu cử quận Ba Đình đã có thông báo số 09/UBBC thông báo về mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Ba Đình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/1/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy ban bầu cử quận Ba Đình thông báo công khai về mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Ba Đình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể: Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Ba Đình nhiệm kỳ 2021 - 2026 quy định tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/1/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội mục Hội đồng bầu cử quốc gia, website của Sở Nội vụ Hà Nội mục Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Cổng thông tin điện tử quận Ba Đình hoặc có thể nhận mẫu hồ sơ tại Phòng Nội vụ quận Ba Đình.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/2 và kết thúc vào 17 giờ ngày 14/3. Riêng thứ Bảy ngày 13/3 và Chủ Nhật ngày 14/3, Ủy ban bầu cử quận Ba Đình sẽ trực trong giờ hành chính để tiếp nhận hồ sơ.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại Trụ sở Thường trực Ủy ban bầu cử quận Ba Đình - số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình (cơ quan thường trực Phòng Nội vụ).

T.P

Nguồn :