M
21/10/2020 15:48

Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên:

Thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, từ đó, quyền lợi vật chất và tinh thần của người lao động được nâng lên.

Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng: Vận động ủng hộ người dân miền Trung bị mưa lũ Tăng cường đối thoại để giải quyết vướng mắc từ cơ sở

Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên với chức năng nhiệm vụ là đơn vị nghiên cứu khoa học, giữ bảo tồn và phát triển nguồn gen, giống gốc, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, ấp nở và sản xuất, cung cấp các giống thủy cầm. Thời gian qua, Tổ chức Công đoàn Trung tâm đã làm tốt công tác tuyên truyền tới các đoàn viên về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ của ngành và tổ chức Công đoàn.

Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng trong công nhân, viên chức, lao động các Nghị quyết, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp, tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết 20 Ban Chấp hành Trung Ương về “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của Đảng, đất nước, Thủ đô và tổ chức công đoàn.

Thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên tham gia ủng hộ người dân, người lao động gặp khó khăn trong dịch Covid-19

Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên cũng đã tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, gắn nhiệm vụ chính trị của đơn vị với phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn, trọng tâm là thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo”, “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp”, xây dựng cơ quan văn hoá, gia đình văn hoá.

Với đội ngũ cán bộ cán bộ viên chức có năng lực trình độ chuyên môn cao, đi sâu vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học, các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành được cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên công đoàn đăng ký thi đua triển khai thực hiện. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được công nhân, được áp dụng và đưa vào sản xuất chuyển giao có hiệu quả, được các cấp tặng Giấy khen “Sáng kiến, sáng tạo”.

Trong đó, các đề tài nghiên cứu giống vịt đặc dụng như: vịt bầu biển, vịt đốm được nghiên cứu bảo tồn và nhân rộng, góp phần phát triển kinh tế nhiều hộ gia đình trong cả nước. Đặc biệt, góp phần tái cơ cấu lĩnh vực chăn nuôi, đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế vùng biển đảo.

Các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao cũng được Công đoàn Trung tâm duy trì và phát triển. Đặc biệt, Trung tâm cũng tích cực tham gia các hội thao, hội thi do Liên đoàn Lao động huyện và Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho đoàn viên.

Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, Công đoàn Trung tâm đã phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, quyền lợi vật chất và tinh thần của người lao động được nâng lên.

Đặc biệt, đoàn viên công đoàn được quan tâm, tạo điều kiện yên tâm học tập nâng cao trình độ mọi mặt, được bố trí công tác phù hợp năng lực, chuyên môn đào tạo, phát huy được sáng tạo, chủ động của bản thân.

Mỗi đoàn viên công đoàn đã thực hiện tốt các cuộc vận động, đóng góp xây dựng quỹ từ thiện nhân đạo, hiến máu tình nguyện do các cấp, các ngành phát động. Đặc biệt là đoàn viên công đoàn đóng góp xây dựng quỹ “Mái ấm công đoàn”, ủng hộ chương trình vì Hoàng Sa, Trường Sa; ủng hộ người lao động, người dân gặp khó khăn trong đợt dịch Covid-19...

Từ những đóng góp của mình, những năm qua, Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên luôn được công nhận là công đoàn cơ sở vững mạnh, được Liên đoàn Lao động huyện, Uỷ ban nhân dân huyện tặng nhiều Giấy khen; Liên đoàn Lao động thành phố, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen, nhiều cá nhân đạt “Chiến sĩ thi đua”, “Lao động tiên tiến”, “Gia đình công nhân, viên chức lao động tiêu biểu”…

K.T

Nguồn :