M
18/02/2021 16:34

Thực hiện nghiêm phân luồng, hạn chế lưu thông trên các quốc lộ qua tỉnh Hải Dương

(LĐTĐ) Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện triệt để phân luồng trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương, phục vụ phòng chống dịch.

Hải Dương: Di chuyển khẩn cấp 1.625 công nhân Poyun ra địa điểm cách ly mới Hà Nội: Xét nghiệm 100% người dân từ Hải Dương về xong trước ngày 21/2 Bệnh viện dã chiến ở Hải Dương tăng 4 lần công suất xét nghiệm

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở Giao thông vận tải, các Hiệp hội vận tải thông tin, quán triệt đến các doanh nghiệp vận tải và các tổ chức, cá nhân có phương tiện lưu thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương thực hiện nghiêm túc việc phân luồng, hạn chế lưu thông trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo đó, Quốc lộ 5 chỉ cho phép các phương tiện vận tải phục vụ phòng chống dịch Covid-19, các phương tiện ưu tiên theo quy định Luật Giao thông đường bộ; các phương tiện khác di chuyển theo phương án phân luồng và các trường hợp đặc biệt khác theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và theo sự chỉ đạo của Ban phòng chống dịch địa phương.

Ngoài ra, các phương tiện qua địa bàn tỉnh Hải Dương có thể đi theo lộ trình sau: Lộ trình thay thế Quốc lộ 5 có thể đi theo đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng;

Lộ trình thay thế Quốc lộ 18, các phương tiện từ Quốc lộ 18 - Ngã ba Km48+500/ Quốc lộ 18 - Đường tỉnh 345/Quảng Ninh - Đường tỉnh 293/Bắc Giang - Ngã ba Vô Tranh - Đường tỉnh 293/Bắc Giang - Ngã ba Khám Lạng - Quốc lộ 37 - Ngã ba Chằm - Đường tỉnh 293/Bắc Giang - Ngã tư Big C Bắc Giang - Quốc lộ 1 - Ngã tư cầu Đại Phúc - Quốc lộ 18;

Lộ trình thay thế Quốc lộ 38 có thể đi vòng tránh theo đường tỉnh 281/Hưng Yên - Ngã tư Phố Nối - Quốc lộ 39A; Lộ trình thay thế Quốc lộ 38B có thể theo hướng đi Hải Phòng vòng tránh qua Quốc lộ 39A và Quốc lộ 10; hướng đi Hà Nội vòng tránh qua Quốc lộ 39A hướng ra Quốc lộ 5; Lộ trình thay thế Quốc lộ 17B có thể đi vòng tránh theo Quốc lộ 10; Lộ trình thay thế Quốc lộ 37, có thể đi theo Quốc lộ 10 - Đường tỉnh 345/Quảng Ninh - Đường tỉnh 293/Bắc Giang - Quốc lộ 37/Bắc Giang hoặc đi theo Quốc lộ 10 - Quốc lộ 39A - Phố Nối/ Quốc lộ 5 tỉnh Hưng Yên.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu, các đơn vị quản lý quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh phân luồng tổ chức giao thông. Đặc biệt trên Quốc lộ 5, Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam - VIDIFI (đơn vị quản lý Quốc lộ 5), phối hợp tổ chức lập chốt trạm khi cần thiết theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải Hải Dương.

Đinh Luyện

Nguồn :