M
21/09/2020 20:52

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội:

Tích cực đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của công đoàn giáo dục các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020
Trao trợ cấp, tặng máy tính cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Tăng cường phối hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam cho biết: Nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn từ cơ sở, năm học 2019 - 2020, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội, Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức 6 lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn cơ sở, nghiệp vụ thanh tra nhân dân, nghiệp vụ công tác kiểm tra, công tác tài chính, kế toán công đoàn, quy chế dân chủ, lớp tuyên giáo, lớp hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho trên 2.000 lượt các đồng chí là Chủ tịch Công đoàn, Kế toán Công đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn các đơn vị trực thuộc và tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên cho 181 Chủ tịch Công đoàn các đơn vị.

Tích cực đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thánh phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho các cá nhân.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội còn tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác tài chính công đoàn tại 5 trường khối ngoài công lập và các trường hoạt động còn yếu, qua đó nhằm tăng cường hướng dẫn, tư vấn công đoàn cơ sở trong các hoạt động công đoàn. Hoạt động của công đoàn giáo dục các cấp từng bước đổi mới và phát huy vai trò, hiệu quả tích cực. Công tác chỉ đạo, lề lối làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn các cấp có nhiều đổi mới; thể hiện dân chủ, kỷ cương, hiệu quả.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được chú trọng triển khai và đạt kết quả nổi bật. Năm 2019, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã kết nạp được 352 đoàn viên mới, thành lập 4 công đoàn cơ sở, đạt và vượt chỉ tiêu Liên đoàn Lao động thành phố giao. Ngoài ra, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cũng luôn quan tâm, chỉ đạo công đoàn cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trong năm học 2019 - 2020, toàn Ngành đã có 3.204 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Được biết, toàn ngành Giáo dục hiện có 2.746 trường học và các cơ sở giáo dục với 155.323 cán bộ giáo viên, nhân viên cùng hơn 2 triệu học sinh. Tổng số công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội là 181 đơn vị với 11.686 đoàn viên (trong đó có 9.044 đoàn viên nữ).

Năm học 2019 - 2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân; Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Cờ chuyên đề cho 1 đơn vị, tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 26 cá nhân; Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể và tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 3 cá nhân.

Đặc biệt, năm học vừa qua, việc đánh giá, xếp loại công đoàn cấp dưới đã được Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội triển khai nghiêm túc, rõ các tiêu chí để các đơn vị chủ động thực hiện. Kết quả: 41 đơn vị (23%) hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ, 98 đơn vị (54%) hoàn thành Tốt nhiệm vụ, 32 đơn vị (18%) hoàn thành nhiệm vụ, 8 đơn vị (4%) không hoàn thành nhiệm vụ và 2 đơn vị (1%) không xếp loại do mới thành lập.

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam, bước sang năm học mới 2020 - 2021, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Trong đó, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu, xác định nội dung hoạt động công đoàn các trường học và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp sát với yêu cầu về năng lực cán bộ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động công đoàn.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cũng sẽ tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng của công đoàn cơ sở; xác định nội dung, phương pháp hoạt động để đảm bảo hài hòa giữa việc thực hiện chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ đi đôi với việc động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng môi trường làm việc văn minh, dân chủ, thân thiện và sáng tạo trong các nhà trường...

T.P

Nguồn :